Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: هوای کابل نسبت به زمستان‌های گذشته آلوده‌تر خواهد شد

مسوولان شهرداری کابل می‌گویند که میزان آلوده‌گی هوای پایتخت در فصل سرما به علت استفاده از زغال سنگ بالاتر از هر سال دیگر پیش بینی شده است.

مسوولان این نهاد تاکید می‌ورزند که بیشتر مردم به علت بلند بودن بهای گاز و تیل، از زغال سنگ کار می‌گیرند که این کار میزان آلوده‌گی هوا را بیشتر می‌سازد.

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل گفت: «ما اجرای برنامه‌های خود را آغاز کردیم و به تمام بلند منزل‌ها هشدار دادیم تا از فلتر استفاده کنند. تیم‌های ما همه روزه در شهر نظارت می‌کنند.»

درهمین حال شهروندان کشور می‌گویند که نبود برق، بلند بودن بهای گاز مایع و فقر گسترده، سبب شده است که مردم بیشتر به سوخت زغال سنگ، پلاستیک و حتا تایر موتر رو بیاورند.

ذبیح الله باشنده کابل گفت: «از شهرداری می‌خواهیم که برای جلوگیری از آلوده‌گی هوا، راه‌کاری را جور کند و برای این که مردم از زغال سنگ استفاده نکنند، بدیلی را پیشنهاد کند که به مردم اقتصادی باشد.»

همه ساله با فرا رسیدن زمستان، اداره محیط زیست درهمکاری با شهرداری کابل راه‌کارهای را برای جلوگیری از آلوده‌گی بیشتر هوا عملی می‌ساختند، اما اداره محیط زیست بیش از دو ماه می‌شود که مسدود است.

بریالی باشنده کابل گفت: «هیچ برنامه درست و مشخص برای کاهش آلوده‌گی هوا در کابل نیست. هر روز هوا آلوده‌تر می‌شود و مردم دچار بیماری‌های ناشی از این آلوده‌گی‌ها می‌شوند.»

از سوی هم بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، با فرا رسیدن زمستان و آلوده شدن هوای کابل میزان بیماری های تنفسی، قلبی و بیماری های دیگر تا پنجاه درصد افزایش می‌یابد.

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که پیش بینی‌های نهادهای مدد رسان نشان می‌دهد که ناداری و فقر از یک سو و بلند بودن هزینه مواد سوخت از سویی دیگر، زمستان امسال را دشوارتر از سال‌های دیگر خواهد ساخت.

مسوولان: هوای کابل نسبت به زمستان‌های گذشته آلوده‌تر خواهد شد

شهرداری کابل از آماده‌گی‌ها برای اجرایی ساختن برنامه جلوگیری از آلوده شدن هوا در کابل خبر داده است.

Thumbnail

مسوولان شهرداری کابل می‌گویند که میزان آلوده‌گی هوای پایتخت در فصل سرما به علت استفاده از زغال سنگ بالاتر از هر سال دیگر پیش بینی شده است.

مسوولان این نهاد تاکید می‌ورزند که بیشتر مردم به علت بلند بودن بهای گاز و تیل، از زغال سنگ کار می‌گیرند که این کار میزان آلوده‌گی هوا را بیشتر می‌سازد.

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل گفت: «ما اجرای برنامه‌های خود را آغاز کردیم و به تمام بلند منزل‌ها هشدار دادیم تا از فلتر استفاده کنند. تیم‌های ما همه روزه در شهر نظارت می‌کنند.»

درهمین حال شهروندان کشور می‌گویند که نبود برق، بلند بودن بهای گاز مایع و فقر گسترده، سبب شده است که مردم بیشتر به سوخت زغال سنگ، پلاستیک و حتا تایر موتر رو بیاورند.

ذبیح الله باشنده کابل گفت: «از شهرداری می‌خواهیم که برای جلوگیری از آلوده‌گی هوا، راه‌کاری را جور کند و برای این که مردم از زغال سنگ استفاده نکنند، بدیلی را پیشنهاد کند که به مردم اقتصادی باشد.»

همه ساله با فرا رسیدن زمستان، اداره محیط زیست درهمکاری با شهرداری کابل راه‌کارهای را برای جلوگیری از آلوده‌گی بیشتر هوا عملی می‌ساختند، اما اداره محیط زیست بیش از دو ماه می‌شود که مسدود است.

بریالی باشنده کابل گفت: «هیچ برنامه درست و مشخص برای کاهش آلوده‌گی هوا در کابل نیست. هر روز هوا آلوده‌تر می‌شود و مردم دچار بیماری‌های ناشی از این آلوده‌گی‌ها می‌شوند.»

از سوی هم بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، با فرا رسیدن زمستان و آلوده شدن هوای کابل میزان بیماری های تنفسی، قلبی و بیماری های دیگر تا پنجاه درصد افزایش می‌یابد.

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که پیش بینی‌های نهادهای مدد رسان نشان می‌دهد که ناداری و فقر از یک سو و بلند بودن هزینه مواد سوخت از سویی دیگر، زمستان امسال را دشوارتر از سال‌های دیگر خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره