Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشنده‌گان و پزشکان از منحل شدن شفاخانه ۵۰ بستر دشت برچی

شماری از باشنده‌گان دشت برچی و پزشکان شفاخانه ۵۰ بستر دشت برچی از منحل ساختن فعالیت این شفاخانه از سوی حکومت انتقاد می‌کنند.

به گفته مسوولان این شفاخانه، روزانه بیش از ۴۰۰ تن در این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

شکیلا، یکی از بیماران که برای معالجه به این شفاخانه مراجعه کرده است، می‌گوید: «مردم فقط همین شفاخانه را دارد که نزدیک است به دشت برچی. این شفاخانه را نباید از این‌جا انتقال دهند.»

عالمی، یکی از باشنده‌گان برچی می‌گوید: «همان قسمی که کمک‌ها، توجه و مالیات مردم را می‌خواهی، مردم نیز نیاز دارد (به خدمات).»

در همین حال، کارمندان این شفاخانه نیز از مسوولان در وزارت صحت می خواهند که در باره این تصمیم تجدید نظر کنند.

نذیر احمد، یکی از پزشکان این شفاخانه می‌گوید: «امارت اسلامی تصمیم گرفته که این شفاخانه را منحل کند. من فکر نکنم که این نظر امارت اسلامی باشد. امارت اسلامی تصمیم ندارد که این شفاخانه را بسته کند، اما متاسفانه گپ‌های را می‌شنویم که امارت اسلامی می‌خواهد این شفاخانه را (بسته کند).»

به گفته مسوولان، در این شفاخانه هفتاد کارمند در بخش‌های گونه‌گون کار می‌کردند.

مینا، پرستار این شفاخانه گفت: «مردم نمی‌توانند به جای دور بروند. این‌جا برای شان نزدیک است.» 

از سویی هم، مسوولان در وزارت صحت عامه می‌گویند که فعالیت این شفاخانه به علت نداشتن معیارهای جهانی متوقف شده است. 

به گفته آنان، این شفاخانه به جای دیگر انتقال خواهد یافت. 

عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه در این رابطه به طلوع‌نیوز گفت: «این شفاخانه اکنون در یک خانه کرایی فعال است. این یک مکان خلاف قوانین صحی است.  در آن‌جا معیارها در نظر گرفته نشده است. ما تصمیم گرفته‌ایم تا زمانی‌که آپارتمان برای این شفاخانه در مکان تعین شده ساخته می‌شود، این شفاخانه به طور موقت به شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی انتقال داده شود.»

این درحالی‌ست که نهادهای بشری از به ایحاد آمدن بحران صحی در افغانستان هشدار می‌دهند. 

مسوولان بهداشت افغانستان نیز در مورد کمبود امکانات صحی در شفاخانه‌های دولتی اظهار نگرانی کرده اند.

انتقاد باشنده‌گان و پزشکان از منحل شدن شفاخانه ۵۰ بستر دشت برچی

در همین حال معین عرضه خدمات بهداشتی وزارت صحت عامه می‌گوید که شفاخانه پنجاه بستر به گونه موقت به شفاخانه صد بستر دشت برچی انتقال داده می‌شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان دشت برچی و پزشکان شفاخانه ۵۰ بستر دشت برچی از منحل ساختن فعالیت این شفاخانه از سوی حکومت انتقاد می‌کنند.

به گفته مسوولان این شفاخانه، روزانه بیش از ۴۰۰ تن در این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

شکیلا، یکی از بیماران که برای معالجه به این شفاخانه مراجعه کرده است، می‌گوید: «مردم فقط همین شفاخانه را دارد که نزدیک است به دشت برچی. این شفاخانه را نباید از این‌جا انتقال دهند.»

عالمی، یکی از باشنده‌گان برچی می‌گوید: «همان قسمی که کمک‌ها، توجه و مالیات مردم را می‌خواهی، مردم نیز نیاز دارد (به خدمات).»

در همین حال، کارمندان این شفاخانه نیز از مسوولان در وزارت صحت می خواهند که در باره این تصمیم تجدید نظر کنند.

نذیر احمد، یکی از پزشکان این شفاخانه می‌گوید: «امارت اسلامی تصمیم گرفته که این شفاخانه را منحل کند. من فکر نکنم که این نظر امارت اسلامی باشد. امارت اسلامی تصمیم ندارد که این شفاخانه را بسته کند، اما متاسفانه گپ‌های را می‌شنویم که امارت اسلامی می‌خواهد این شفاخانه را (بسته کند).»

به گفته مسوولان، در این شفاخانه هفتاد کارمند در بخش‌های گونه‌گون کار می‌کردند.

مینا، پرستار این شفاخانه گفت: «مردم نمی‌توانند به جای دور بروند. این‌جا برای شان نزدیک است.» 

از سویی هم، مسوولان در وزارت صحت عامه می‌گویند که فعالیت این شفاخانه به علت نداشتن معیارهای جهانی متوقف شده است. 

به گفته آنان، این شفاخانه به جای دیگر انتقال خواهد یافت. 

عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه در این رابطه به طلوع‌نیوز گفت: «این شفاخانه اکنون در یک خانه کرایی فعال است. این یک مکان خلاف قوانین صحی است.  در آن‌جا معیارها در نظر گرفته نشده است. ما تصمیم گرفته‌ایم تا زمانی‌که آپارتمان برای این شفاخانه در مکان تعین شده ساخته می‌شود، این شفاخانه به طور موقت به شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی انتقال داده شود.»

این درحالی‌ست که نهادهای بشری از به ایحاد آمدن بحران صحی در افغانستان هشدار می‌دهند. 

مسوولان بهداشت افغانستان نیز در مورد کمبود امکانات صحی در شفاخانه‌های دولتی اظهار نگرانی کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره