تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی مردم از افزایش سرقت‌های مسلحانه

شماری از شهروندان کشور، به ویژه پایتخت نشینان، روز چهارشنبه از افزایش سرقت‌های مسلحانه در هفته‌های پسین نگرانی شان را اظهار کردند.

شهروندان می‌گویند که هرچند انتظار داشتند با آمدن امارت اسلامی جلو سرقت‌های مسلحانه گرفته شود، اما این جنایات هنوزهم در شماری از شهرها رخ می‌دهد.

شجاع، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه جلو دزدی و آدم ربایی گرفته نشده است، هنوزهم دزدی جریان دارد.»

محمد یونس، یک باشنده دیگر کابل گفت: « با آمدن طالبان به کابل، مردم انتظار داشت که دزدی های خیابانی و سرقت‌های مسلحانه کمتر شود، که تاحال نشده است.»

این شهروندان کشور از مسوولان امارت اسلامی افغانستان می‌خواهند که هرچه عاجل جلو سرقت‌های مسلحانه، افراد استفاده‌جو و نیز ربایندگان را در پایتخت بگیرند.

وزارت داخله با تایید این موضوع می‌گوید که بیش از صد تن را به علت جرم‌های گونه‌گون از جمله سرقت‌های مسلحانه و نیز اختطاف در پانزده روز پسین بازداشت کرده اند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله گفت: «بیشتر از صد تن در پانزده روز بازداشت شده اند.»

شهر کابل با داشتن نزدیک به شش میلیون جمعیت و یا رقم بیشتر از این، همواره شاهد سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی بوده است. 

مسوولان استخبارات امارت اسلامی افغانستان در اعلامیه‌یی برای جلوگیری از سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی از شهروندان کشور به ویژه پایتخت نشینان می‌خواهند که در اطلاع دهی و بازداشت این افراد با نیروهای امارت اسلامی افغانستان همکاری کنند.

نگرانی مردم از افزایش سرقت‌های مسلحانه

وزارت داخله با تایید این موضوع می‌گوید که بیش از صد تن را به علت جرم‌های گونه‌گون از جمله سرقت‌های مسلحانه و نیز اختطاف در پانزده روز پسین بازداشت کرده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور، به ویژه پایتخت نشینان، روز چهارشنبه از افزایش سرقت‌های مسلحانه در هفته‌های پسین نگرانی شان را اظهار کردند.

شهروندان می‌گویند که هرچند انتظار داشتند با آمدن امارت اسلامی جلو سرقت‌های مسلحانه گرفته شود، اما این جنایات هنوزهم در شماری از شهرها رخ می‌دهد.

شجاع، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه جلو دزدی و آدم ربایی گرفته نشده است، هنوزهم دزدی جریان دارد.»

محمد یونس، یک باشنده دیگر کابل گفت: « با آمدن طالبان به کابل، مردم انتظار داشت که دزدی های خیابانی و سرقت‌های مسلحانه کمتر شود، که تاحال نشده است.»

این شهروندان کشور از مسوولان امارت اسلامی افغانستان می‌خواهند که هرچه عاجل جلو سرقت‌های مسلحانه، افراد استفاده‌جو و نیز ربایندگان را در پایتخت بگیرند.

وزارت داخله با تایید این موضوع می‌گوید که بیش از صد تن را به علت جرم‌های گونه‌گون از جمله سرقت‌های مسلحانه و نیز اختطاف در پانزده روز پسین بازداشت کرده اند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله گفت: «بیشتر از صد تن در پانزده روز بازداشت شده اند.»

شهر کابل با داشتن نزدیک به شش میلیون جمعیت و یا رقم بیشتر از این، همواره شاهد سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی بوده است. 

مسوولان استخبارات امارت اسلامی افغانستان در اعلامیه‌یی برای جلوگیری از سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی از شهروندان کشور به ویژه پایتخت نشینان می‌خواهند که در اطلاع دهی و بازداشت این افراد با نیروهای امارت اسلامی افغانستان همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره