Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش‌ها: شماری از نیروهای حکومت پیشین به گروه داعش پیوسته اند

وال‌ ستریت ژورنال گزارش کرده است که شماری از نیروهای حکومت پیشین افغانستان بنأ بر نگرانی‌های امنیتی و بیکاری به شاخه خراسان داعش پیوسته اند.

در این گزارش گفته شده است که برخی از این نظامیان از سوی ایالات متحده امریکا آموزش دیده اند و اکنون در بخش‌های جمع آوری اطلاعات و تکتیک‌های جنگی با گروه داعش هم‌کاری می‌کنند.

در گزارش آمده است که «برخی کارمندان استخبارت و نظامیان حکومت پیشین که توسط ایالات متحده آموزش دیده بودند و اکنون از سوی حامیان امریکایی خود رها شده اند و توسط طالبان تهدید می‌شوند، برای پیوستن به گروه داعش شاخه خراسان به این گروه نام نویسی کرده اند که شمار شان در حال افزایش است.»

درهمین حال، وزارت داخله می گوید با اعلام عفو عمومی امارت اسلامی در کشور، هیچ کس به شمول نظامیان پیشین نباید نگران امنیت شخصی شان باشند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله در این رابطه به طلوع‌‍نیوز گفت: «امارت اسلامی عفو عمومی اعلام کرده و هیچ کس به شمول نظامیان پیشین نباید نگران امنیت جان‌شان باشد، چون اعضای امارت اسلامی با آنان هیچ کار ندارند.»

این در حالی‌ست که برخی از همسایه‌های افغانستان و شماری از مقام‌های کشورهای غربی نیز از احتمال گسترش تحرکات داعش در افغانستان اظهار نگرانی کرده اند.

در کنفرانس اخیر مسکو که در باره افغانستان برگزار شده بود نیز اشتراک کننده‌گان نشست بر تامین امنیت در مرزهای افغانستان تأکید ورزیدند.

این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفته است که دفع تهدیدهای هراس افگنی از افغانستان در برابر روسیه و نیز جلوگیری از بی‌ثباتی کشورهای همسایه و ورود مواد مخدر از خاک افغانستان به این کشورها، از اولویت کاری مسکو است.

عزیز معارج، دیپلمات پیشین می‌گوید: «این گزارش بی بنیاد است. داعش در افغانستان به آن اندازه فعال نیست که تبلیغ می‌شود و عفو عمومی هم کافی نیست باید در عمل پیاده کنند که جان هیچ کس به شمول نظامیان پیشین در افغانستان در خطر نیست.»

از سویی هم، شماری از آگاهان به این باور اند که بیکاری و بحران اقتصادی نیز این نظامیان را وادار ساخته است که به گروه داعش بپیوندند.

اسدالله ندیم، آگاه نظامی می‌گوید: «سناریوی عراق ممکن در افغانستان هم تکرار شود و در عراق بیشتر گروه داعش را نظامیان کشورش تشکیل می‌داد و این همه از بی‌توجهی حکومت سبب می‌شود.»

مسوولین امارت اسلامی همواره گفته اند که داعش یک تهدید نه، بل یک مزاحمت است. امارت اسلامی همچنان کشورهای غربی، به ویژه امریکا، را متهم به تبلیغ عمدی برای فعالیت گروه داعش در افغانستان کرده است.

گزارش‌ها: شماری از نیروهای حکومت پیشین به گروه داعش پیوسته اند

وال ستریت ژورنال گزارش کرده است که شماری از نظامیان حکومت پیشین به علت نگرانی‌های امنیتی به داعش پیوسته اند.

تصویر بندانگشتی

وال‌ ستریت ژورنال گزارش کرده است که شماری از نیروهای حکومت پیشین افغانستان بنأ بر نگرانی‌های امنیتی و بیکاری به شاخه خراسان داعش پیوسته اند.

در این گزارش گفته شده است که برخی از این نظامیان از سوی ایالات متحده امریکا آموزش دیده اند و اکنون در بخش‌های جمع آوری اطلاعات و تکتیک‌های جنگی با گروه داعش هم‌کاری می‌کنند.

در گزارش آمده است که «برخی کارمندان استخبارت و نظامیان حکومت پیشین که توسط ایالات متحده آموزش دیده بودند و اکنون از سوی حامیان امریکایی خود رها شده اند و توسط طالبان تهدید می‌شوند، برای پیوستن به گروه داعش شاخه خراسان به این گروه نام نویسی کرده اند که شمار شان در حال افزایش است.»

درهمین حال، وزارت داخله می گوید با اعلام عفو عمومی امارت اسلامی در کشور، هیچ کس به شمول نظامیان پیشین نباید نگران امنیت شخصی شان باشند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله در این رابطه به طلوع‌‍نیوز گفت: «امارت اسلامی عفو عمومی اعلام کرده و هیچ کس به شمول نظامیان پیشین نباید نگران امنیت جان‌شان باشد، چون اعضای امارت اسلامی با آنان هیچ کار ندارند.»

این در حالی‌ست که برخی از همسایه‌های افغانستان و شماری از مقام‌های کشورهای غربی نیز از احتمال گسترش تحرکات داعش در افغانستان اظهار نگرانی کرده اند.

در کنفرانس اخیر مسکو که در باره افغانستان برگزار شده بود نیز اشتراک کننده‌گان نشست بر تامین امنیت در مرزهای افغانستان تأکید ورزیدند.

این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفته است که دفع تهدیدهای هراس افگنی از افغانستان در برابر روسیه و نیز جلوگیری از بی‌ثباتی کشورهای همسایه و ورود مواد مخدر از خاک افغانستان به این کشورها، از اولویت کاری مسکو است.

عزیز معارج، دیپلمات پیشین می‌گوید: «این گزارش بی بنیاد است. داعش در افغانستان به آن اندازه فعال نیست که تبلیغ می‌شود و عفو عمومی هم کافی نیست باید در عمل پیاده کنند که جان هیچ کس به شمول نظامیان پیشین در افغانستان در خطر نیست.»

از سویی هم، شماری از آگاهان به این باور اند که بیکاری و بحران اقتصادی نیز این نظامیان را وادار ساخته است که به گروه داعش بپیوندند.

اسدالله ندیم، آگاه نظامی می‌گوید: «سناریوی عراق ممکن در افغانستان هم تکرار شود و در عراق بیشتر گروه داعش را نظامیان کشورش تشکیل می‌داد و این همه از بی‌توجهی حکومت سبب می‌شود.»

مسوولین امارت اسلامی همواره گفته اند که داعش یک تهدید نه، بل یک مزاحمت است. امارت اسلامی همچنان کشورهای غربی، به ویژه امریکا، را متهم به تبلیغ عمدی برای فعالیت گروه داعش در افغانستان کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره