Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید سرپرست وزارت امر به معروف بر آموزش دختران

شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی می‌گوید که آموزش زنان و دختران در دین اسلام جواز دارد و امارت اسلامی در تلاش است تا تا فرصت‌های آموزش را برای دختران فراهم سازد.

حنفی در همایشی در مزارشریف تاکید کرد که زنان می‌توانند تا درجه دکترا تحصیل کنند.

شیخ محمد خالد حنفی گفت: «دین اسلام خلاف تعلیم نیست، بلکه خلاف بی‌حجابی است. امارت اسلامی درنظر دارد تا چارچوبی بسازد که پسران و دختران در محل‌های جداگانه درس بخوانند و فضای آموزش ایجاد شود.»

این مقام امارت اسلامی از نظام پیشین افغانستان نیز انتقاد می‌کند و ادعا دارد که گویا شماری از زنان در نهادهای دولتی در آن زمان آزار و اذیت می‌شدند.

آقای حنفی افزود: «هدف از اداره امر به معروف نهی از منکر این نیست که یک شخص با عزت را ذلیل بسازیم که چرا ریش‌ات را میتراشی، این امر به معروف نیست.»

در این همایش، سخنرانان از امریکا انتقاد می‌کنند که برای به چالش کشیدن امارت اسلامی تحریم‌های اقتصادی را وضع کرده‌ است.

سرپرست وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر یک‌بار دیگر تاکید کرد که روند آموزش پسران و دختران به گونه جداگانه فراهم خواهد شد.

در این  همایش، مولوی سردار محمد حیدری هم‌چون رییس اداره ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر در ولایت بلخ معرفی شد.

تأکید سرپرست وزارت امر به معروف بر آموزش دختران

در این  همایش، مولوی سردار محمد حیدری هم‌چون رییس اداره ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر در ولایت بلخ معرفی شد.

Thumbnail

شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی می‌گوید که آموزش زنان و دختران در دین اسلام جواز دارد و امارت اسلامی در تلاش است تا تا فرصت‌های آموزش را برای دختران فراهم سازد.

حنفی در همایشی در مزارشریف تاکید کرد که زنان می‌توانند تا درجه دکترا تحصیل کنند.

شیخ محمد خالد حنفی گفت: «دین اسلام خلاف تعلیم نیست، بلکه خلاف بی‌حجابی است. امارت اسلامی درنظر دارد تا چارچوبی بسازد که پسران و دختران در محل‌های جداگانه درس بخوانند و فضای آموزش ایجاد شود.»

این مقام امارت اسلامی از نظام پیشین افغانستان نیز انتقاد می‌کند و ادعا دارد که گویا شماری از زنان در نهادهای دولتی در آن زمان آزار و اذیت می‌شدند.

آقای حنفی افزود: «هدف از اداره امر به معروف نهی از منکر این نیست که یک شخص با عزت را ذلیل بسازیم که چرا ریش‌ات را میتراشی، این امر به معروف نیست.»

در این همایش، سخنرانان از امریکا انتقاد می‌کنند که برای به چالش کشیدن امارت اسلامی تحریم‌های اقتصادی را وضع کرده‌ است.

سرپرست وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر یک‌بار دیگر تاکید کرد که روند آموزش پسران و دختران به گونه جداگانه فراهم خواهد شد.

در این  همایش، مولوی سردار محمد حیدری هم‌چون رییس اداره ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر در ولایت بلخ معرفی شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره