Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان ملل: ۹۷ درصد خانواده‌ها زیر خط فقر خواهند رفت

ارزیابی برنامه توسعه‌یی سازمان ملل نشان می‌دهد که نود و هفت درصد از خانواده‌های افغانان تا نیمه‌های سال ۲۰۲۲ میلادی زیر خطر فقر زنده‌گی خواهند کرد. 

این نهاد سازمان ملل می‌گوید که اگر وضعیت در افغانستان اداره نشود، این کشور با بحران بزرگ اقتصادی روبرو می‌شود. 

با این همه، برنامه توسعه‌یی سازمان ملل صندوق پس‌انداز را برای خانواده‌های که سخت نیازمند استند، راه اندازی کرده است. بر بنیاد این برنامه، برای خانواده‌های نیازمند پول نقد داده خواهد شد. 

رییس برنامه توسعه‌یی سازمان ملل می‌گوید که با ایجاد این صندوق می‌خواهند که برای نیازمندان به‌گونه مستقیم پول نقد کمک کنند. 

از سوی دیگر، مسوولان برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد می‌افزایند که افغان‌ها و افغانستان با اوضاع نابسامانی سیاسی داخلی روبرو استند و این کشور با بحران بزرگ اقتصادی روبرو است. 

اخیم اشتاینر، رییس این نهاد گفت: «افغانستان به کمک‌های بشردوستانه به گونه فوری نیاز دارد. نیاز است تا اقتصاد این کشور را به چرخش نگهداریم و مهم است تا افغانان از آینده شان در جامعه خود شان اطمینان حاصل کنند.» 

آلمان نخستین کشوری‌ست که پنجاه میلیون یورو را برای واریز کردن به این صندوق تعهد کرده است. 

درهمین حال در گوشه‌یی از شهر کابل، خانواد‌های زیادی زندگی می‌کنند که با فقر و گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. 

عالم ثنا، یک تن از بیجا شده‌گان از ولایت تخار، گفت: «هیچ چیز نداریم و کسی برای ما کمک نکرده است. هر آن چیزی که داشتیم تا حال خوریم.» 

خانم آمنه یکی دیگر کسانی است که به کابل بیجاشده است، وی گفت: «هوا سرد شده است و چیزی برای خوردن نداریم، از گرسنگی، ضعف می‌کنیم.» 

سازمان ملل: ۹۷ درصد خانواده‌ها زیر خط فقر خواهند رفت

مسوولان این نهاد می‌گویند اگر ازبهر جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان گام‌های مثبت برداشته نشود، میلیون‌ها افغان در زمستان پیشرو با دشواری‌های زیادی روبرو خواهند شد. 

Thumbnail

ارزیابی برنامه توسعه‌یی سازمان ملل نشان می‌دهد که نود و هفت درصد از خانواده‌های افغانان تا نیمه‌های سال ۲۰۲۲ میلادی زیر خطر فقر زنده‌گی خواهند کرد. 

این نهاد سازمان ملل می‌گوید که اگر وضعیت در افغانستان اداره نشود، این کشور با بحران بزرگ اقتصادی روبرو می‌شود. 

با این همه، برنامه توسعه‌یی سازمان ملل صندوق پس‌انداز را برای خانواده‌های که سخت نیازمند استند، راه اندازی کرده است. بر بنیاد این برنامه، برای خانواده‌های نیازمند پول نقد داده خواهد شد. 

رییس برنامه توسعه‌یی سازمان ملل می‌گوید که با ایجاد این صندوق می‌خواهند که برای نیازمندان به‌گونه مستقیم پول نقد کمک کنند. 

از سوی دیگر، مسوولان برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد می‌افزایند که افغان‌ها و افغانستان با اوضاع نابسامانی سیاسی داخلی روبرو استند و این کشور با بحران بزرگ اقتصادی روبرو است. 

اخیم اشتاینر، رییس این نهاد گفت: «افغانستان به کمک‌های بشردوستانه به گونه فوری نیاز دارد. نیاز است تا اقتصاد این کشور را به چرخش نگهداریم و مهم است تا افغانان از آینده شان در جامعه خود شان اطمینان حاصل کنند.» 

آلمان نخستین کشوری‌ست که پنجاه میلیون یورو را برای واریز کردن به این صندوق تعهد کرده است. 

درهمین حال در گوشه‌یی از شهر کابل، خانواد‌های زیادی زندگی می‌کنند که با فقر و گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. 

عالم ثنا، یک تن از بیجا شده‌گان از ولایت تخار، گفت: «هیچ چیز نداریم و کسی برای ما کمک نکرده است. هر آن چیزی که داشتیم تا حال خوریم.» 

خانم آمنه یکی دیگر کسانی است که به کابل بیجاشده است، وی گفت: «هوا سرد شده است و چیزی برای خوردن نداریم، از گرسنگی، ضعف می‌کنیم.» 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره