Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت خارجه در راس یک هیأت فردا به پاکستان می‌رود

قرار است امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، فردا در رأس یک هیأت برای گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی به اسلام آباد برود.

پس از سقوط حکومت پیشین، این نخستین بار است که هیأتی از حکومت کنونی به گونه رسمی به پاکستان می‌رود.

امارت اسلامی می‌گوید در این سفر امیر خان متقی با هیأت همراه‌اش در باره بهبود روابط اقتصادی، ترانزیت و مشکلات پناهجویان افغانستان با مقام‌های بلند پایه پاکستانی گفت‌وگو خواهد کرد.

در ترکیب این هیأت، گروه‌های فنی از وزارت‌های مالیه و تجارت شامل هستند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید: «در این سفر با مقامات مختلف پاکستانی روی گسترش روابط هر دو کشور، مسایل اقتصادی و ترانزیتی، و همچنان به میان آوردن سهولت‌های بیشتر در دروازه‌های هر دو کشور برای رفت و آمد مردم بحث و گفت‌وگو می‌نماید.»

این در حالیست که خبرگزاری تاس روسیه هم به نقل از نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گزارش داده است که قرار است تا دو روز دیگر اسلام آباد میزبان نشست ترویکا در باره افغانستان با اشتراک، روسیه، امریکا و پاکستان باشد.

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از ضمیر کابلوف، نماینده ویژه کرمیلین برای کابل گزارش داده است که این نشست بین کشورهای روسیه، امریکا و پاکستان انجام می‌شود و از افغانستان نماینده‌ی دعوت نشده است.

دور پیش نشست ترویکا در باره افغانستان در روسیه، با اشتراک مسکو، کابل و اسلام آباد برگزار شد و امریکا از اشتراک در آن خود داری کرد.

سرپرست وزارت خارجه در راس یک هیأت فردا به پاکستان می‌رود

از سویی، قرار است تا دو روز دیگر اسلام آباد میزبان نشست ترویکا در باره افغانستان باشد و نماینده‌گان روسیه، امریکا و پاکستان در آن شرکت خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

قرار است امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، فردا در رأس یک هیأت برای گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی به اسلام آباد برود.

پس از سقوط حکومت پیشین، این نخستین بار است که هیأتی از حکومت کنونی به گونه رسمی به پاکستان می‌رود.

امارت اسلامی می‌گوید در این سفر امیر خان متقی با هیأت همراه‌اش در باره بهبود روابط اقتصادی، ترانزیت و مشکلات پناهجویان افغانستان با مقام‌های بلند پایه پاکستانی گفت‌وگو خواهد کرد.

در ترکیب این هیأت، گروه‌های فنی از وزارت‌های مالیه و تجارت شامل هستند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید: «در این سفر با مقامات مختلف پاکستانی روی گسترش روابط هر دو کشور، مسایل اقتصادی و ترانزیتی، و همچنان به میان آوردن سهولت‌های بیشتر در دروازه‌های هر دو کشور برای رفت و آمد مردم بحث و گفت‌وگو می‌نماید.»

این در حالیست که خبرگزاری تاس روسیه هم به نقل از نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گزارش داده است که قرار است تا دو روز دیگر اسلام آباد میزبان نشست ترویکا در باره افغانستان با اشتراک، روسیه، امریکا و پاکستان باشد.

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از ضمیر کابلوف، نماینده ویژه کرمیلین برای کابل گزارش داده است که این نشست بین کشورهای روسیه، امریکا و پاکستان انجام می‌شود و از افغانستان نماینده‌ی دعوت نشده است.

دور پیش نشست ترویکا در باره افغانستان در روسیه، با اشتراک مسکو، کابل و اسلام آباد برگزار شد و امریکا از اشتراک در آن خود داری کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره