Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار سازمان ملل از احتمال فروپاشی نظام بانکی افغانستان

خبرگزاری رویترز  به نقل از مقام‌های سازمان ملل متحد گزارش کرده است که در صورت فراهم نشدن پشتیبانی لازم به نظام بانکی در افغانستان، احتمال دارد در ماه‌های آینده نظام بانکی افغانستان سقوط کند.

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد روز دوشنبه طی یک گزارش سه‌صفحه‌ای از سقوط احتمالی نظام بانکی افغانستان هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای پشتیبانی از بانک‌های افغانستان شده است.

در گزارش برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد آمده است که پیامدهای سقوط احتمالی نظام بانکی افغانستان بزرگ خواهد بود. در گزارش آمده است: «هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکی و در نتیجه تاثیر اجتماعی منفی آن بسیار بزرگ خواهد بود.»

در گزارش این سازمان آمده است که افزایش شمار افرادی که توان پرداخت قرضه‌ها را ندارند، کاهش سپرده‌های و کاهش نقدینگی می‌تواند سبب فروپاشی نظام مالی در ماه‌های آینده شود.

در گزارش این سازمان آمده است که: «نظام پرداخت مالی و بانکی افغانستان از هم پاشیده است. مشکل بانکی باید به سرعت حل شود تا ظرفیت تولید افغانستان بهبود یابد و از فروپاشی نظام بانکی جلوگیری شود.»

این در حالیست که نظام بانکی افغانستان پیش از به قدرت رسیدن طالبان نیز آسیب‌پذیر بوده، اما با قطع کمک‌های انکشافی و منجمد ماندن میلیاردها دالر از دارایی‌های افغانستان در بیرون از کشور، به این مشکلات افزوده است.

از سویی هم، سازمان ملل متحد و سازمان‌های امداد رسان با کمبود پول نقد روبرو اند و در تلاش اند تا پول نقد کافی را وارد کشور سازند.

در گزارش گفته شده است که تحولات سیاسی اخیر سبب شده است که مردم پول شان را وارد بازار نسازند.

هشدار سازمان ملل از احتمال فروپاشی نظام بانکی افغانستان

سازمان ملل خواهان اقدامات فوری برای جلوگیری از فروپاشی نظام اقتصادی در افغانستان شده است.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز  به نقل از مقام‌های سازمان ملل متحد گزارش کرده است که در صورت فراهم نشدن پشتیبانی لازم به نظام بانکی در افغانستان، احتمال دارد در ماه‌های آینده نظام بانکی افغانستان سقوط کند.

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد روز دوشنبه طی یک گزارش سه‌صفحه‌ای از سقوط احتمالی نظام بانکی افغانستان هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای پشتیبانی از بانک‌های افغانستان شده است.

در گزارش برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد آمده است که پیامدهای سقوط احتمالی نظام بانکی افغانستان بزرگ خواهد بود. در گزارش آمده است: «هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکی و در نتیجه تاثیر اجتماعی منفی آن بسیار بزرگ خواهد بود.»

در گزارش این سازمان آمده است که افزایش شمار افرادی که توان پرداخت قرضه‌ها را ندارند، کاهش سپرده‌های و کاهش نقدینگی می‌تواند سبب فروپاشی نظام مالی در ماه‌های آینده شود.

در گزارش این سازمان آمده است که: «نظام پرداخت مالی و بانکی افغانستان از هم پاشیده است. مشکل بانکی باید به سرعت حل شود تا ظرفیت تولید افغانستان بهبود یابد و از فروپاشی نظام بانکی جلوگیری شود.»

این در حالیست که نظام بانکی افغانستان پیش از به قدرت رسیدن طالبان نیز آسیب‌پذیر بوده، اما با قطع کمک‌های انکشافی و منجمد ماندن میلیاردها دالر از دارایی‌های افغانستان در بیرون از کشور، به این مشکلات افزوده است.

از سویی هم، سازمان ملل متحد و سازمان‌های امداد رسان با کمبود پول نقد روبرو اند و در تلاش اند تا پول نقد کافی را وارد کشور سازند.

در گزارش گفته شده است که تحولات سیاسی اخیر سبب شده است که مردم پول شان را وارد بازار نسازند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره