Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امارت اسلامی استفاده از اسعار خارجی در کشور را ممنوع اعلام کرد

امارت اسلامی می‌گوید که ازین پس استفاده از اسعار خارجی از سوی شهروندان، دکانداران و تاجران در کشور ممنوع می‌باشد.

در یک اعلامیه که شام روز گذشته نشر نشد، امارت اسلامی گفته است که استفاده از اسعار خارجی در داد و ستدهای روزمره به گونه کامل ممنوع است.

در اعلامیه گفته شده است که وضعیت اقتصادی کشور و منافع ملی ایجاب می‌کند تا مردم از پول افغانی استفاده کنند.

در اعلامیه آمده است: «وضعیت اقتصادی و منافع ملی کشور ایجاب می‌نماید همه افغان‌ها در داد و ستد از پول افغانی استفاده نمایند. کاربرد اسعار خارجی اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد و زیان آن به همه هموطنان ما می‌‌رسد.»

این تصمیم در حالی گرفته شده است که افغانستان با مشکلات اقتصادی روبروست و ذخایر ارزی آن نیز در بانک‌های خارجی منجمد شده‌اند.

در همین حال، مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که برای پیشبرد مسایل خرد و کوچک تجارتی باید از پول افغانی استفاده شود، اما در مسایل بزرگ بازرگانی نیاز به دالر است.

از سویی هم، بانک مرکز در یک اعلامیه این گفته است که دارندگان حساب انفرادی دالری در بانک‌های افغانستان می‌توانند در یک هفته تا ۴۰۰ دالر امریکایی از حساب خود برداشت کنند و مشتریانی که حساب افغانی دارند می‌توانند در یک هفته تا ۳۰ هزار افغانی از حساب شان برداشت کنند.

این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین بانک‌ها برای چند روز مسدود شد و پس از آن با محدودیت به فعالیت آغاز کرد و برداشت تنها ۲۰ هزار افغانی و یا ۲۰۰ دالر در هفته یکی از این محدودیت‌ها بود که سبب تشکیل صف‌های طولانی مشتریان در برابر بانک‌ها شده بود.

امارت اسلامی استفاده از اسعار خارجی در کشور را ممنوع اعلام کرد

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که برای انجام معاملات بزرگ تجارتی آنان نیاز دارند که از دالر استفاده کنند.

Thumbnail

امارت اسلامی می‌گوید که ازین پس استفاده از اسعار خارجی از سوی شهروندان، دکانداران و تاجران در کشور ممنوع می‌باشد.

در یک اعلامیه که شام روز گذشته نشر نشد، امارت اسلامی گفته است که استفاده از اسعار خارجی در داد و ستدهای روزمره به گونه کامل ممنوع است.

در اعلامیه گفته شده است که وضعیت اقتصادی کشور و منافع ملی ایجاب می‌کند تا مردم از پول افغانی استفاده کنند.

در اعلامیه آمده است: «وضعیت اقتصادی و منافع ملی کشور ایجاب می‌نماید همه افغان‌ها در داد و ستد از پول افغانی استفاده نمایند. کاربرد اسعار خارجی اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد و زیان آن به همه هموطنان ما می‌‌رسد.»

این تصمیم در حالی گرفته شده است که افغانستان با مشکلات اقتصادی روبروست و ذخایر ارزی آن نیز در بانک‌های خارجی منجمد شده‌اند.

در همین حال، مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که برای پیشبرد مسایل خرد و کوچک تجارتی باید از پول افغانی استفاده شود، اما در مسایل بزرگ بازرگانی نیاز به دالر است.

از سویی هم، بانک مرکز در یک اعلامیه این گفته است که دارندگان حساب انفرادی دالری در بانک‌های افغانستان می‌توانند در یک هفته تا ۴۰۰ دالر امریکایی از حساب خود برداشت کنند و مشتریانی که حساب افغانی دارند می‌توانند در یک هفته تا ۳۰ هزار افغانی از حساب شان برداشت کنند.

این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین بانک‌ها برای چند روز مسدود شد و پس از آن با محدودیت به فعالیت آغاز کرد و برداشت تنها ۲۰ هزار افغانی و یا ۲۰۰ دالر در هفته یکی از این محدودیت‌ها بود که سبب تشکیل صف‌های طولانی مشتریان در برابر بانک‌ها شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره