Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پنتاگون: مبارزه در برابر هراس‌افگنی در افغانستان ادامه خواهد داشت

لوید آستین، وزیر دفاع امریکا در یک نشست امنیتی در بحرین گفته است هرچند امریکا از افغانستان بیرون شده است، اما مبارزه با هراس‌افگنی، چه القاعده یا داعش، نیاز به همکاری دارد.

پس از حضور بیست ساله، آخرین سرباز امریکایی به تاریخ هشت سنبله‌ی سال روان افغانستان را ترک کرد؛ خروجی که با انتقادهای زیادی به همراه شد.

حالا با گذشت سه ماه، وزیر دفاع این کشور می‌گوید که امریکا مبارزه‌اش را در برابر هراس‌افگنی در افغانستان ادامه می‌دهد.

لوید آستین گفت: «ما باید در مبارزه با هراس‌افگنی به شمول مبارزه با القاعده در افغانستان با هم یک‌جا کار کنیم. داعش نیز برای امنیت منطقه یک تهدید است، هرچند این گروه درعراق و سوریه نمی‌تواند دوباره احیا شود، اما ما یکجا باهم برای نابود کردن آن و جلوگیری از تمویل مالی و تسلیحاتی این گروه و سایرگروه‌های هراس افگن کار خواهیم کرد.»

لوید افزود: «ما نگران اوضاع زنان و دختران در افغانستان استیم و روابط ما با حکومت آینده این کشور تاهنوز مشخص نیست و بسیار دشوار است که پیش بینی کنیم که روابط ما با آن کشور چگونه خواهد بود. اما ما متعهد به خروج شهروندان امریکایی که می‌خواهند آن کشور را ترک کنند، استیم.»

از سویی هم، امارت اسلامی که خروج واشنگتن را شکست آن کشور می‌داند، تاکید می‌ورزد که نیازی به همکاری هیچ کشوری برای مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان ندارد.

وزارت دفاع تاکید می‌ورزد که افغانستان همکاری هیچ کشوری برای مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان را نیاز ندارد و اجازه‌ حضور را هم به امریکا به این بهانه نمی‌دهد.
 
عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع در این باره گفت: «فعلن در افغانستان هیچ اجنبی حضور ندارد و ما اجازه‌ی حضور هیچ کشور خارجی را به هیچ بهانه‌یی نمی‌دهیم.»

هرچند افغانستان بارها بر بهبود روابط دیپلماتیک با واشنگتن تاکید ورزیده است، اما چرا نمی‌خواهد در بخش پیکار با هراس‌افگنی همکاری آن را داشته باشد؟

عبدالحق حماد، آگاه مسایل سیاسی گفت: «حقیقت این است که این کشورها هیچ یک به افغانستان صادق نبودند و همه برای منافع خودشان در افغانستان حضور داشته اند و کار کرده اند.»

پنتاگون: مبارزه در برابر هراس‌افگنی در افغانستان ادامه خواهد داشت

وزارت دفاع تاکید می‌ورزد که افغانستان همکاری هیچ کشوری برای مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان را نیاز ندارد و اجازه‌ حضور را هم به امریکا به این بهانه نمی‌دهد.

تصویر بندانگشتی

لوید آستین، وزیر دفاع امریکا در یک نشست امنیتی در بحرین گفته است هرچند امریکا از افغانستان بیرون شده است، اما مبارزه با هراس‌افگنی، چه القاعده یا داعش، نیاز به همکاری دارد.

پس از حضور بیست ساله، آخرین سرباز امریکایی به تاریخ هشت سنبله‌ی سال روان افغانستان را ترک کرد؛ خروجی که با انتقادهای زیادی به همراه شد.

حالا با گذشت سه ماه، وزیر دفاع این کشور می‌گوید که امریکا مبارزه‌اش را در برابر هراس‌افگنی در افغانستان ادامه می‌دهد.

لوید آستین گفت: «ما باید در مبارزه با هراس‌افگنی به شمول مبارزه با القاعده در افغانستان با هم یک‌جا کار کنیم. داعش نیز برای امنیت منطقه یک تهدید است، هرچند این گروه درعراق و سوریه نمی‌تواند دوباره احیا شود، اما ما یکجا باهم برای نابود کردن آن و جلوگیری از تمویل مالی و تسلیحاتی این گروه و سایرگروه‌های هراس افگن کار خواهیم کرد.»

لوید افزود: «ما نگران اوضاع زنان و دختران در افغانستان استیم و روابط ما با حکومت آینده این کشور تاهنوز مشخص نیست و بسیار دشوار است که پیش بینی کنیم که روابط ما با آن کشور چگونه خواهد بود. اما ما متعهد به خروج شهروندان امریکایی که می‌خواهند آن کشور را ترک کنند، استیم.»

از سویی هم، امارت اسلامی که خروج واشنگتن را شکست آن کشور می‌داند، تاکید می‌ورزد که نیازی به همکاری هیچ کشوری برای مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان ندارد.

وزارت دفاع تاکید می‌ورزد که افغانستان همکاری هیچ کشوری برای مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان را نیاز ندارد و اجازه‌ حضور را هم به امریکا به این بهانه نمی‌دهد.
 
عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع در این باره گفت: «فعلن در افغانستان هیچ اجنبی حضور ندارد و ما اجازه‌ی حضور هیچ کشور خارجی را به هیچ بهانه‌یی نمی‌دهیم.»

هرچند افغانستان بارها بر بهبود روابط دیپلماتیک با واشنگتن تاکید ورزیده است، اما چرا نمی‌خواهد در بخش پیکار با هراس‌افگنی همکاری آن را داشته باشد؟

عبدالحق حماد، آگاه مسایل سیاسی گفت: «حقیقت این است که این کشورها هیچ یک به افغانستان صادق نبودند و همه برای منافع خودشان در افغانستان حضور داشته اند و کار کرده اند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره