تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال امارت اسلامی از بازگشایی نماینده‌گی اتحادیه اروپا در کابل

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از سخنگوی اتحادیه اروپا گزارش کرده است که این اتحادیه تمایل دارد نماینده‌گی سیاسی‌اش را در کابل بازگشایی کند.

امارت اسلامی بازگشایی نماینده‌گی سیاسی اتحادیه اروپا در کابل را می‌ستاید و آن را آغاز روند تعامل با کشورهای اروپایی می‌داند.

احمد الله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «این تصمیم اتحادیه اروپا که در آینده نزدیک دفترشان را بازگشایی می‌کنند یک گام خوب است. هم به نفع افغانستان است و هم به نفع این اتحادیه است. آنان از نزدیک کارهای شان را تعقیب و ارزیابی خواهند کرد. در مورد امنیت آنان نیز اطمینان می‌دهیم که امنیت تمام دفاتر و افراد شان به گونه مطمین تامین خواهد شد.»

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که تا یک ماه دیگر فعالیت‌های سیاسی‌اش را به گونه محدود با امارت اسلامی از سر بگیرد. در گزارش همچنان گفته شده است که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت کنونی نیست.

نبیله مسرالی، سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است: «همانطور که بارها گفته ایم، این نشانه به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. ما می‌خواهیم با نزدیک شدن بتوانیم به مردم افغانستان که به کمک ما احتیاج دارند، بهتر کمک کنیم و ناگزیر باید با طالبان تعامل داشته باشیم.»

پس از سقوط حکومت پیشین دفتر سیاسی اتحادیه اروپا در کابل در کنار سایر نهادهای خارجی و سفارتخانه‌ها مسدود گردید. از سویی هم، شماری از کشورهای غربی فعالیت‌های سیاسی مربوط به افغانستان را از کشور قطر به پیش می‌برند.

بشیر بیژن‌پور، آگاه مسایل سیاسی در این رابطه به طلوع‌نیوز گفت: «ممکن است در زیر مجموعه این سیاست‌ها یک نوع تبانی و تعامل میان اتحادیه اروپا و طالبان (ایجاد شود).»

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی در این باره چنین گفت: «بخاطر حقوق بشر، بخاطر حقوق خانم‌ها لابی کنند و بر طالبان فشار بیاورند و در کنارش کمک‌های حقوق بشری را برای جلوگیری از فاجعه انسانی ادامه دهند.»

در همین‌حال، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در صفحه تویترش در این باره چنین نوشته است: «آغاز ماموریت اتحادیه اروپا یک اقدام مثبت است و ما آنرا می‌ستاییم. همان طوریکه امنیت دیگر سفارتخانه‌ها تضمین است، امنیت سفارت‌خانه‌ها و کارمندان اروپایی نیز تضمین خواهد بود.»

هم اکنون  کشورهای غربی نماینده‌گی‌های سیاسی خود را از کابل به دوحه، پایتخت قطر انتقال داده اند.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «امیدوارم که طالبان بتوانند آنچه را که کشورهای جهان و اتحادیه اروپا انتظار دارد برآورده کند تا ما وارد تعامل با جهان شویم.»

بر بنیاد گزارش‌ها، اتحادیه اروپا ماه گذشته یک هیأت را به افغانستان فرستاد تا امکان بازگشت دیپلمات‌هایش به کابل را ارزیابی کند.

این اتحادیه دسترسی لازم برای اجرای موثر بسته کمکی‌اش به افغانستان را که حدود یک میلیارد یورو است، بدون حضوراش در کابل، ممکن نمی‌داند.

استقبال امارت اسلامی از بازگشایی نماینده‌گی اتحادیه اروپا در کابل

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که تا یک ماه دیگر فعالیت‌های سیاسی‌اش را به گونه محدود با امارت اسلامی از سر بگیرد.

تصویر بندانگشتی

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از سخنگوی اتحادیه اروپا گزارش کرده است که این اتحادیه تمایل دارد نماینده‌گی سیاسی‌اش را در کابل بازگشایی کند.

امارت اسلامی بازگشایی نماینده‌گی سیاسی اتحادیه اروپا در کابل را می‌ستاید و آن را آغاز روند تعامل با کشورهای اروپایی می‌داند.

احمد الله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «این تصمیم اتحادیه اروپا که در آینده نزدیک دفترشان را بازگشایی می‌کنند یک گام خوب است. هم به نفع افغانستان است و هم به نفع این اتحادیه است. آنان از نزدیک کارهای شان را تعقیب و ارزیابی خواهند کرد. در مورد امنیت آنان نیز اطمینان می‌دهیم که امنیت تمام دفاتر و افراد شان به گونه مطمین تامین خواهد شد.»

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که تا یک ماه دیگر فعالیت‌های سیاسی‌اش را به گونه محدود با امارت اسلامی از سر بگیرد. در گزارش همچنان گفته شده است که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت کنونی نیست.

نبیله مسرالی، سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است: «همانطور که بارها گفته ایم، این نشانه به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. ما می‌خواهیم با نزدیک شدن بتوانیم به مردم افغانستان که به کمک ما احتیاج دارند، بهتر کمک کنیم و ناگزیر باید با طالبان تعامل داشته باشیم.»

پس از سقوط حکومت پیشین دفتر سیاسی اتحادیه اروپا در کابل در کنار سایر نهادهای خارجی و سفارتخانه‌ها مسدود گردید. از سویی هم، شماری از کشورهای غربی فعالیت‌های سیاسی مربوط به افغانستان را از کشور قطر به پیش می‌برند.

بشیر بیژن‌پور، آگاه مسایل سیاسی در این رابطه به طلوع‌نیوز گفت: «ممکن است در زیر مجموعه این سیاست‌ها یک نوع تبانی و تعامل میان اتحادیه اروپا و طالبان (ایجاد شود).»

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی در این باره چنین گفت: «بخاطر حقوق بشر، بخاطر حقوق خانم‌ها لابی کنند و بر طالبان فشار بیاورند و در کنارش کمک‌های حقوق بشری را برای جلوگیری از فاجعه انسانی ادامه دهند.»

در همین‌حال، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در صفحه تویترش در این باره چنین نوشته است: «آغاز ماموریت اتحادیه اروپا یک اقدام مثبت است و ما آنرا می‌ستاییم. همان طوریکه امنیت دیگر سفارتخانه‌ها تضمین است، امنیت سفارت‌خانه‌ها و کارمندان اروپایی نیز تضمین خواهد بود.»

هم اکنون  کشورهای غربی نماینده‌گی‌های سیاسی خود را از کابل به دوحه، پایتخت قطر انتقال داده اند.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «امیدوارم که طالبان بتوانند آنچه را که کشورهای جهان و اتحادیه اروپا انتظار دارد برآورده کند تا ما وارد تعامل با جهان شویم.»

بر بنیاد گزارش‌ها، اتحادیه اروپا ماه گذشته یک هیأت را به افغانستان فرستاد تا امکان بازگشت دیپلمات‌هایش به کابل را ارزیابی کند.

این اتحادیه دسترسی لازم برای اجرای موثر بسته کمکی‌اش به افغانستان را که حدود یک میلیارد یورو است، بدون حضوراش در کابل، ممکن نمی‌داند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره