Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

باشنده‌گان غرب کابل خواهان تأمین امنیت استند

پس از چندین رویداد ضد امنیت در غرب کابل، باشنده‌گان این منطقه می‌گویند که از انفجارها به ستوه آمده‌اند و از مسوولات وزارت داخله می‌خواهند که گام‌های جدی در راستای تأمین امنیت مردم بردارند.

در تازه‌ترین رویدادها، به روزها سه‌شنبه و چهار شنبه چندین انفجار در غرب شهر کابل رخ داد که کشته و زخمی نیز داشت.

فرزانه نوری، یکی از زخمیان گفت: «از مردم تقاضا دارم وقتی که همچون حادثاتی رخ می‌دهد، به جای عکس و فلمبرداری زودتر زخمی‌ها را به شفاخانه برسانند.»

شبیراحمد، باشنده غرب کابل، گفت: «از دولت امارت خواهش می‌کنم که امنیت مردم را بگیرد و مردم هم باید همکاری کند.»

شماری از آگاهان سیاسی هم از نیروهای امارت اسلامی می‌خواهند برای این گونه حمله‌ها از شیوه‌های مسلکی کار بگیرند.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «نیروهای امنیتی و کشفی طالبان در امر تأمین امنیت مردم باید از شیوه‌های مسلکی استفاده کند.»

همزمان با این، وزارت داخله می‌گوید با افرادی که در برابر امنیت مردم تهدید هستند، برخورد جدی می‌‌کند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «ما در این اواخیر شماری از رویدادهای امنیتی را داشتیم، امید ما این است که این حادثات تکرار نشوند. در برابر کسانی که به کشور و مردم تهدید خلق می‌‌کنند، برخورد جدی کرده است.»

ویدیوی یک باشنده کابل که در تلاش نجات زخمیان رویداد انفجار روز سه شبنه در ناحیه سیزده‌هم کابل است، در شبکه‌های اجمتاعی خبرساز شده است.

در این ویدیو دیده می‌شود که یک مرد پس انفجار ماین مقناطیسی بر یک موتر تونس، به سوی موتر می‌شتابد و می‌خواهد که زخمیان را نجات بدهد.

نام این شخص محمد تقی است و بیش از سیزده سال می‌شود در کنار جاده غرب کابل دست فروشی می‌کند. او از حکومت تازه می‌خواهد که از انفجارها جلوگیری کند.

او می‌گوید: «من دویدم که تونس را ایستاد کنیم تا کسانی که در داخل است آتش نگیرند.»

در انفجار روز سه شنبه در ناحیه سیزدهم شهر کابل که گروه داعش مسوولیت آن را به دوش گرفت، یک تن جان باخته و شش تن دیگر زخم برداشته اند.

باشنده‌گان غرب کابل خواهان تأمین امنیت استند

شماری از آگاهان سیاسی هم از نیروهای امارت اسلامی می‌خواهند برای این گونه حمله‌ها از شیوه‌های مسلکی کار بگیرند.

Thumbnail

پس از چندین رویداد ضد امنیت در غرب کابل، باشنده‌گان این منطقه می‌گویند که از انفجارها به ستوه آمده‌اند و از مسوولات وزارت داخله می‌خواهند که گام‌های جدی در راستای تأمین امنیت مردم بردارند.

در تازه‌ترین رویدادها، به روزها سه‌شنبه و چهار شنبه چندین انفجار در غرب شهر کابل رخ داد که کشته و زخمی نیز داشت.

فرزانه نوری، یکی از زخمیان گفت: «از مردم تقاضا دارم وقتی که همچون حادثاتی رخ می‌دهد، به جای عکس و فلمبرداری زودتر زخمی‌ها را به شفاخانه برسانند.»

شبیراحمد، باشنده غرب کابل، گفت: «از دولت امارت خواهش می‌کنم که امنیت مردم را بگیرد و مردم هم باید همکاری کند.»

شماری از آگاهان سیاسی هم از نیروهای امارت اسلامی می‌خواهند برای این گونه حمله‌ها از شیوه‌های مسلکی کار بگیرند.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «نیروهای امنیتی و کشفی طالبان در امر تأمین امنیت مردم باید از شیوه‌های مسلکی استفاده کند.»

همزمان با این، وزارت داخله می‌گوید با افرادی که در برابر امنیت مردم تهدید هستند، برخورد جدی می‌‌کند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «ما در این اواخیر شماری از رویدادهای امنیتی را داشتیم، امید ما این است که این حادثات تکرار نشوند. در برابر کسانی که به کشور و مردم تهدید خلق می‌‌کنند، برخورد جدی کرده است.»

ویدیوی یک باشنده کابل که در تلاش نجات زخمیان رویداد انفجار روز سه شبنه در ناحیه سیزده‌هم کابل است، در شبکه‌های اجمتاعی خبرساز شده است.

در این ویدیو دیده می‌شود که یک مرد پس انفجار ماین مقناطیسی بر یک موتر تونس، به سوی موتر می‌شتابد و می‌خواهد که زخمیان را نجات بدهد.

نام این شخص محمد تقی است و بیش از سیزده سال می‌شود در کنار جاده غرب کابل دست فروشی می‌کند. او از حکومت تازه می‌خواهد که از انفجارها جلوگیری کند.

او می‌گوید: «من دویدم که تونس را ایستاد کنیم تا کسانی که در داخل است آتش نگیرند.»

در انفجار روز سه شنبه در ناحیه سیزدهم شهر کابل که گروه داعش مسوولیت آن را به دوش گرفت، یک تن جان باخته و شش تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره