Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترمیم پایه برق منهدم شده دو روز وقت می‌گیرد

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که کار بازسازی یک پایه برق که پنج‌شنبه شب در کابل منهدم شد، دو روز را در بر خواهد گرفت. 

عبدالاحد بارکزی، رییس ولتاژ بلند شرکت برشنا منهدم کردن پایه برق وارداتی را کار دشمنان روشنایی دانسته می‌افزاید که کار بازسازی آن دو روز را در بر خواهد گرفت. 

عبدالاحد بارکزی گفت: «پرسونل ما این‌جا حضور دارند. تلاش می‌کنیم تا یک سرکیت را امروز وصل کینم و تا دو روز به گونه مکمل وصل خواهد شد.» 

این در حالی‌ست که افراد ناشناس شب گذشته یک پایه برق وارداتی را در منطقه قلعه مراد بیگ در شمال کابل با کارگذاری ماین منهدم ساختند. 

حمزه، یکی از مسوولان فرماندهی امنیه کابل، گفت: «این کار را مردم محل می‌کنند تا خودشان را مطرح کنند که ما هستیم و ما مقاومت می‌کنیم.» 

حافظ زبیر، مدیر امنیت ولسوالی شکردره در این باره گفت: «ماین جابجا کردند، ممکن ماین چسپکی باشد. همین مردم‌های مغرض این کار کرده است.» 

باشنده‌گان کابل از ادامه منهدم شدن پایه‌های برق شکایت دارند. یک باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «پایه برق را می‌زنند، این کار خوب نیست. هم در حکومت قبلی می‌زدند، هم در این حکومت می‌زنند. نمی‌دانیم که چه دلیلی برای این کار دارند.» 

هرچند هدف قرار دادن پایه‌های برق وارداتی در کشور تازه‌گی ندارد، اما پس از رویکار آمدن حکومت تازه این نخستین بار است که یک پایه برق وارداتی از سوی افراد ناشناس منهدم می‌شود. 

ترمیم پایه برق منهدم شده دو روز وقت می‌گیرد

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که تلاش‌ها برای بازسازی پایه منهدم شده ادامه دارند. 

تصویر بندانگشتی

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که کار بازسازی یک پایه برق که پنج‌شنبه شب در کابل منهدم شد، دو روز را در بر خواهد گرفت. 

عبدالاحد بارکزی، رییس ولتاژ بلند شرکت برشنا منهدم کردن پایه برق وارداتی را کار دشمنان روشنایی دانسته می‌افزاید که کار بازسازی آن دو روز را در بر خواهد گرفت. 

عبدالاحد بارکزی گفت: «پرسونل ما این‌جا حضور دارند. تلاش می‌کنیم تا یک سرکیت را امروز وصل کینم و تا دو روز به گونه مکمل وصل خواهد شد.» 

این در حالی‌ست که افراد ناشناس شب گذشته یک پایه برق وارداتی را در منطقه قلعه مراد بیگ در شمال کابل با کارگذاری ماین منهدم ساختند. 

حمزه، یکی از مسوولان فرماندهی امنیه کابل، گفت: «این کار را مردم محل می‌کنند تا خودشان را مطرح کنند که ما هستیم و ما مقاومت می‌کنیم.» 

حافظ زبیر، مدیر امنیت ولسوالی شکردره در این باره گفت: «ماین جابجا کردند، ممکن ماین چسپکی باشد. همین مردم‌های مغرض این کار کرده است.» 

باشنده‌گان کابل از ادامه منهدم شدن پایه‌های برق شکایت دارند. یک باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «پایه برق را می‌زنند، این کار خوب نیست. هم در حکومت قبلی می‌زدند، هم در این حکومت می‌زنند. نمی‌دانیم که چه دلیلی برای این کار دارند.» 

هرچند هدف قرار دادن پایه‌های برق وارداتی در کشور تازه‌گی ندارد، اما پس از رویکار آمدن حکومت تازه این نخستین بار است که یک پایه برق وارداتی از سوی افراد ناشناس منهدم می‌شود. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره