Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض زنان در واکنش به تأمین نشدن حقوق شان و خاموشی جامعه جهانی

شماری از زنان امروز در واکنش به آنچه که رعایت نشدن حقوق شان از سوی حکومت تازه و خاموشی جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در این باره می‌دانند، دست به اعتراض زدند.

آنان که امروز در جاده‌های کابل راه‌پیمایی کردند می‌گویند که با گذشت بیش از دو ماه هنوز هم امارت اسلامی زمینه کار و آموزش را برای بانوان فراهم نساخته است.

عارفه فاطمی، معترض، گفت: «ما در این این‌جا آمدیم صدای مان را در واکنش به خاموشی جامعه جهانی و سازمان ملل در وضعیت کنونی افغانستان بلند کنیم.»

مرجان امیری، معترض، گفت: «امروز نیم از پیکر جامعه حذف شده است. ما از حق مان محروم شدیم.»

در همین حال، شماری از فعالان بانوان ضمن نادیده گرفتن حقوق بانوان از سوی امارت اسلامی می‌گویند که بانوان حق کار و تحصیل را مطابق شریعت اسلامی دارند و از جامعه جهانی می‌خواهند که در این زمینه خاموشی اختیار نکند.

زرقا یفتلی، فعال حقوق بانوان، گفت: «اگر جامعه جهانی از حالت گفتاری بیرون شود و به اقدامات عملی دست بزند، می‌تواند محدودیت‌های فعلی در برابر زنان برای دسترسی به حقوق اولیه شان را برطرف بسازد.»

با این همه، برخی از مسوولان پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم می‌گویند که اگر امارت اسلامی می‌خواهد راه تعامل با جهان را در پیش گیرد، باید به حقوق بانوان توجه کند.

بهشته یعقوبی، کمیشنر پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گفت: «اگر دولت بخواهد تعامل با دنیا را پیش بگیرد، پس باید خود را ملزم به رعایت حقوق بشری، حقوق زنان و تمام قوانین بین المللی بداند.»

پیش از این امارت اسلامی گفته است که آنان با درنظر داشت قوانین اسلامی زمینه کار و آموزش را برای بانوان افغانستان فراهم خواهند ساخت.

خواستیم در این مورد دیدگاه امارت اسلامی را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به دریافت آن نشدیم.

اعتراض زنان در واکنش به تأمین نشدن حقوق شان و خاموشی جامعه جهانی

شماری از بانوان در پایتخت به دلیل تامین نشدن حقوق شان از سوی حکومت تازه و نیز خاموشی جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری به جاده‌های پایتخت برآمدند و دست به اعتراض زدند.

تصویر بندانگشتی

شماری از زنان امروز در واکنش به آنچه که رعایت نشدن حقوق شان از سوی حکومت تازه و خاموشی جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در این باره می‌دانند، دست به اعتراض زدند.

آنان که امروز در جاده‌های کابل راه‌پیمایی کردند می‌گویند که با گذشت بیش از دو ماه هنوز هم امارت اسلامی زمینه کار و آموزش را برای بانوان فراهم نساخته است.

عارفه فاطمی، معترض، گفت: «ما در این این‌جا آمدیم صدای مان را در واکنش به خاموشی جامعه جهانی و سازمان ملل در وضعیت کنونی افغانستان بلند کنیم.»

مرجان امیری، معترض، گفت: «امروز نیم از پیکر جامعه حذف شده است. ما از حق مان محروم شدیم.»

در همین حال، شماری از فعالان بانوان ضمن نادیده گرفتن حقوق بانوان از سوی امارت اسلامی می‌گویند که بانوان حق کار و تحصیل را مطابق شریعت اسلامی دارند و از جامعه جهانی می‌خواهند که در این زمینه خاموشی اختیار نکند.

زرقا یفتلی، فعال حقوق بانوان، گفت: «اگر جامعه جهانی از حالت گفتاری بیرون شود و به اقدامات عملی دست بزند، می‌تواند محدودیت‌های فعلی در برابر زنان برای دسترسی به حقوق اولیه شان را برطرف بسازد.»

با این همه، برخی از مسوولان پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم می‌گویند که اگر امارت اسلامی می‌خواهد راه تعامل با جهان را در پیش گیرد، باید به حقوق بانوان توجه کند.

بهشته یعقوبی، کمیشنر پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گفت: «اگر دولت بخواهد تعامل با دنیا را پیش بگیرد، پس باید خود را ملزم به رعایت حقوق بشری، حقوق زنان و تمام قوانین بین المللی بداند.»

پیش از این امارت اسلامی گفته است که آنان با درنظر داشت قوانین اسلامی زمینه کار و آموزش را برای بانوان افغانستان فراهم خواهند ساخت.

خواستیم در این مورد دیدگاه امارت اسلامی را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به دریافت آن نشدیم.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره