تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیده‌بان حقوق بشر: زنان مدرسان با محدودیت‌های جدی روبرو اند

دیده‌بان حقوق بشر طی یک گزارش می‌گوید که "طالبان" مانع فعالیت‌های زنان مدد رسان در افغانستان می‌شوند.

این گزارش دیده‌بان حقوق بشر در حالی پخش می‌شود که بربنیاد آمارهای سازمان‌ها و نهادهای مدد رسان، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان که بیشتر شان زنان و کودکان اند به مواد خوراکی کافی دسترسی ندارند.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که در بیش از پانزده ولایت افغانستان زنان مدد رسان اجازه کمک رسانی را ندارند.

در همین حال، معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر می‌افزاید که زنان مدد رسان تنها در سه ولایت افغانستان اجازه فعالیت را دارند.

هیدر بار، معاون بخش حقوق زنان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «اجازه دادن بی‌محدودیت به کارمندان زن مددرسان که آزادانه کمک‌رسانی شان را انجام دهند، مساله‌یی نیست که سازمان‌ها یا کمک کنندگان برای مساعدت‌های بشری شرط بگذارند، بلکه این یک نیاز است تا عملیات برای انتقال این کمک‌ها به نیازمندان انجام شود.»

 در این گزارش آمده است که بربنیاد توافق نامه‌یی که میان دفترهماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا انجام شده، تنها در سه ولایت به زنان مدد درسان اجازه فعالیت بی‌قید و شرط را داده و دربیشتر بخش‌های افغانستان امداد رسانان زن با محدودیت‌های جدی روبرو استند.

زرقا یفتلی، مدافع حقوق زنان، گفت: «این سبب می‌شود که زنان و کودکان که در ولایت‌های دور دست نیاز جدی به کمک دارند از کمک‌های بشری دور بمانند و این خود بحران را در کشور شدت می‌دهد.»

مریم معروف آروین، فعال حقوق بانوان، گفت: «امارت اسلامی باید برای شناخت جهانی با سازمان ملل متحد در افغانستان کمک کند تا آنان برای مردم کمک رسانی‌های شان را ادامه دهند.»

از سویی هم، مسوولان امارت اسلامی می گویند که آنان امنیت همه مدد رسانان را در کشور تامین می‌کنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما به همه مدد رسانان خارجی اطمینان می‌دهیم که امنیت شان را در افغانستان تامین می‌کنیم و آنان نباید نگران امنیت جان شان باشند و به کمک رسانی شان به نیازمندان افغانستان ادامه بدهند.»

سومن، فعال مدنی گفت: «برخی محدودیت‌ها است، اما از مسولان امارت می‌خواهیم که با زنان کمک و همکاری بیشتر انجام دهند تا از بحران انسانی در کشور جلوگیری شود..»
 

این در حالیست که شماری از سناتوران زن ایالات متحد در نامه‌یی از جوبایدن رییس جمهور امریکا می‌خواهند که راهکاری را برای حفاظت از زنان افغانستان ایجاد کند.

آنان در این نامه از جوبایدن خواسته اند که سازمان ملل را برای حساب پرسی از امارت اسلامی در باره حقوق زنان وادار کند.

دیده‌بان حقوق بشر: زنان مدرسان با محدودیت‌های جدی روبرو اند

شماری از سناتوران زن ایالات متحده در نامه‌یی از جوبایدن رییس جمهور امریکا خواسته اند که راهکاری را برای حفاظت از زنان افغانستان ایجاد کند.

تصویر بندانگشتی

دیده‌بان حقوق بشر طی یک گزارش می‌گوید که "طالبان" مانع فعالیت‌های زنان مدد رسان در افغانستان می‌شوند.

این گزارش دیده‌بان حقوق بشر در حالی پخش می‌شود که بربنیاد آمارهای سازمان‌ها و نهادهای مدد رسان، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان که بیشتر شان زنان و کودکان اند به مواد خوراکی کافی دسترسی ندارند.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که در بیش از پانزده ولایت افغانستان زنان مدد رسان اجازه کمک رسانی را ندارند.

در همین حال، معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر می‌افزاید که زنان مدد رسان تنها در سه ولایت افغانستان اجازه فعالیت را دارند.

هیدر بار، معاون بخش حقوق زنان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «اجازه دادن بی‌محدودیت به کارمندان زن مددرسان که آزادانه کمک‌رسانی شان را انجام دهند، مساله‌یی نیست که سازمان‌ها یا کمک کنندگان برای مساعدت‌های بشری شرط بگذارند، بلکه این یک نیاز است تا عملیات برای انتقال این کمک‌ها به نیازمندان انجام شود.»

 در این گزارش آمده است که بربنیاد توافق نامه‌یی که میان دفترهماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا انجام شده، تنها در سه ولایت به زنان مدد درسان اجازه فعالیت بی‌قید و شرط را داده و دربیشتر بخش‌های افغانستان امداد رسانان زن با محدودیت‌های جدی روبرو استند.

زرقا یفتلی، مدافع حقوق زنان، گفت: «این سبب می‌شود که زنان و کودکان که در ولایت‌های دور دست نیاز جدی به کمک دارند از کمک‌های بشری دور بمانند و این خود بحران را در کشور شدت می‌دهد.»

مریم معروف آروین، فعال حقوق بانوان، گفت: «امارت اسلامی باید برای شناخت جهانی با سازمان ملل متحد در افغانستان کمک کند تا آنان برای مردم کمک رسانی‌های شان را ادامه دهند.»

از سویی هم، مسوولان امارت اسلامی می گویند که آنان امنیت همه مدد رسانان را در کشور تامین می‌کنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما به همه مدد رسانان خارجی اطمینان می‌دهیم که امنیت شان را در افغانستان تامین می‌کنیم و آنان نباید نگران امنیت جان شان باشند و به کمک رسانی شان به نیازمندان افغانستان ادامه بدهند.»

سومن، فعال مدنی گفت: «برخی محدودیت‌ها است، اما از مسولان امارت می‌خواهیم که با زنان کمک و همکاری بیشتر انجام دهند تا از بحران انسانی در کشور جلوگیری شود..»
 

این در حالیست که شماری از سناتوران زن ایالات متحد در نامه‌یی از جوبایدن رییس جمهور امریکا می‌خواهند که راهکاری را برای حفاظت از زنان افغانستان ایجاد کند.

آنان در این نامه از جوبایدن خواسته اند که سازمان ملل را برای حساب پرسی از امارت اسلامی در باره حقوق زنان وادار کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره