تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ازبیکستان میدان هوایی مولانا در بلخ را بازسازی می‌کند

نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان امروز در یک نشست با مقام‌های محلی بلخ و مقام‌های وزارت ترانسپورت و هوانوردی در شهر مزارشریف گفت که کشورش میدان هوایی مولانا جلال‌ الدین محمد بلخی در مزارشریف را بازسازی خواهد کرد.

این مقام ازبیکستانی تاکید نمود که ازبیکستان یک گروه فنی ۳۰ نفری را به مزارشریف فرستاده است تا در بخش بازسازی میدان هوایی کار کنند.

عصمت الله ایرگیش، نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان، گفت: «از ما خواهش کردن که ازبیکستان کمک بکند تا فعالیت میدان هوایی مزارشریف احیا شود، یعنی بعضی از سامان‌آلات میدان هوایی تخریب شده است. از همین‌رو ما ۳۰ تن از کارمندان فنی ازبیکستان را آوردیم و سرگرم ترمیم و بازسازی میدان هوایی بلخ استند. امیدوار هستیم که به زودی فعالیت‌های میدان هوایی بلخ از سرگرفته شود.»

وی می‌افزاید که ازبیکستان می‌کوشد تا در بخش‌های گونه‌گون ماننده زیر بناها، افغانستان را یاری رساند .

در همین‌حال، مقام‌های محلی بلخ از ازبیکستان می‌خواهند که در بخش اقتصادی و گسترش روابط بازرگانی بیشتر از پیش با مردم افغانستان همکاری کند.

قدرت الله ابوحمزه، والی بلخ گفت: «کشور دوست ما ازبیکستان همراه هیأت وزارت ترانسپورت که به بلخ آمده اند درباره بازسازی میدان هوایی و خط آهن صحبت کرده اند. در باره قرضداری برق هم صحبت شد که هرگاه سیستم برقی بانک فعال شد، برای شان قرض برق پرداخته می‌شود و نباید ازبیکستان برق ما را قطع کند.»

حسیب الله سروش، معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت: «ازبیکستان در تمدید برق ما را کمک می‌کند. تمامی تجهیزات هونواردی که در میدان هوایی بلخ وجود دارد را دو باره فعال می‌سازند، که در بخش روشنایی میدان است، در بخش تاور میدان است، در بخش هواشناسی است، در بخش اطفاییه است، در بخش‌های مختلف کار می‌کند حتی تا حفظ و مراقبت ساحه عملیات همراه ما همکاری دارد. در عین زمان در حدود ۸۳ تن از کارمندان بخش فنی این اداره که مشخصا در میدان هوایی مولانا بلخ کار می‌کند، آنان را برای آموزش به ازبیکستان دعوت می‌کند.»

ازبیکستان از کشورهای شمالی افغانستان است که همواره در بخش‌های گونه‌گون، از جمله گسترش روابط بازرگانی با افغانستان همکاری کرده‌است.

ازبیکستان میدان هوایی مولانا در بلخ را بازسازی می‌کند

یک گروه فنی سی نفری از ازبیکستان برای ترمیم و بازسازی میدان هوایی مولانا جلاالدین محمد بلخی به مزارشریف آمده اند.

تصویر بندانگشتی

نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان امروز در یک نشست با مقام‌های محلی بلخ و مقام‌های وزارت ترانسپورت و هوانوردی در شهر مزارشریف گفت که کشورش میدان هوایی مولانا جلال‌ الدین محمد بلخی در مزارشریف را بازسازی خواهد کرد.

این مقام ازبیکستانی تاکید نمود که ازبیکستان یک گروه فنی ۳۰ نفری را به مزارشریف فرستاده است تا در بخش بازسازی میدان هوایی کار کنند.

عصمت الله ایرگیش، نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان، گفت: «از ما خواهش کردن که ازبیکستان کمک بکند تا فعالیت میدان هوایی مزارشریف احیا شود، یعنی بعضی از سامان‌آلات میدان هوایی تخریب شده است. از همین‌رو ما ۳۰ تن از کارمندان فنی ازبیکستان را آوردیم و سرگرم ترمیم و بازسازی میدان هوایی بلخ استند. امیدوار هستیم که به زودی فعالیت‌های میدان هوایی بلخ از سرگرفته شود.»

وی می‌افزاید که ازبیکستان می‌کوشد تا در بخش‌های گونه‌گون ماننده زیر بناها، افغانستان را یاری رساند .

در همین‌حال، مقام‌های محلی بلخ از ازبیکستان می‌خواهند که در بخش اقتصادی و گسترش روابط بازرگانی بیشتر از پیش با مردم افغانستان همکاری کند.

قدرت الله ابوحمزه، والی بلخ گفت: «کشور دوست ما ازبیکستان همراه هیأت وزارت ترانسپورت که به بلخ آمده اند درباره بازسازی میدان هوایی و خط آهن صحبت کرده اند. در باره قرضداری برق هم صحبت شد که هرگاه سیستم برقی بانک فعال شد، برای شان قرض برق پرداخته می‌شود و نباید ازبیکستان برق ما را قطع کند.»

حسیب الله سروش، معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت: «ازبیکستان در تمدید برق ما را کمک می‌کند. تمامی تجهیزات هونواردی که در میدان هوایی بلخ وجود دارد را دو باره فعال می‌سازند، که در بخش روشنایی میدان است، در بخش تاور میدان است، در بخش هواشناسی است، در بخش اطفاییه است، در بخش‌های مختلف کار می‌کند حتی تا حفظ و مراقبت ساحه عملیات همراه ما همکاری دارد. در عین زمان در حدود ۸۳ تن از کارمندان بخش فنی این اداره که مشخصا در میدان هوایی مولانا بلخ کار می‌کند، آنان را برای آموزش به ازبیکستان دعوت می‌کند.»

ازبیکستان از کشورهای شمالی افغانستان است که همواره در بخش‌های گونه‌گون، از جمله گسترش روابط بازرگانی با افغانستان همکاری کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره