تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نماینده امریکا در امور افغانستان سفرش به اروپا و آسیا را آغاز کرد

تام وست، نماینده جدید امریکا در امور افغانستان، نخستین سفرش را به آسیا و اروپا ازبهر گفت‌وگو با متحدان امریکا درباره افغانستان آغاز کرده است.

وست در یک رشته تویت می‌گوید که او در این سفر با شرکا و متحدان امریکا درباره افغانستان گفت‌وگو خواهد کرد.

وست می‌گوید که جامعه جهانی باید در هماهنگی با هم کار کنند. او می‌افزاید: «امروز من سفرم به اروپا و آسیا را آغاز کرده‌ام تا با شرکا و متحدان امریکا درباره افغانستان گفت‌وگو کنم. جامعه جهانی باید باهم کار کنند تا موثر واقع شوند.»

وست پیش از سفر با انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، دیدار کرد. بلینکن نیز در تویتی گفته است که وست با متحدان امریکا دیدار خواهد کرد.

به گفته بلینکن، اولین نقطه توقف وست بروکسل خواهد بود و او امروز در آن‌جا با متحدان امریکا دیدار خواهد کرد.

در همین حال، وان برانت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفته است که با وست در بروکسل درباره افغانستان دیدار می‌کند.

نماینده امریکا در امور افغانستان سفرش به اروپا و آسیا را آغاز کرد

تام وست، نماینده جدید امریکا در امور افغانستان نخستین سفرش را امروز به اروپا و آسیا آغاز کرده است.

Thumbnail

تام وست، نماینده جدید امریکا در امور افغانستان، نخستین سفرش را به آسیا و اروپا ازبهر گفت‌وگو با متحدان امریکا درباره افغانستان آغاز کرده است.

وست در یک رشته تویت می‌گوید که او در این سفر با شرکا و متحدان امریکا درباره افغانستان گفت‌وگو خواهد کرد.

وست می‌گوید که جامعه جهانی باید در هماهنگی با هم کار کنند. او می‌افزاید: «امروز من سفرم به اروپا و آسیا را آغاز کرده‌ام تا با شرکا و متحدان امریکا درباره افغانستان گفت‌وگو کنم. جامعه جهانی باید باهم کار کنند تا موثر واقع شوند.»

وست پیش از سفر با انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، دیدار کرد. بلینکن نیز در تویتی گفته است که وست با متحدان امریکا دیدار خواهد کرد.

به گفته بلینکن، اولین نقطه توقف وست بروکسل خواهد بود و او امروز در آن‌جا با متحدان امریکا دیدار خواهد کرد.

در همین حال، وان برانت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفته است که با وست در بروکسل درباره افغانستان دیدار می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره