Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت از کاهش درآمد و رکود شغل حلبی سازی در کابل

اتحادیه حلبی سازان در کابل از کم رنگ بودن بازار کار حلبی سازی شکایت کرده، می‌گویند که فروشات شان در سه ماه پسین کم شده است.

کوچه حلبی سازان در کابل، محلی است که حلبی سازان به ساختن وسایل گونه‌گون به ویژه بخاری از آهن چادر می‌پردازند.

به گفته حلبی سازان، کار وبار های آنان در مقایسه با گذشته کم رنگ شده است و مردم نیز بجای خرید بخاری و وسایل دیگر کشور، از وسایل خارجی کار می‌گیرند.

نورآغا، حلبی ساز به طلوع‌نیوز گفت: «قیمت مواد بلند است، فروشات بسیار اندک است. مردم برای خرید خیلی کم میآیند، روزها بیکار می مانیم.

عبدالشکور شکوری، رییس اتحادیه حلبی سازان در کابل می‌گوید که فروش وسایلی که در کوچه حلبی سازی ساخته می‌شود، تا هفتاد درصد کاهش یافته است.

عبدالشکور شکوری گفت: «کار وبار ما تا هفتاد درصد کاهش یافته، مواد قیمت است و مردم پول ندارند، چون بیکار اند.»

از سویی هم، برخی از باشنده‌گان کابل ادعا می‌کنند که بهای بخاری‌ها و وسایل دیگری که از سوی حلبی سازان ساخته می‌شوند، در مقایسه با سال پار افزایش یافته است.

به گفته اتحادیه حلبی سازن در کابل، اگر کاروبار حلبی سازان همین‌گونه ادامه یابد، شاید برخی از فعالیت‌های حلبی سازان متوقف شود. اما آگاهان مسایل اقتصادی به این باورند که یکی از چالش‌های رکود کاروبار کسبه کاران در کشور منجمد ماندن پول‌های افغانستان در بانک های جهانی است.

شکایت از کاهش درآمد و رکود شغل حلبی سازی در کابل

برخی از باشنده‌گان کابل ادعا می‌کنند که بهای بخاری‌ها و وسایل دیگری که از سوی حلبی سازان ساخته می‌شوند، در مقایسه با سال پار افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه حلبی سازان در کابل از کم رنگ بودن بازار کار حلبی سازی شکایت کرده، می‌گویند که فروشات شان در سه ماه پسین کم شده است.

کوچه حلبی سازان در کابل، محلی است که حلبی سازان به ساختن وسایل گونه‌گون به ویژه بخاری از آهن چادر می‌پردازند.

به گفته حلبی سازان، کار وبار های آنان در مقایسه با گذشته کم رنگ شده است و مردم نیز بجای خرید بخاری و وسایل دیگر کشور، از وسایل خارجی کار می‌گیرند.

نورآغا، حلبی ساز به طلوع‌نیوز گفت: «قیمت مواد بلند است، فروشات بسیار اندک است. مردم برای خرید خیلی کم میآیند، روزها بیکار می مانیم.

عبدالشکور شکوری، رییس اتحادیه حلبی سازان در کابل می‌گوید که فروش وسایلی که در کوچه حلبی سازی ساخته می‌شود، تا هفتاد درصد کاهش یافته است.

عبدالشکور شکوری گفت: «کار وبار ما تا هفتاد درصد کاهش یافته، مواد قیمت است و مردم پول ندارند، چون بیکار اند.»

از سویی هم، برخی از باشنده‌گان کابل ادعا می‌کنند که بهای بخاری‌ها و وسایل دیگری که از سوی حلبی سازان ساخته می‌شوند، در مقایسه با سال پار افزایش یافته است.

به گفته اتحادیه حلبی سازن در کابل، اگر کاروبار حلبی سازان همین‌گونه ادامه یابد، شاید برخی از فعالیت‌های حلبی سازان متوقف شود. اما آگاهان مسایل اقتصادی به این باورند که یکی از چالش‌های رکود کاروبار کسبه کاران در کشور منجمد ماندن پول‌های افغانستان در بانک های جهانی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره