تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد فعالان حقوق زن از عدم حضور زنان در نشست مسکو

برخی از فعالان حقوق زن با انتقاد از عدم حضور زنان در نشست مسکو، می‌گویند که حکومت تازه باید برای زنان افغان اجازه دهد که در نشست‌های همچون نشست مسکو شرکت کنند.

آنان همچنان می‌افزایند که امارت اسلامی آنچه را که برای رعایت حقوق زنان تعهد کرده بود، تاکنون عملی نساخته است.

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این نشست را سیاسی می‌داند و می‌گوید که تاکنون در چارچوب امارت اسلامی زنان حضور ندارد.

نشست مسکو روز چهار شنبه به میزبانی روسیه برگزار شد. یک هیأت بلندپایه امارت اسلامی و بیش از ده کشور دیگر جهان در این نشست شرکت کرده‌اند.

شکریه بارکزی فعال سیاسی گفت: «بجاست که میزبانان هر نشست با طالبان باید حضور زنان را هم درنظر بگیرد تا این موضوع با گذشت زمان هم برای طالبان به یک رسم معمول تبدیل شود وهم جهانی که می‌خواهد از زنان افغانستان حمایت کند و از بحث حقوق بشر حمایت کند، اینها هم در عمل نشان دهند.»

فعالان عرصه حقوق زنان می‌گویند که حضور زنان در حکومت نه تنها خواست‌های زنان افعانستان است، بل خواست‌ جامعه جهانی نیز است.

رویا دادرس سخنگوی پیشین وزارت امور زنان گفت: «سهم و مشارکت زنان افغان در پروسه های سیاسی نه تنها خواست مردم افغانستان و جان بلکه خواست سازمان بین اللمل می‌باشد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی نشست مسکو را برای ایجاد حکومت همه‌شمول، جلب کمک‌های بشر دوستانه و از میان برداشتن خطرهای داعش در افغانستان مهم می‌دانند.

ازسوی هم شرکت کننده‌گان نشست مسکو با پخش اعلامیه‌یی مشترک خواهان تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق زنان و نیز رسانیدن کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان شدند.

این اعلامیه از سازمان ملل متحد خواسته است که یک نشست جهانی را نیز از بهر حل چالش‌های اقتصادی افغانستان برگزار کند، اما در باره به رسمیت شناختن حکومت تازه و نیز آزاد سازی پول‌های منجمد شده افغانستان در این اعلامیه، چیزی گفته نشده است.

در بخشی از این اعلامیه که از سوی وزارت خارجه روسیه نشر شده، آمده است: «کشور های شرکت کننده از رهبری فعلی افغانستان می‌خواهند که گام‌های بیشتری را در جهت بهبود حکمرانی و تشکیل یک دولت واقعاً فراگیر بردارند که منافع تمام اقشار در حوزه قومی-سیاسی کشور به میزان کافی منعکس کند. این یک پیش نیاز اساسی برای تکمیل روند آشتی ملی در افغانستان خواهد بود.»

در حاشیه نشست مسکو نماینده گان هند، چین، پاکستان، ایران و نماینده‌گان کشور های دیگر با هیأت امارت اسلامی به‌گونه جداگانه دیدار های نیز داشتند.

انتقاد فعالان حقوق زن از عدم حضور زنان در نشست مسکو

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این نشست را سیاسی می‌داند و می‌گوید که تاکنون در چارچوب امارت اسلامی زنان حضور ندارد.

تصویر بندانگشتی

برخی از فعالان حقوق زن با انتقاد از عدم حضور زنان در نشست مسکو، می‌گویند که حکومت تازه باید برای زنان افغان اجازه دهد که در نشست‌های همچون نشست مسکو شرکت کنند.

آنان همچنان می‌افزایند که امارت اسلامی آنچه را که برای رعایت حقوق زنان تعهد کرده بود، تاکنون عملی نساخته است.

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این نشست را سیاسی می‌داند و می‌گوید که تاکنون در چارچوب امارت اسلامی زنان حضور ندارد.

نشست مسکو روز چهار شنبه به میزبانی روسیه برگزار شد. یک هیأت بلندپایه امارت اسلامی و بیش از ده کشور دیگر جهان در این نشست شرکت کرده‌اند.

شکریه بارکزی فعال سیاسی گفت: «بجاست که میزبانان هر نشست با طالبان باید حضور زنان را هم درنظر بگیرد تا این موضوع با گذشت زمان هم برای طالبان به یک رسم معمول تبدیل شود وهم جهانی که می‌خواهد از زنان افغانستان حمایت کند و از بحث حقوق بشر حمایت کند، اینها هم در عمل نشان دهند.»

فعالان عرصه حقوق زنان می‌گویند که حضور زنان در حکومت نه تنها خواست‌های زنان افعانستان است، بل خواست‌ جامعه جهانی نیز است.

رویا دادرس سخنگوی پیشین وزارت امور زنان گفت: «سهم و مشارکت زنان افغان در پروسه های سیاسی نه تنها خواست مردم افغانستان و جان بلکه خواست سازمان بین اللمل می‌باشد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی نشست مسکو را برای ایجاد حکومت همه‌شمول، جلب کمک‌های بشر دوستانه و از میان برداشتن خطرهای داعش در افغانستان مهم می‌دانند.

ازسوی هم شرکت کننده‌گان نشست مسکو با پخش اعلامیه‌یی مشترک خواهان تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق زنان و نیز رسانیدن کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان شدند.

این اعلامیه از سازمان ملل متحد خواسته است که یک نشست جهانی را نیز از بهر حل چالش‌های اقتصادی افغانستان برگزار کند، اما در باره به رسمیت شناختن حکومت تازه و نیز آزاد سازی پول‌های منجمد شده افغانستان در این اعلامیه، چیزی گفته نشده است.

در بخشی از این اعلامیه که از سوی وزارت خارجه روسیه نشر شده، آمده است: «کشور های شرکت کننده از رهبری فعلی افغانستان می‌خواهند که گام‌های بیشتری را در جهت بهبود حکمرانی و تشکیل یک دولت واقعاً فراگیر بردارند که منافع تمام اقشار در حوزه قومی-سیاسی کشور به میزان کافی منعکس کند. این یک پیش نیاز اساسی برای تکمیل روند آشتی ملی در افغانستان خواهد بود.»

در حاشیه نشست مسکو نماینده گان هند، چین، پاکستان، ایران و نماینده‌گان کشور های دیگر با هیأت امارت اسلامی به‌گونه جداگانه دیدار های نیز داشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره