تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض شهروندان ازبهر آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان

شماری از شهروندان کشور امروز در کابل دست به اعتراض زدند و خواهان آزاد سازی پول‌های منجمد شده افغانستان استند.

آنان می‌گویند که پول‌های منجمد شده مربوط امارت اسلامی نیست، بل مربوط مردم افغانستان است و از جامعه جهانی می‌خواهند تا هر چه زودتر پول‌های افغانستان را آزاد بسازند.

این در حالی است که امارت اسلامی نیز بارها از جامعه جهانی خواسته است که به منجمد ماندن پول‌های افغانستان پایان دهد.

واصل شاه، معترض گفت: «امریکا پول‌های مردم افغانستان را منجمد کرده است و وضعیت بد بشری نیز به همین علت به وجود آمده است.»

آغا گل، معترض گفت: «ما بخاطر این آمدیم که پول منجمد شده آزاد شود.»

معترضان از حضور بیست ساله امریکا و ناتو در افغانستان نیز انتقاد دارند.

به گفته آنان، امریکا و ناتو در بیست سال گذشته جنایات جنگی را در افغانستان انجام داده اند و از همین‌رو آنان باید به مردم افغانستان غرامت بپردازند.

مدثر، معترض گفت: «جنایت جنگی، کشت مواد مخدر و همه مشکلاتی را که در افغانستان می‌بینید بخاطر از ناتو و ایالات متحده است.»

محمد آصف، معترض گفت: «آن‌ها مرتکب جنایت جنگی شدند.»

این در حالیست که نزدیک به یک هفته پیش وزارت خزانه داری امریکا اعلام کردکه امارت اسلامی اجازه دسترسی به ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را نخواهد داشت.

اعتراض شهروندان ازبهر آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان

اعتراض کننده‌گان حضور بیست ساله امریکا و ناتو در افغانستان را نیز انتقاد کردند.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور امروز در کابل دست به اعتراض زدند و خواهان آزاد سازی پول‌های منجمد شده افغانستان استند.

آنان می‌گویند که پول‌های منجمد شده مربوط امارت اسلامی نیست، بل مربوط مردم افغانستان است و از جامعه جهانی می‌خواهند تا هر چه زودتر پول‌های افغانستان را آزاد بسازند.

این در حالی است که امارت اسلامی نیز بارها از جامعه جهانی خواسته است که به منجمد ماندن پول‌های افغانستان پایان دهد.

واصل شاه، معترض گفت: «امریکا پول‌های مردم افغانستان را منجمد کرده است و وضعیت بد بشری نیز به همین علت به وجود آمده است.»

آغا گل، معترض گفت: «ما بخاطر این آمدیم که پول منجمد شده آزاد شود.»

معترضان از حضور بیست ساله امریکا و ناتو در افغانستان نیز انتقاد دارند.

به گفته آنان، امریکا و ناتو در بیست سال گذشته جنایات جنگی را در افغانستان انجام داده اند و از همین‌رو آنان باید به مردم افغانستان غرامت بپردازند.

مدثر، معترض گفت: «جنایت جنگی، کشت مواد مخدر و همه مشکلاتی را که در افغانستان می‌بینید بخاطر از ناتو و ایالات متحده است.»

محمد آصف، معترض گفت: «آن‌ها مرتکب جنایت جنگی شدند.»

این در حالیست که نزدیک به یک هفته پیش وزارت خزانه داری امریکا اعلام کردکه امارت اسلامی اجازه دسترسی به ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را نخواهد داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره