تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امارت اسلامی‌: برآیند نشست هند از قبل عملی شده است

امارت اسلامی در واکنش به اعلامیه نشست هند، می‌گوید آنچه که در این اعلامیه در باره افغانستان بر آن تاکید شده، از سوی امارت اسلامی عملی شده است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که دیگر نیاز نیست تا کشور های منطقه بر تشکیل حکومت همه‌شمول، کارگیری از خاک افغانستان بر ضد کشور های جهان، ابراز نگرانی کنند.

انعام الله سمنگانی گفت: «امارت اسلامی از نشست هند استقبال می‌کند و در تلاش این هستیم تا گام‌های مستحکم در راستای حکومتداری برداریم و کشور های جهان نباید تشویش داشته باشند که از خاک افغانستان بر ضد آنان استفاده می‌شود.»

در نشست هند که با حضور نماینده‌های روسیه، ایران و کشور های آسیایی میانه برگزار شده بود، اشتراک کننده‌گان روی پیکار با هراس افگنی، ایجاد حکومت همه‌شمول و استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر کشور های دیگر، گفت‌وگو کردند.

ازسویی هم، آگاهان مسایل سیاسی برگزاری این گونه نشست‌ها در باره افغانستان را می‌ستایند و می‌گویند که این نشست‌ها می‌تواند بر ثبات و اقتصاد کشور اثر گزار باشد.

سید هارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی در این رابطه به طلوع‌نیوز گفت: «کشور های جهان در تلاش این استند که از راه گفت‌وگوها بتوانند همه خواست‌های شان را به طالبان بگویند و این نشست‌ها می‌تواند تاثیرات مثبت بر اوضاع افغانستان داشته باشد.»

سید حکیم کمال، آگاه روابط بین الملل گفت: «نشست هند در کمک و باسازی افغانستان مفید است، چون هند همواره از کشور های کمک کننده به افغانستان بوده و اکنون هم علاقمند کمک است.»

در نشست منطقه‌‌ای هند از امارت اسلامی دعوت نشده بود و کشور های چین و پاکستان نیز از اشتراک در این نشست خوداری کرده‌اند.

امارت اسلامی‌: برآیند نشست هند از قبل عملی شده است

در نشست منطقه‌‌ای هند از امارت اسلامی دعوت نشده بود و کشور های چین و پاکستان نیز از اشتراک در این نشست خوداری کرده‌اند.

Thumbnail

امارت اسلامی در واکنش به اعلامیه نشست هند، می‌گوید آنچه که در این اعلامیه در باره افغانستان بر آن تاکید شده، از سوی امارت اسلامی عملی شده است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که دیگر نیاز نیست تا کشور های منطقه بر تشکیل حکومت همه‌شمول، کارگیری از خاک افغانستان بر ضد کشور های جهان، ابراز نگرانی کنند.

انعام الله سمنگانی گفت: «امارت اسلامی از نشست هند استقبال می‌کند و در تلاش این هستیم تا گام‌های مستحکم در راستای حکومتداری برداریم و کشور های جهان نباید تشویش داشته باشند که از خاک افغانستان بر ضد آنان استفاده می‌شود.»

در نشست هند که با حضور نماینده‌های روسیه، ایران و کشور های آسیایی میانه برگزار شده بود، اشتراک کننده‌گان روی پیکار با هراس افگنی، ایجاد حکومت همه‌شمول و استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر کشور های دیگر، گفت‌وگو کردند.

ازسویی هم، آگاهان مسایل سیاسی برگزاری این گونه نشست‌ها در باره افغانستان را می‌ستایند و می‌گویند که این نشست‌ها می‌تواند بر ثبات و اقتصاد کشور اثر گزار باشد.

سید هارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی در این رابطه به طلوع‌نیوز گفت: «کشور های جهان در تلاش این استند که از راه گفت‌وگوها بتوانند همه خواست‌های شان را به طالبان بگویند و این نشست‌ها می‌تواند تاثیرات مثبت بر اوضاع افغانستان داشته باشد.»

سید حکیم کمال، آگاه روابط بین الملل گفت: «نشست هند در کمک و باسازی افغانستان مفید است، چون هند همواره از کشور های کمک کننده به افغانستان بوده و اکنون هم علاقمند کمک است.»

در نشست منطقه‌‌ای هند از امارت اسلامی دعوت نشده بود و کشور های چین و پاکستان نیز از اشتراک در این نشست خوداری کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره