Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله: از آزادی بیان در چارچوب اسلام حمایت می‌کنیم

مسوولان وزارت امور داخله می‌گویند که امارت اسلامی از آزادی بیان در چارچوب اسلام حمایت می‌کند و به هیچ‌کس و یا گروهی اجازه نخواهد داد که آزادی بیان را خفه بسازد.

مسوولان وزارت داخله این سخنان را در نشستی هماهنگی که با شماری از مسوولان نهادهای پشتیبان از رسانه‌ها و برخی خبرنگاران برگزار شده بود، بیان داشت.

سخنگوی وزارت امور داخله، سعید خوستی می‌گوید که نهادهای امنیتی نمی‌گذارند که صدای آزادی بیان در افغانستان خاموش گردد. 

خوستی گفت: «امارت اسلامی از آزادی بیان در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع کشور حمایت می‌کند و متعهد است و به کسی اجازه نمی‌دهد که در کار رسانه‌ها مانع ایجاد کند.»

در همین حال خبرنگاران و نهادهای پشتیبان از خبرنگاران از رهبران امارت اسلامی می‌خواهند که برای آزادی رسانه‌ها پالیسی روشنی بسازند.

عبدالمعید هاشمی، رییس کمیته دفاعی اتحادیه ژورنالستان گفت: «برای رسانه‌ها باید یک قانونی ساخته شود تا براساس آن، هم امارت اسلامی وهم رسانه‌ها کارشان را پیش ببرند.»

از سوی دیگر، رادیو پولیس که در چارچوب وزارت امور داخله فعالیت داشت، پس از نزدیک به سه ماه دوباره فعالیت‌اش را دوباره آغاز کرد. وزارت داخله از شهروندان کشور می‌خواهد تا مشکلات‌ شان را از طریق این رادیو با وزارت امور داخله در میان بگذارند.

همزمان با این، برخی خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌ها به علت ناداری و از دست دادن فرصت‌های کاری ناگزیر شده اند که به کارهای شاق رو بیاورند.
 
مصطفی جعفری یکی از تصویر بردارانی است که با از دست دادن کارش با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شده است و برای دریافت نفقه خانواده‌اش در شهر کابل دست فروشی می‌کند.

مصطفی که اکنون جواری فروشی می‌کند، هشت سال عمر خود را در‌ کار اطلاع‌رسانی سپری کرده است.

وی گفت: «در حدود چهار ماه بیکار ماندم، احساس کردم که تکلیف روانی پیدا کردم، روز تا شام در خانه ماندن سخت است.» 

بربنیاد گزارش‌ها، ده‌ها تن از کارمندان رسانه‌ها پس از بسته شدن در حدود دو صد رسانه دیداری، شنیداری و نوشتاری در سراسر کشور بیکار شده اند و با مشکلات اقتصادی دچار استند.

وزارت داخله: از آزادی بیان در چارچوب اسلام حمایت می‌کنیم

این در حالی است که شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌هایی که فعالیت‌های شان را متوقف شده اند، می‌گویند که با مشکلات اقتصادی روبرو استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان وزارت امور داخله می‌گویند که امارت اسلامی از آزادی بیان در چارچوب اسلام حمایت می‌کند و به هیچ‌کس و یا گروهی اجازه نخواهد داد که آزادی بیان را خفه بسازد.

مسوولان وزارت داخله این سخنان را در نشستی هماهنگی که با شماری از مسوولان نهادهای پشتیبان از رسانه‌ها و برخی خبرنگاران برگزار شده بود، بیان داشت.

سخنگوی وزارت امور داخله، سعید خوستی می‌گوید که نهادهای امنیتی نمی‌گذارند که صدای آزادی بیان در افغانستان خاموش گردد. 

خوستی گفت: «امارت اسلامی از آزادی بیان در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع کشور حمایت می‌کند و متعهد است و به کسی اجازه نمی‌دهد که در کار رسانه‌ها مانع ایجاد کند.»

در همین حال خبرنگاران و نهادهای پشتیبان از خبرنگاران از رهبران امارت اسلامی می‌خواهند که برای آزادی رسانه‌ها پالیسی روشنی بسازند.

عبدالمعید هاشمی، رییس کمیته دفاعی اتحادیه ژورنالستان گفت: «برای رسانه‌ها باید یک قانونی ساخته شود تا براساس آن، هم امارت اسلامی وهم رسانه‌ها کارشان را پیش ببرند.»

از سوی دیگر، رادیو پولیس که در چارچوب وزارت امور داخله فعالیت داشت، پس از نزدیک به سه ماه دوباره فعالیت‌اش را دوباره آغاز کرد. وزارت داخله از شهروندان کشور می‌خواهد تا مشکلات‌ شان را از طریق این رادیو با وزارت امور داخله در میان بگذارند.

همزمان با این، برخی خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌ها به علت ناداری و از دست دادن فرصت‌های کاری ناگزیر شده اند که به کارهای شاق رو بیاورند.
 
مصطفی جعفری یکی از تصویر بردارانی است که با از دست دادن کارش با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شده است و برای دریافت نفقه خانواده‌اش در شهر کابل دست فروشی می‌کند.

مصطفی که اکنون جواری فروشی می‌کند، هشت سال عمر خود را در‌ کار اطلاع‌رسانی سپری کرده است.

وی گفت: «در حدود چهار ماه بیکار ماندم، احساس کردم که تکلیف روانی پیدا کردم، روز تا شام در خانه ماندن سخت است.» 

بربنیاد گزارش‌ها، ده‌ها تن از کارمندان رسانه‌ها پس از بسته شدن در حدود دو صد رسانه دیداری، شنیداری و نوشتاری در سراسر کشور بیکار شده اند و با مشکلات اقتصادی دچار استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره