Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت برشنا از خرید ۱۰۰ میگاوات برق از ایران خبر داد

شرکت برشنا می‌گوید که توافقنامه‌یی را با ایران امضا کرده است که بر بنیاد آن ۱۰۰ میگاوات برق از ایران به افغانستان وارد می‌شود که این می‌تواند چالش‌های بی برقی را در ولایت‌های هرات، فراه و نیمروز تا اندازه‌ای حل بسازد.

حکمت الله نورزی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «ما از ایران ۱۰۰ میگاوات برق می‌خریم که تا ولایت‌های فراه، نیمروز و هرات می‌رسد.»

در همین حال شماری از شهروندان کشور با نگرانی از کمبود برق در مرکز و ولایات می‌گویند که برق در زمستان نمی‌تواند چالش‌های آنان را حل بسازد. از همین‌رو، آنان از شرکت برشنا می‌خواهند که پرچاوی‌های برق را در زمستان امسال کاهش بدهد.

سید محمد، باشنده هرات گفت: «برق همیشه میره و می‌آید، بعضی اوقات خیلی ضعیف می‌باشد.»

نثار احمد محمدی، باشنده نیمروز گفت: «در زمستان به مقایسه دیگر وقت‌ها ضرورت به برق بیشتر می‌باشد تا مردم به وسیله آن مشکلات خود را حل کنند.»

از سویی هم، برخی از باشنده‌گان پایتخت با آمدن فصل سرما نگران پرچوی‌های برق استند و می‌گویند که باید حکومت برق را در پایتخت به گونه بیست و چهار ساعته تامین کند.

محمدجان، باشنده کابل گفت: «در زمستان پرچاوی‌های برق زیاد می‌باشد. چوب و ذغال قیمت است، در زمستان مردم با مشکلات زیادی روبرو می‌باشد.»

این در حالیست که پیش از این نیز مسوولان شرکت برشنا گفته بودند که نیازمندی کشور به برق سالانه ۸۵۰ میگاوات است که از این میان ۶۲۰ میگاوات آن را از کشورهای همسایه وارد می‌کنند و ۲۳۰ میگاوات دیگر را از منابع داخلی تامین می‌شود.

شرکت برشنا از خرید ۱۰۰ میگاوات برق از ایران خبر داد

در همین حال شماری از شهروندان کشور با نگرانی از کمبود برق در مرکز و ولایات می‌گویند که برق در زمستان نمی‌تواند چالش‌های آنان را حل بسازد.

Thumbnail

شرکت برشنا می‌گوید که توافقنامه‌یی را با ایران امضا کرده است که بر بنیاد آن ۱۰۰ میگاوات برق از ایران به افغانستان وارد می‌شود که این می‌تواند چالش‌های بی برقی را در ولایت‌های هرات، فراه و نیمروز تا اندازه‌ای حل بسازد.

حکمت الله نورزی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «ما از ایران ۱۰۰ میگاوات برق می‌خریم که تا ولایت‌های فراه، نیمروز و هرات می‌رسد.»

در همین حال شماری از شهروندان کشور با نگرانی از کمبود برق در مرکز و ولایات می‌گویند که برق در زمستان نمی‌تواند چالش‌های آنان را حل بسازد. از همین‌رو، آنان از شرکت برشنا می‌خواهند که پرچاوی‌های برق را در زمستان امسال کاهش بدهد.

سید محمد، باشنده هرات گفت: «برق همیشه میره و می‌آید، بعضی اوقات خیلی ضعیف می‌باشد.»

نثار احمد محمدی، باشنده نیمروز گفت: «در زمستان به مقایسه دیگر وقت‌ها ضرورت به برق بیشتر می‌باشد تا مردم به وسیله آن مشکلات خود را حل کنند.»

از سویی هم، برخی از باشنده‌گان پایتخت با آمدن فصل سرما نگران پرچوی‌های برق استند و می‌گویند که باید حکومت برق را در پایتخت به گونه بیست و چهار ساعته تامین کند.

محمدجان، باشنده کابل گفت: «در زمستان پرچاوی‌های برق زیاد می‌باشد. چوب و ذغال قیمت است، در زمستان مردم با مشکلات زیادی روبرو می‌باشد.»

این در حالیست که پیش از این نیز مسوولان شرکت برشنا گفته بودند که نیازمندی کشور به برق سالانه ۸۵۰ میگاوات است که از این میان ۶۲۰ میگاوات آن را از کشورهای همسایه وارد می‌کنند و ۲۳۰ میگاوات دیگر را از منابع داخلی تامین می‌شود.

هم‌رسانی کنید