Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: وزارت امور زنان لغو نشده است

پس از واکنش‌ها از جاگزین شدن وزارت امور زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حالا سرپرست این وزارت می‌گوید که وزارت امور زنان لغو نشده، بل با تغییر راه‌کار تازه کار می‌کند که بربنیاد آن این وزارت برای حقوق زنان در افغانستان کار خواهد کرد.

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر شیخ محمد خالد ادعاهای لغو وزارت زنان را نادرست می‌داند.

شیخ محمد خالد دراین مورد افزود: «امارت اسلامی وزارت امور زنان را منحل نمی‌کند، بل برای آن یک چوکات را ترتیب می‌کند.»

درهمین حال برخی از مدافعان حقوق زنان در کشور، از این نهاد می‌خواهند که هر چه زودتر راهکار های را که مدنظر گرفته اند، عملی بسازند.

مولوده توانا، مدافع حقوق زنان در این باره گفته است: «ما امیدوارهستیم که حکومت فعلی یک آدرس مشخص را برای امور زنان مدنظر بگیرد تا از آن طریق، صدای واحد زنان را بشنوند.»

فعالان حقوق بانوان در کشور می‌افزایند که انتظار دارند تا این وزارت به‌گونه عملی فعالیت‌های اش را از بهر تامین حقوق زنان در افغانستان آغاز کند و برای زنان در ساختار سیاسی و اجتماعی سهم بدهد.

مریم معروف آروین، فعال حقوق زن گفت: «کاهش اعتماد مردم افغانستان به ویژه زنان به تعهداتی شده که طالبان برای زنان می‌دهند، به این لحاظ امیدوارهستیم که به مبارزات جدی و پیگیر مان جهت تامین حقوق زنان افغانستان متحدانه ادامه بدهیم.»

اما مسوولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر، وزارت پیشین امور زنان را نمادین می‌داند.

عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «هدف ما این است که در باغ زنانه که در حدود سیزده جریب زمین است، برای زنان یک اداره داشته باشیم که در آن زنان کنارهم جمع شوند و در آن فعالیت‌های را انجام دهند که با اصول اسلامی و موافق با ارزش های افغانی باشد.»

این درحالی‌ست که یکی از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی تامین حقوق زنان و دادن حق کار برای آنان است.

مسوولان: وزارت امور زنان لغو نشده است

درهمین حال برخی از مدافعان حقوق زن در کشور، از این نهاد می‌خواهند که هر چه زودتر راهکار های را که مدنظر گرفته اند، عملی بسازند.

تصویر بندانگشتی

پس از واکنش‌ها از جاگزین شدن وزارت امور زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حالا سرپرست این وزارت می‌گوید که وزارت امور زنان لغو نشده، بل با تغییر راه‌کار تازه کار می‌کند که بربنیاد آن این وزارت برای حقوق زنان در افغانستان کار خواهد کرد.

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر شیخ محمد خالد ادعاهای لغو وزارت زنان را نادرست می‌داند.

شیخ محمد خالد دراین مورد افزود: «امارت اسلامی وزارت امور زنان را منحل نمی‌کند، بل برای آن یک چوکات را ترتیب می‌کند.»

درهمین حال برخی از مدافعان حقوق زنان در کشور، از این نهاد می‌خواهند که هر چه زودتر راهکار های را که مدنظر گرفته اند، عملی بسازند.

مولوده توانا، مدافع حقوق زنان در این باره گفته است: «ما امیدوارهستیم که حکومت فعلی یک آدرس مشخص را برای امور زنان مدنظر بگیرد تا از آن طریق، صدای واحد زنان را بشنوند.»

فعالان حقوق بانوان در کشور می‌افزایند که انتظار دارند تا این وزارت به‌گونه عملی فعالیت‌های اش را از بهر تامین حقوق زنان در افغانستان آغاز کند و برای زنان در ساختار سیاسی و اجتماعی سهم بدهد.

مریم معروف آروین، فعال حقوق زن گفت: «کاهش اعتماد مردم افغانستان به ویژه زنان به تعهداتی شده که طالبان برای زنان می‌دهند، به این لحاظ امیدوارهستیم که به مبارزات جدی و پیگیر مان جهت تامین حقوق زنان افغانستان متحدانه ادامه بدهیم.»

اما مسوولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر، وزارت پیشین امور زنان را نمادین می‌داند.

عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «هدف ما این است که در باغ زنانه که در حدود سیزده جریب زمین است، برای زنان یک اداره داشته باشیم که در آن زنان کنارهم جمع شوند و در آن فعالیت‌های را انجام دهند که با اصول اسلامی و موافق با ارزش های افغانی باشد.»

این درحالی‌ست که یکی از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی تامین حقوق زنان و دادن حق کار برای آنان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره