Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی کودک؛ یک میلیون کودک افغان با خطر احتمالی مرگ روبرو اند

همزمان با بیستم نوامبر یا روز جهانی کودک، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که بیش از یک میلیون کودک در افغانستان با خطر مرگ روبرو استند.

این سازمان همچنان می‌افزاید که بیش از سه میلیون کودک دیگر در افغانستان را خطر سوء تغذیه تهدید می‌کند.

به علت چالش‌های فراوان در برابر کودکان در افغانستان، صندوق پشیتیبانی از کودکان سازمان ملل پس زمینه صفحه تویتراش را از رنگ آبی به سیاه مبدل کرده و از روز جهانی کودک در افغانستان بزرگداشت نکرد.

سم مورت، رییس صندوق پشیتبانی از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید: «امروز روز جهانی کودک است، اما صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد از این روز بزرگداشت نکرد. چهارده میلیون کودک با خطر گرسنگی روبرو اند و بیش از ۳ میلیون کودک دیگر را خطر سوء تغذیه تهدید می‌کند. اگر دست به کار نشویم، بیش از ۱ میلیون کودک به علت گرسنگی حاد با مرگ روبرو خواهند شد.»

از سویی هم، به علت فقر و مشکلات اقتصادی، شمار زیادی از کودکان مصروف کارهای شاق اند.

سونیا کودکی است که با دست‌های کودکانه‌اش در کنار جاده کفش مردم را رنگ می‌کند. این کودک می‌گوید که تنها نان آور خانه شان است. او می‌گوید: «دیگر کسی نیست که برای ما پول بیاورد. هیچ قوم ما با ما کمک نمی‌کند. تنها خودم استم که کار می‌کنم.»

عبدالرحمان نیز یکی از کودکان دیگری است که در جنگ‌های پسین پدراش را از دست داده و اکنون مسوولیت یک خانواده هفت نفره با او است.

او می‌گوید: «پدرم شهید شده، بردرانم کار کرده نمی‌توانند. خودم تنها کار می‌کنم.»

برخی از فعالان حقوق کودکان در افغانستان نیز هشدار می‌دهند که اگر کمک‌های بی‌درنگ به افغانستان نرسند، کودکان در اوضاع بدتر از این قرار خواهند گرفت.  

زرقا یفتلی، فعال حقوق زن گفت: «متاسفانه کودکان افغانستان به حقوق اساسی و اولی شان دسترسی ندارند.»

این صندوق همچنان از کشور های جهان می خواهد که کمک های انسان دوستانه شان را برای کودکان در افغانستان بیشتر بسازند.

در همین حال، یکی از نهادهای خصوصی به شماری از پرورشگاه‌های کابل و ولایت‌های دیگر کشور در روز جهانی کودک، کتاب‌های کودکانه هدیه کرد.

روز جهانی کودک؛ یک میلیون کودک افغان با خطر احتمالی مرگ روبرو اند

صندوق پشیتبانی از کودکان سازمان ملل می‌گوید که بیش از چهارده میلیون کودک با خطر گرسنگی روبرو اند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با بیستم نوامبر یا روز جهانی کودک، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که بیش از یک میلیون کودک در افغانستان با خطر مرگ روبرو استند.

این سازمان همچنان می‌افزاید که بیش از سه میلیون کودک دیگر در افغانستان را خطر سوء تغذیه تهدید می‌کند.

به علت چالش‌های فراوان در برابر کودکان در افغانستان، صندوق پشیتیبانی از کودکان سازمان ملل پس زمینه صفحه تویتراش را از رنگ آبی به سیاه مبدل کرده و از روز جهانی کودک در افغانستان بزرگداشت نکرد.

سم مورت، رییس صندوق پشیتبانی از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید: «امروز روز جهانی کودک است، اما صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد از این روز بزرگداشت نکرد. چهارده میلیون کودک با خطر گرسنگی روبرو اند و بیش از ۳ میلیون کودک دیگر را خطر سوء تغذیه تهدید می‌کند. اگر دست به کار نشویم، بیش از ۱ میلیون کودک به علت گرسنگی حاد با مرگ روبرو خواهند شد.»

از سویی هم، به علت فقر و مشکلات اقتصادی، شمار زیادی از کودکان مصروف کارهای شاق اند.

سونیا کودکی است که با دست‌های کودکانه‌اش در کنار جاده کفش مردم را رنگ می‌کند. این کودک می‌گوید که تنها نان آور خانه شان است. او می‌گوید: «دیگر کسی نیست که برای ما پول بیاورد. هیچ قوم ما با ما کمک نمی‌کند. تنها خودم استم که کار می‌کنم.»

عبدالرحمان نیز یکی از کودکان دیگری است که در جنگ‌های پسین پدراش را از دست داده و اکنون مسوولیت یک خانواده هفت نفره با او است.

او می‌گوید: «پدرم شهید شده، بردرانم کار کرده نمی‌توانند. خودم تنها کار می‌کنم.»

برخی از فعالان حقوق کودکان در افغانستان نیز هشدار می‌دهند که اگر کمک‌های بی‌درنگ به افغانستان نرسند، کودکان در اوضاع بدتر از این قرار خواهند گرفت.  

زرقا یفتلی، فعال حقوق زن گفت: «متاسفانه کودکان افغانستان به حقوق اساسی و اولی شان دسترسی ندارند.»

این صندوق همچنان از کشور های جهان می خواهد که کمک های انسان دوستانه شان را برای کودکان در افغانستان بیشتر بسازند.

در همین حال، یکی از نهادهای خصوصی به شماری از پرورشگاه‌های کابل و ولایت‌های دیگر کشور در روز جهانی کودک، کتاب‌های کودکانه هدیه کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره