تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: درباره بازگشایی سفارت افغانستان در پاکستان توافق نشده است

امارت اسلامی گزارش‌ها درباره رفتن نماینده‌گان حکومت کنونی برای اداره  سفارت و کنسلگری‌های افغانستان در پاکستان را رد می‌کند.

ذبیح الله مجاهد می‌گوید که تا اکنون توافقی برای بازگشایی سفارت افغانستان در پاکستان انجام نشده است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفت: «هنوز چنین کاری به صورت رسمی تاکنون صورت نگرفته است.»

این در حالیست که به تازه‌گی رویترز گزارش داده است که نماینده‌گان حکومت کنونی برای اداره‌ سفارت و کنسولگری‌های افغانستان به اسلام آباد رفته اند و سردار احمد خان شکیب همچون دبیر نخست سفارت کابل در اسلام آباد گماشته شده است.

این خبرگزاری می‌افزاید که وزارت خارجه‌ پاکستان گفته است که با این کار به سفارت افغانستان اجازه می‌دهد تا وظایف قنسولی را در پاکستان انجام دهد.

باور ها بر این است که فرستادن نماینده‌گان امارت اسلامی به پاکستان برای اداره سفارت افغانستان در آن‌جا، بهبود روابط میان کابل- اسلام آباد را به نمایش می‌گذارد.

عبدالحق حماد، آگاه مسایل سیاسی گفت: «نماینده‌گان امارت اسلامی در آن‌جا می‌باشد، این یک نوع گامی برای به رسمیت شناختن حکومت هم می‌باشد و من به چنین گام‌ها خوشبین هستم.»

ستار سادات، آگاه مسایل سیاسی گفت: «تنها پاکستان نه بلکه عنقریب کشورهای منطقه هم با وزارت خارجه افغانستان به شکلی روابط برقرار خواهد کرد، و همین که کشورهای منطقه سفارت‌های شان را در افغانستان بسته نکرده است. این خود نشان دهنده به رسمیت شناختن خاموشانه است.»

در ماه‌های پسین، روابط حکومت پیشین افغانستان با پاکستان به علت ادعای ربوده شدن دختر آخرین سفیر افغانستان در حکومت پیشین در اسلام آباد تیره شد و غنی دییپلمات‌هایش را از اسلام آباد به کابل فرا خواند.

به تازه‌گی نماینده‌ روسیه در سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرده تا زمانی که طالبان تعهدات شان را عملی نکنند به رسمیت شناخته نمی‌شوند و نباید اعتبار نامه‌یی در سازمان ملل متحد بدست آورد.

واسلی نبینزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل گفت: «مسئله به رسمیت شناختن زمانی مطرح می‌شود که جامعه بین المللی مطمئن شود که وعده‌ها و تعهداتی که طالبان اعلام کرده اند عملی شوند. زمانی که اعتبارنامه ارائه می‌شود، از طرف رییس یک دولت ارائه می‌شود، اما اگر از طرف یک دولت ارائه شود که کسی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، پس خودتان قضاوت کنید.»

ماه گذشته، در هنگام برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، امارت اسلامی، سهیل شاهین را همچون سفیر به این سازمان معرفی کرد. اما او به علت تایید نشدن اعتبارنامه‌اش در کمیته ویژه اعتبارنامه‌ها موفق به کسب کرسی افغانستان در این نهاد نشد.

مجاهد: درباره بازگشایی سفارت افغانستان در پاکستان توافق نشده است

ذبیح الله مجاهد می‌گوید که تا اکنون توافقی برای بازگشایی سفارت افغانستان در پاکستان انجام نشده است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی گزارش‌ها درباره رفتن نماینده‌گان حکومت کنونی برای اداره  سفارت و کنسلگری‌های افغانستان در پاکستان را رد می‌کند.

ذبیح الله مجاهد می‌گوید که تا اکنون توافقی برای بازگشایی سفارت افغانستان در پاکستان انجام نشده است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفت: «هنوز چنین کاری به صورت رسمی تاکنون صورت نگرفته است.»

این در حالیست که به تازه‌گی رویترز گزارش داده است که نماینده‌گان حکومت کنونی برای اداره‌ سفارت و کنسولگری‌های افغانستان به اسلام آباد رفته اند و سردار احمد خان شکیب همچون دبیر نخست سفارت کابل در اسلام آباد گماشته شده است.

این خبرگزاری می‌افزاید که وزارت خارجه‌ پاکستان گفته است که با این کار به سفارت افغانستان اجازه می‌دهد تا وظایف قنسولی را در پاکستان انجام دهد.

باور ها بر این است که فرستادن نماینده‌گان امارت اسلامی به پاکستان برای اداره سفارت افغانستان در آن‌جا، بهبود روابط میان کابل- اسلام آباد را به نمایش می‌گذارد.

عبدالحق حماد، آگاه مسایل سیاسی گفت: «نماینده‌گان امارت اسلامی در آن‌جا می‌باشد، این یک نوع گامی برای به رسمیت شناختن حکومت هم می‌باشد و من به چنین گام‌ها خوشبین هستم.»

ستار سادات، آگاه مسایل سیاسی گفت: «تنها پاکستان نه بلکه عنقریب کشورهای منطقه هم با وزارت خارجه افغانستان به شکلی روابط برقرار خواهد کرد، و همین که کشورهای منطقه سفارت‌های شان را در افغانستان بسته نکرده است. این خود نشان دهنده به رسمیت شناختن خاموشانه است.»

در ماه‌های پسین، روابط حکومت پیشین افغانستان با پاکستان به علت ادعای ربوده شدن دختر آخرین سفیر افغانستان در حکومت پیشین در اسلام آباد تیره شد و غنی دییپلمات‌هایش را از اسلام آباد به کابل فرا خواند.

به تازه‌گی نماینده‌ روسیه در سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرده تا زمانی که طالبان تعهدات شان را عملی نکنند به رسمیت شناخته نمی‌شوند و نباید اعتبار نامه‌یی در سازمان ملل متحد بدست آورد.

واسلی نبینزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل گفت: «مسئله به رسمیت شناختن زمانی مطرح می‌شود که جامعه بین المللی مطمئن شود که وعده‌ها و تعهداتی که طالبان اعلام کرده اند عملی شوند. زمانی که اعتبارنامه ارائه می‌شود، از طرف رییس یک دولت ارائه می‌شود، اما اگر از طرف یک دولت ارائه شود که کسی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، پس خودتان قضاوت کنید.»

ماه گذشته، در هنگام برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، امارت اسلامی، سهیل شاهین را همچون سفیر به این سازمان معرفی کرد. اما او به علت تایید نشدن اعتبارنامه‌اش در کمیته ویژه اعتبارنامه‌ها موفق به کسب کرسی افغانستان در این نهاد نشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره