Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یونیسف تنخواه آموزگاران مکتب‌های دولتی را می‌پردازد

سازمان ملل متحد می‌گوید که تلاش دارد تا تنخواه ماهانه آموزگاران را در افغانستان به گونه مستقیم  بپردازد.

رییس بخش آموزش دفتر یونیسف به خبرگزاری رویترز گفته است که آنان روی راهکاری کار می‌کنند که زمینه پرداخت مستقیم تنخواه آموزگاران مکتب‌های دولتی را فراهم می‌سازد.

این در حالی است که چندین ماه می‌شود که آموزگاران مکتب‌های دولتی تنخواه ماهانه شان را دریافت نکرده‌اند.

ژانت وگلار، رییس آموزش یونیسف در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است: «یونیسف در حال راه‌اندازی سیستمی است که طی آن امکان پرداخت مستقیم تنخواه آموزگاران را بدون این‌که از طریق حکومت عملی شود، فراهم می‌نماید.»

یونیسف می‌گوید که برای پرداخت تنخواه آموزگاران به گونه مستقیم، این سازمان آموزگاران را ثبت نام خواهد کرد.

وگلار افزوده است: «بهترین راه برای پشتیبانی از آموزش دختران در افغانستان، ادامه پشتیبانی از مکتب‌ها و آموزگاران آن‌هاست. یونیسف از تمویل کننده‌گان می‌خواهد که کودکان افغانستان را ناامید نسازند.»

این در حالی است که خدمات عامه افغانستان، به ویژه خدمات بهداشتی و آموزشی، از زمان سقوط حکومت پیشین دچار مشکل شده اند.

شماری زیادی از کشورهای کمک کننده خارجی اکنون کمک‌های شان به افغانستان را متوقف کرده اند و تنها کمک‌های بشردوستانه شان را از طریق سازمان‌های مددرسان ادامه می‌دهند.

با توقف کمک‌ها و انجماد ذخایر ارزی افغانستان در بیرون از کشور، پرداخت تنخواه کارمندان دولتی، به ویژه آموزگاران، مختل شده‌ است.

از سویی هم، جامعه جهانی از احتمال بازماندن دختران از آموزش هشدار داده است.

در همین حال، یکی از مقام‌های امارت اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است که به زودی «خبرهای خوبی» در مورد از سرگیری آموزش دختران منتشر خواهد شد و آن‌ها با یونیسف و سایر سازمان‌های بین‌المللی در این راستا همکاری می‌کنند.

وحیدالله هاشمی، یکی از مقام‌های وزارت معارف گفته است: «ما با یونیسف و دیگر سازمان‌های جهانی همکاری می‌کنیم و تلاش داریم تا یک راه حل خوب پیدا کنیم.»

آقای هاشمی گفته است که جامعه جهانی و سازمان‌های که برای حالت‌های اضطرار بودیجه دارند باید در شرایط کنونی با افغانستان همکاری کنند.

یونیسف تنخواه آموزگاران مکتب‌های دولتی را می‌پردازد

با توقف کمک‌ها و انجماد ذخایر ارزی افغانستان در بیرون از کشور، پرداخت تنخواه کارمندان دولتی، به ویژه آموزگاران، مختل شده‌است.

Thumbnail

سازمان ملل متحد می‌گوید که تلاش دارد تا تنخواه ماهانه آموزگاران را در افغانستان به گونه مستقیم  بپردازد.

رییس بخش آموزش دفتر یونیسف به خبرگزاری رویترز گفته است که آنان روی راهکاری کار می‌کنند که زمینه پرداخت مستقیم تنخواه آموزگاران مکتب‌های دولتی را فراهم می‌سازد.

این در حالی است که چندین ماه می‌شود که آموزگاران مکتب‌های دولتی تنخواه ماهانه شان را دریافت نکرده‌اند.

ژانت وگلار، رییس آموزش یونیسف در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است: «یونیسف در حال راه‌اندازی سیستمی است که طی آن امکان پرداخت مستقیم تنخواه آموزگاران را بدون این‌که از طریق حکومت عملی شود، فراهم می‌نماید.»

یونیسف می‌گوید که برای پرداخت تنخواه آموزگاران به گونه مستقیم، این سازمان آموزگاران را ثبت نام خواهد کرد.

وگلار افزوده است: «بهترین راه برای پشتیبانی از آموزش دختران در افغانستان، ادامه پشتیبانی از مکتب‌ها و آموزگاران آن‌هاست. یونیسف از تمویل کننده‌گان می‌خواهد که کودکان افغانستان را ناامید نسازند.»

این در حالی است که خدمات عامه افغانستان، به ویژه خدمات بهداشتی و آموزشی، از زمان سقوط حکومت پیشین دچار مشکل شده اند.

شماری زیادی از کشورهای کمک کننده خارجی اکنون کمک‌های شان به افغانستان را متوقف کرده اند و تنها کمک‌های بشردوستانه شان را از طریق سازمان‌های مددرسان ادامه می‌دهند.

با توقف کمک‌ها و انجماد ذخایر ارزی افغانستان در بیرون از کشور، پرداخت تنخواه کارمندان دولتی، به ویژه آموزگاران، مختل شده‌ است.

از سویی هم، جامعه جهانی از احتمال بازماندن دختران از آموزش هشدار داده است.

در همین حال، یکی از مقام‌های امارت اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است که به زودی «خبرهای خوبی» در مورد از سرگیری آموزش دختران منتشر خواهد شد و آن‌ها با یونیسف و سایر سازمان‌های بین‌المللی در این راستا همکاری می‌کنند.

وحیدالله هاشمی، یکی از مقام‌های وزارت معارف گفته است: «ما با یونیسف و دیگر سازمان‌های جهانی همکاری می‌کنیم و تلاش داریم تا یک راه حل خوب پیدا کنیم.»

آقای هاشمی گفته است که جامعه جهانی و سازمان‌های که برای حالت‌های اضطرار بودیجه دارند باید در شرایط کنونی با افغانستان همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره