تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن دو تن در تیراندازی در یک مراسم عروسی در ننگرهار

یک خانواده در ولایت ننگرها ادعا دارد که نیروهای محلی در یک مراسم عروسی دو تن را با شلیک گلوله کشته اند و ده تن دیگر را زخمی ساخته اند.

به گفته این خانواده، این رویداد شنبه شب در منطقه مارغوندی ولسوالی سرخرود رخ داده است.

اعضای این خانواده می‌گویند که مهاجمان، سربازان یک پوسته امنیتی همان منطقه بودند.

نورحضرت، عضو فامیل کشته شده‌گان گفت: «به من گفتند که طالبان آمده اند. من برای شان گفتم که جوانان استند. بگذار که موسیقی می‌نوازند. من را دور کرد و شلیک گلوله را آغاز کردند. این بچه‌ها را زخمی کردند و دو تن دیگر را شهید ساختند.»

از سویی هم، مقامات محلی ننگرهار این رویداد را تایید کرده اند و می‌گویند که بررسی در این مورد جریان دارد.

در همین حال، سخنگویان امارت اسلامی می‌گویند که این افراد مشکل شخصی داشتند و از نام امارت اسلامی استفاده کردند. به گفته آنان، این افراد مربوط به امارت اسلامی نمی‌باشند.

یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز می‌گوید که دو تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده اند.

گواهان رویداد می‌گویند که مهاجمان نخست آلات موسیقی را شکستند و سپس به شرکت کننده‌گان شلیک کردند.

عبدالبصیر، گواه رویداد گفت: «ساعت ده بجه شب بود. سه نفر به خانه ما آمدند. یک آله موسیقی را شکستاندند و بعداً بیرون برآمدند و بالای مردم شلیک کردند، تقریباَ ۵۰ نفر بود آن‌جا.»

زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه ولایتی ننگرهار انتقال داده شده اند.

عبدالفواد، یکی از زخمیان این رویداد به طلوع‌نیوز گفت: «یک فرد را در پایش شلیک کرد. من خواستم کمک‌اش کنم. زمانی که موتر را انتقال می‌دادم یکی از آن‌ها گفت که برو ولی دیگرش بالای ما شلیک کرد.»

سید اکبر، یکی دیگر از زخمیان این رویداد می‌گوید: «بالا ما شلیک کردند و گریختند.»

جان باختن دو تن در تیراندازی در یک مراسم عروسی در ننگرهار

در همین حال، سخنگویان امارت اسلامی می‌گویند که این افراد مربوط به امارت اسلامی نمی‌باشند.

Thumbnail

یک خانواده در ولایت ننگرها ادعا دارد که نیروهای محلی در یک مراسم عروسی دو تن را با شلیک گلوله کشته اند و ده تن دیگر را زخمی ساخته اند.

به گفته این خانواده، این رویداد شنبه شب در منطقه مارغوندی ولسوالی سرخرود رخ داده است.

اعضای این خانواده می‌گویند که مهاجمان، سربازان یک پوسته امنیتی همان منطقه بودند.

نورحضرت، عضو فامیل کشته شده‌گان گفت: «به من گفتند که طالبان آمده اند. من برای شان گفتم که جوانان استند. بگذار که موسیقی می‌نوازند. من را دور کرد و شلیک گلوله را آغاز کردند. این بچه‌ها را زخمی کردند و دو تن دیگر را شهید ساختند.»

از سویی هم، مقامات محلی ننگرهار این رویداد را تایید کرده اند و می‌گویند که بررسی در این مورد جریان دارد.

در همین حال، سخنگویان امارت اسلامی می‌گویند که این افراد مشکل شخصی داشتند و از نام امارت اسلامی استفاده کردند. به گفته آنان، این افراد مربوط به امارت اسلامی نمی‌باشند.

یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز می‌گوید که دو تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده اند.

گواهان رویداد می‌گویند که مهاجمان نخست آلات موسیقی را شکستند و سپس به شرکت کننده‌گان شلیک کردند.

عبدالبصیر، گواه رویداد گفت: «ساعت ده بجه شب بود. سه نفر به خانه ما آمدند. یک آله موسیقی را شکستاندند و بعداً بیرون برآمدند و بالای مردم شلیک کردند، تقریباَ ۵۰ نفر بود آن‌جا.»

زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه ولایتی ننگرهار انتقال داده شده اند.

عبدالفواد، یکی از زخمیان این رویداد به طلوع‌نیوز گفت: «یک فرد را در پایش شلیک کرد. من خواستم کمک‌اش کنم. زمانی که موتر را انتقال می‌دادم یکی از آن‌ها گفت که برو ولی دیگرش بالای ما شلیک کرد.»

سید اکبر، یکی دیگر از زخمیان این رویداد می‌گوید: «بالا ما شلیک کردند و گریختند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره