تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خلیلزاد: «خودخواهی» نخبگان افغانستان سبب شکست سیاسی شد

زلمی خلیلزاد، فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که «خودخواهی» نخبگان افغانستان سبب شد که در بیست سال گذشته سیاست بر محوریت منافع ملی در افغانستان نهادینه نشود.

خلیلزاد که در یک کنفرانس مجازی در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود که حضور امریکا در افغانستان یک فرصت طلایی را برای تحول سیاسی در افغانستان فراهم ساخته بود، اما از این فرصت به گونه درست استفاده نشد.

خلیلزاد گفت: «ما نتوانستیم تحول سیاسی به میان بیاوریم تا نخبگان سیاسی بر اساس منافع ملی به مردم شان خدمت کنند. این نخبگان بسیار خودخواه، خود-محور و آغشته به فساد شدند و سبب شکست این ماموریت شدند.»

خلیلزاد همچنان گفت که پافشاری اشرف غنی بر ماندن در قدرت تا زمان تکمیل دوره‌اش متعجب کننده بود. وی گفت غنی براساس یک انتخابات پرتقلب که شمار کمی از مردم در آن شرکت کردند، به قدرت رسیده بود.

خلیلزاد گفت: «ما همه از پافشاری غنی بر باقی ماندن در قدرت تا زمان تکمیلی دوره‌اش خیلی متعجب بودیم؛ با وجودی که در یک انتخابات پر تقلب با اشتراک هژده درصد مردم به قدرت رسیده بود.»

به  گفته خلیلزاد، اشرف غنی به خروج امریکا  از افغانستان باور نداشت و محاسبه نادرست او سبب شد که اوضاع کنونی کلید بخورد.

خلیلزاد می‌گوید پا فشاری غنی بر ماندن در قدرت سبب شد که ایالات متحده خوشبینی‌اش از رسیدن حکومت افغانستان و طالبان به یک توافق سیاسی را از دست بدهد و این کار سبب شد که به دنبال خروج باشد چون در غیر آن برای همیشه در افغانستان گیر می‌ماند.  

خلیلزاد همچنان می‌گوید که امارت اسلامی تمایل دارد که با امریکا روابط خوب داشته باشد. «طالبان در جستجوی تعامل با امریکا استند، آنان از ما می‌خواهند که سفارت ما را در آن‌جا بازگشایی کنیم. به باور من باید با طالبان نشسته و روی یک راهکار مناسب به توافق برسیم و همه بی‌عتمادی‌های که میان امریکا و طالبان وجود دارد از میان برداشته شوند.»

اشرف غنی پس از آن که نیروهای امارت اسلامی تا دروازه‌های کابل رسیدند، افغانستان را ترک کرد و فرار او بارها با انتقادهای سختی روبه رو شده و بسیاری‌ها، به این باور اند که اگر غنی تن به گفت‌وگوهای صلح می‌داد اوضاع کنونی رقم نمی‌خورد.

خلیلزاد: «خودخواهی» نخبگان افغانستان سبب شکست سیاسی شد

خلیلزاد می‌گوید که غنی براساس یک انتخابات «پر تقلب به قدرت» رسید اما حاضر نبود از قدرت کنار برود.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیلزاد، فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که «خودخواهی» نخبگان افغانستان سبب شد که در بیست سال گذشته سیاست بر محوریت منافع ملی در افغانستان نهادینه نشود.

خلیلزاد که در یک کنفرانس مجازی در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود که حضور امریکا در افغانستان یک فرصت طلایی را برای تحول سیاسی در افغانستان فراهم ساخته بود، اما از این فرصت به گونه درست استفاده نشد.

خلیلزاد گفت: «ما نتوانستیم تحول سیاسی به میان بیاوریم تا نخبگان سیاسی بر اساس منافع ملی به مردم شان خدمت کنند. این نخبگان بسیار خودخواه، خود-محور و آغشته به فساد شدند و سبب شکست این ماموریت شدند.»

خلیلزاد همچنان گفت که پافشاری اشرف غنی بر ماندن در قدرت تا زمان تکمیل دوره‌اش متعجب کننده بود. وی گفت غنی براساس یک انتخابات پرتقلب که شمار کمی از مردم در آن شرکت کردند، به قدرت رسیده بود.

خلیلزاد گفت: «ما همه از پافشاری غنی بر باقی ماندن در قدرت تا زمان تکمیلی دوره‌اش خیلی متعجب بودیم؛ با وجودی که در یک انتخابات پر تقلب با اشتراک هژده درصد مردم به قدرت رسیده بود.»

به  گفته خلیلزاد، اشرف غنی به خروج امریکا  از افغانستان باور نداشت و محاسبه نادرست او سبب شد که اوضاع کنونی کلید بخورد.

خلیلزاد می‌گوید پا فشاری غنی بر ماندن در قدرت سبب شد که ایالات متحده خوشبینی‌اش از رسیدن حکومت افغانستان و طالبان به یک توافق سیاسی را از دست بدهد و این کار سبب شد که به دنبال خروج باشد چون در غیر آن برای همیشه در افغانستان گیر می‌ماند.  

خلیلزاد همچنان می‌گوید که امارت اسلامی تمایل دارد که با امریکا روابط خوب داشته باشد. «طالبان در جستجوی تعامل با امریکا استند، آنان از ما می‌خواهند که سفارت ما را در آن‌جا بازگشایی کنیم. به باور من باید با طالبان نشسته و روی یک راهکار مناسب به توافق برسیم و همه بی‌عتمادی‌های که میان امریکا و طالبان وجود دارد از میان برداشته شوند.»

اشرف غنی پس از آن که نیروهای امارت اسلامی تا دروازه‌های کابل رسیدند، افغانستان را ترک کرد و فرار او بارها با انتقادهای سختی روبه رو شده و بسیاری‌ها، به این باور اند که اگر غنی تن به گفت‌وگوهای صلح می‌داد اوضاع کنونی رقم نمی‌خورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره