تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ثبت بیش از ۳۰ رویداد خشونت در برابر خبرنگاران در دو ماه

اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان می‌گوید که بیش از سی رویداد خشونت در برابر خبرنگارن در جریان بیش از دو ماه گذشته در افغاستان به ثبت رسیده است. 

بربنیاد بررسی‌های این نهاد، نود درصد این خشونت‌ها از سوی نیروهای امارت اسلامی افغانستان انجام شده و ده درصد خشونت‌ها را افراد ناشناس انجام داده اند. 

مسرور لطفی، مسوول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این نشست خبری گفت: «اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان در چند روز اخیر یک بررسی کلی را از وضعیت خبرنگاران در سطح کشور انجام داد که نشان می‌دهد بالاتر از سی قضیه خشونت علیه خبرنگاران در کشور صورت گرفته که نزدیک نود فیصد این خشونت‌ها از جانب طالبان بوده است.»

هرچند خبرنگاران از وضعیت موجود نگرانی دارند، اما شماری از خبرنگاران از امارت اسلامی افغانستان خواهان ایجاد قانون در مورد خبرنگاران و نیز حق دسترسی به اطلاعات استند. 

محمد صاحب زاده، خبرنگار گفت: «یکی از مشکلات عمده ما این است که ما دسترسی درست به اطلاعات نداریم، زمانی که به تهیه گزارش می‌رویم با مشکل روبرو استیم.»

فرحناز، یک خبرنگار دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «خواست من این است وقتی ما (خانم‌ها) کار می‌توانیم، پس چرا خانم‌ها در رسانه‌های دولتی کار کرده نمی توانند. برای آن‌ها هم باید اجازه کار داده شود.»

در این میان وزارت داخله می‌گوید افرادی که در برابر خبرنگاران خشونت انجام داده اند، بر بنیاد قانون به کیفر رسیده اند و این وزارت تلاش می‌کند تا امنیت خبرنگاران را تامین کند. 

سعیدخوستی، سخنگوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی در بعضی موارد عاملین این رویدادها را گرفتار کرده، کسانی خبرنگاران را توهین کردند، فهمانده شده اند.» 

این درحالی‌ست که سه هفته پیش، اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان بربنیاد یک نظرسنجی گفته بود که با رویکار آمدن حکومت تازه نزدیک به هفتاد فیصد از خبرنگاران بی‌کار شده اند و نزدیک به هفتاد درصد از رسانه‌ها در کشور به علت چالش‌های اقتصادی و علت‌های دیگر مسدود شده اند.

ثبت بیش از ۳۰ رویداد خشونت در برابر خبرنگاران در دو ماه

اتحادیه ملی خبرنگاران بررسی‌های تازه‌اش را روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد. 

Thumbnail

اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان می‌گوید که بیش از سی رویداد خشونت در برابر خبرنگارن در جریان بیش از دو ماه گذشته در افغاستان به ثبت رسیده است. 

بربنیاد بررسی‌های این نهاد، نود درصد این خشونت‌ها از سوی نیروهای امارت اسلامی افغانستان انجام شده و ده درصد خشونت‌ها را افراد ناشناس انجام داده اند. 

مسرور لطفی، مسوول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این نشست خبری گفت: «اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان در چند روز اخیر یک بررسی کلی را از وضعیت خبرنگاران در سطح کشور انجام داد که نشان می‌دهد بالاتر از سی قضیه خشونت علیه خبرنگاران در کشور صورت گرفته که نزدیک نود فیصد این خشونت‌ها از جانب طالبان بوده است.»

هرچند خبرنگاران از وضعیت موجود نگرانی دارند، اما شماری از خبرنگاران از امارت اسلامی افغانستان خواهان ایجاد قانون در مورد خبرنگاران و نیز حق دسترسی به اطلاعات استند. 

محمد صاحب زاده، خبرنگار گفت: «یکی از مشکلات عمده ما این است که ما دسترسی درست به اطلاعات نداریم، زمانی که به تهیه گزارش می‌رویم با مشکل روبرو استیم.»

فرحناز، یک خبرنگار دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «خواست من این است وقتی ما (خانم‌ها) کار می‌توانیم، پس چرا خانم‌ها در رسانه‌های دولتی کار کرده نمی توانند. برای آن‌ها هم باید اجازه کار داده شود.»

در این میان وزارت داخله می‌گوید افرادی که در برابر خبرنگاران خشونت انجام داده اند، بر بنیاد قانون به کیفر رسیده اند و این وزارت تلاش می‌کند تا امنیت خبرنگاران را تامین کند. 

سعیدخوستی، سخنگوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی در بعضی موارد عاملین این رویدادها را گرفتار کرده، کسانی خبرنگاران را توهین کردند، فهمانده شده اند.» 

این درحالی‌ست که سه هفته پیش، اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان بربنیاد یک نظرسنجی گفته بود که با رویکار آمدن حکومت تازه نزدیک به هفتاد فیصد از خبرنگاران بی‌کار شده اند و نزدیک به هفتاد درصد از رسانه‌ها در کشور به علت چالش‌های اقتصادی و علت‌های دیگر مسدود شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره