Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی بازرگانان از افزایش میزان آدم‌ربایی در کشور

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که از دو ماه به اینسو، بیش از چهل بازرگان و سرمایه‌گذار در شهر کابل و ولایت‌های دیگر ربوده شده اند.  

مسوولان این اتاق می‌افزایند که بیشترین بازرگانان و سرمایه گذاران در ولایت‌های کابل، کندهار، ننگرهار، کندز، هرات و بلخ ربوده شده اند و حتی برخی از آنان از سوی آدم‌ربایان کشته شده اند.     

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «در حدود ۴۰ حادثه اختطاف در اتاق تجارت نزد ما ثبت شده است. با تأسف باید بگویم که یک تعداد آنها ضایع (کشته شدند) هم شده اند، باید بگویم که علت این، خلع‌سلاح کردن تجاران با روی‌کار آمدن امارت اسلامی شده است.» 

آمارهای اتاق تجارت نشان میدهد که تا کنون چهار بازرگان و سرمایه‌گذار در کابل از سوی ربایندگان در جریان درگیری‌های دو طرف کشته شده اند.   

اتاق تجارت و سرمایه گذاری، خلع سلاح بازرگانان را علت اساسی این مشکل می‌داند.  

اما وزارت داخله می‌گوید که به زودی از بهر تامین امنیت بازرگانان کارت‌های تازه حمل سلاح به بازرگانان و سرمایه‌گذاران توزیع خواهد شد. 

سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید: «روند چاپ کارت‌های حمل سلاح آغاز می‌شود و کاراش تمام است، در روز‌های نزدیک کارت‌ها را چاپ می‌کنیم. کارت‌های سابقه آنها را گرفته و برای شان کارت‌های جدید توزیع می‌کنیم.»  
این در حالی‌ست که روند سرمایه گذاری در افغانستان، رو به سقوط است. شماری از سرمایه گذاران، سرمایه های خود را از کشور بیرون کرده و به کشورهای دیگر انتقال داده اند.

نگرانی بازرگانان از افزایش میزان آدم‌ربایی در کشور

اتاق تجارت و سرمایه گذاری، خلع سلاح بازرگانان را علت اساسی این مشکل می‌داند.  

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که از دو ماه به اینسو، بیش از چهل بازرگان و سرمایه‌گذار در شهر کابل و ولایت‌های دیگر ربوده شده اند.  

مسوولان این اتاق می‌افزایند که بیشترین بازرگانان و سرمایه گذاران در ولایت‌های کابل، کندهار، ننگرهار، کندز، هرات و بلخ ربوده شده اند و حتی برخی از آنان از سوی آدم‌ربایان کشته شده اند.     

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «در حدود ۴۰ حادثه اختطاف در اتاق تجارت نزد ما ثبت شده است. با تأسف باید بگویم که یک تعداد آنها ضایع (کشته شدند) هم شده اند، باید بگویم که علت این، خلع‌سلاح کردن تجاران با روی‌کار آمدن امارت اسلامی شده است.» 

آمارهای اتاق تجارت نشان میدهد که تا کنون چهار بازرگان و سرمایه‌گذار در کابل از سوی ربایندگان در جریان درگیری‌های دو طرف کشته شده اند.   

اتاق تجارت و سرمایه گذاری، خلع سلاح بازرگانان را علت اساسی این مشکل می‌داند.  

اما وزارت داخله می‌گوید که به زودی از بهر تامین امنیت بازرگانان کارت‌های تازه حمل سلاح به بازرگانان و سرمایه‌گذاران توزیع خواهد شد. 

سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید: «روند چاپ کارت‌های حمل سلاح آغاز می‌شود و کاراش تمام است، در روز‌های نزدیک کارت‌ها را چاپ می‌کنیم. کارت‌های سابقه آنها را گرفته و برای شان کارت‌های جدید توزیع می‌کنیم.»  
این در حالی‌ست که روند سرمایه گذاری در افغانستان، رو به سقوط است. شماری از سرمایه گذاران، سرمایه های خود را از کشور بیرون کرده و به کشورهای دیگر انتقال داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره