تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زنان افغان در سازمان ملل خواهان حضور زنان در تمام بخش‌ها شدند

شماری از زنان افغان در یک نشست سازمان ملل متحد از آنچه که  اوضاع بد حقوق بشری زنان در افغانستان می‌دانند انتقاد می‌کنند.

آنان در این نشست از جامعه جهانی می‌خواهند که کارکردهای امارت اسلامی در افغانستان را زیر نظر داشته باشند و تاکید می‌ورزند که کرسی نماینده‌گی سازمان ملل متحد به کسی سپرده شود که حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، را حرمت بدارد.

آنان خواهان دسترسی زنان و دختران به حق کار و آموزش در افغانستان استند.

فوزیه  کوفی، رییس حزب موج و تحول، گفت: «سازمان ملل متحد کرسی ویژه نماینده‌گی افغانستان را باید به کسی واگذار کند که حقوق همه شهروندان افغانستان را حرمت بدارد. جامعه افغانستان یک جامعه متنوع است و عدم شمولیت این تنوع در ساختار حکومت هیچ‌گونه ثباتی را  در افغانستان ایجاد نمی‌کند.»

ناهید  فرید، نماینده پیشین مجلس نماینده‌گان، گفت: «ساختاری که اکنون در افغانستان است، از دیدگاه من نمی‌تواند از مردم افغانستان، زنان و خواسته‌های آنان نماینده‌گی کند.»

این بانوان افزون بر خواست کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان، از جامعه جهانی می‌خواهند که مسایل حقوق بشری و کارکرد امارت اسلامی در افغانستان را نظارت کنند.

سیما سامی باهوس، مدیر اجرایی سازمان ملل متحد در بخش زنان، گفت: «پیش از تصرف سریع افغانستان از سوی طالبان، ما گواه کشتار زنان، فعالان مدنی، روزنامه نگاران و هدف قرار دادن کدرهای علمی، واکسیناتورها و زنان قاضی بودیم.»

اصیله وردک، دیپلمات پیشین، گفت: «از جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم تا روند کمک‌های بشردوستانه شان را در پشتیبانی از مردم افغانستان شتاب بخشند.»

امارت اسلامی در هفتاد و ششمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سهیل شاهین را همچون نماینده افغانستان به این سازمان معرفی کرد، اما سازمان ملل آن را نپذیرفت و چوکی افغانستان در آن نشست خالی ماند.

از سویی هم، غلام اسحاقزی نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل به این دبیرکل این سازمان پیشنهاد کرده است که ماموریت وی را تمدید کند.

زنان افغان در سازمان ملل خواهان حضور زنان در تمام بخش‌ها شدند

شماری از زنان افغانستان در نشستی در سازمان ملل متحد در نیویارک، از آن‌چه اعاده نشدن حقوق زنان در افغانستان می‌دانند، انتقاد می‌کنند.

Thumbnail

شماری از زنان افغان در یک نشست سازمان ملل متحد از آنچه که  اوضاع بد حقوق بشری زنان در افغانستان می‌دانند انتقاد می‌کنند.

آنان در این نشست از جامعه جهانی می‌خواهند که کارکردهای امارت اسلامی در افغانستان را زیر نظر داشته باشند و تاکید می‌ورزند که کرسی نماینده‌گی سازمان ملل متحد به کسی سپرده شود که حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، را حرمت بدارد.

آنان خواهان دسترسی زنان و دختران به حق کار و آموزش در افغانستان استند.

فوزیه  کوفی، رییس حزب موج و تحول، گفت: «سازمان ملل متحد کرسی ویژه نماینده‌گی افغانستان را باید به کسی واگذار کند که حقوق همه شهروندان افغانستان را حرمت بدارد. جامعه افغانستان یک جامعه متنوع است و عدم شمولیت این تنوع در ساختار حکومت هیچ‌گونه ثباتی را  در افغانستان ایجاد نمی‌کند.»

ناهید  فرید، نماینده پیشین مجلس نماینده‌گان، گفت: «ساختاری که اکنون در افغانستان است، از دیدگاه من نمی‌تواند از مردم افغانستان، زنان و خواسته‌های آنان نماینده‌گی کند.»

این بانوان افزون بر خواست کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان، از جامعه جهانی می‌خواهند که مسایل حقوق بشری و کارکرد امارت اسلامی در افغانستان را نظارت کنند.

سیما سامی باهوس، مدیر اجرایی سازمان ملل متحد در بخش زنان، گفت: «پیش از تصرف سریع افغانستان از سوی طالبان، ما گواه کشتار زنان، فعالان مدنی، روزنامه نگاران و هدف قرار دادن کدرهای علمی، واکسیناتورها و زنان قاضی بودیم.»

اصیله وردک، دیپلمات پیشین، گفت: «از جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم تا روند کمک‌های بشردوستانه شان را در پشتیبانی از مردم افغانستان شتاب بخشند.»

امارت اسلامی در هفتاد و ششمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سهیل شاهین را همچون نماینده افغانستان به این سازمان معرفی کرد، اما سازمان ملل آن را نپذیرفت و چوکی افغانستان در آن نشست خالی ماند.

از سویی هم، غلام اسحاقزی نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل به این دبیرکل این سازمان پیشنهاد کرده است که ماموریت وی را تمدید کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره