تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکا حضور بیست ساله‌اش در افغانستان را بررسی می‌کند

کانگرس امریکا پیش‌نویس ایجاد کمیسیونی را داده است تا جنگ و موارد مبهم در باره حضور بیست ساله امریکا در افغانستان را بررسی کند.

نشریه «ده هیل» به نقل ازاعضای مجلس نماینده‌گان و سنای امریکا نگاشته است که قرار است فعالیت‌های نظامی، اطلاعاتی، توسعه‌ای و دیپلماتیک امریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان، از سوی این کمیسیون بررسی شود.

مسوولیت این کمیسیون یافتن پاسخ به پرسش‌هایی است که سرنوشت سیاسی افغانستان را رقم زد و در نهایت به خروج نیروهای امریکا از این کشور انجامید؛ خروجی که در پیش‌نویس ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب کانگرس ایالات متحده، شکست امریکا عنوان شده است.

این  نشریه نوشته است: «این کمیسیون به پرسش‌ها در مورد مقصرین اصلی، عدم حضور و دعوت از طالبان در کنفرانس بُن در سال ۲۰۰۱، مداخله امریکا در انتخابات‌های ریاست جمهوری افغانستان، اشتباهات چهار دولت امریکا که در جنگ افغانستان دخیل بودند، تا روی کار آمدن طالبان و فروپاشی حکومت پیشین پاسخ دریافت خواهد کرد.»

احمد خان اندر، آگاه روابط بین الملل در این باره گفت: «ایجاد این کمیسون‌ها هیچ سودی به مردم افغانستان ندارد و مردم افغانستان در هر لحظه گواه اتفاقات ناخوش‌ آیند اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اند.»

این نشریه امریکایی نگاشته است که تا اکنون شمار اعضای این کمیسیون مشخص نیست، اما شناسایی موضوعات مبهم در باره حضور بیست ساله امریکا در افغانستان از مسایلی استند که باید برای مردم امریکا و افغانستان بازگو شود.

سید باقر محسنی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «کانگرس امریکا احساس می‌کند که تقصیر و قصور در پی خروج و حضور شان در افغانستان وجود دارد، از همین‌رو در تلاش بازپرس از مقام‌های اجرایی امریکا استند.»

 سید هارون هاشمی، آگاه سیاسی گفت: «این کمیسیون باید تمام حقیقت‌های مثبت و منفی از خروج نابهنگام امریکا از افغانستان را بیان کند، مگر اثرات منفی این خروج به مردم افغانستان صدمه جدی زده که جبران ناپذیر است.»

از سویی هم، امارت اسلامی می‌گوید که در شکست نظامی امریکا در افغانستان هیچ موارد مبهم وجود ندارد  و آنچه به همه جهان معلوم است این است که امریکا در جنگ افغانستان شکست خورده و باید این را بپذیرد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در خروج امریکا از افغانستان، برای مردم هیچ چیزی مبهم وجود ندارد و این حقیقت است که امریکا در افغانستان شکست خورد، اما امریکا می‌تواند این که علت‌های این شکست چه بوده، به مردم شان بیان کند.»

جوبایدن، رییس جمهور امریکا با صراحت از روند خروج سربازان‌اش از افغانستان دفاع کرده و گفته است که کشوراش به هدف خود در افغانستان رسیده است. اما بسیاری از سیاسیون، سناتوران و دیپلمات‌های پیشین امریکايی خروج زود هنگام نیروهای امريکایی را شکست نظامی این کشور در افغانستان عنوان کرده اند.

امریکا حضور بیست ساله‌اش در افغانستان را بررسی می‌کند

این نشریه امریکایی نگاشته است که تا اکنون شمار اعضای این کمیسیون مشخص نیست.

Thumbnail

کانگرس امریکا پیش‌نویس ایجاد کمیسیونی را داده است تا جنگ و موارد مبهم در باره حضور بیست ساله امریکا در افغانستان را بررسی کند.

نشریه «ده هیل» به نقل ازاعضای مجلس نماینده‌گان و سنای امریکا نگاشته است که قرار است فعالیت‌های نظامی، اطلاعاتی، توسعه‌ای و دیپلماتیک امریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان، از سوی این کمیسیون بررسی شود.

مسوولیت این کمیسیون یافتن پاسخ به پرسش‌هایی است که سرنوشت سیاسی افغانستان را رقم زد و در نهایت به خروج نیروهای امریکا از این کشور انجامید؛ خروجی که در پیش‌نویس ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب کانگرس ایالات متحده، شکست امریکا عنوان شده است.

این  نشریه نوشته است: «این کمیسیون به پرسش‌ها در مورد مقصرین اصلی، عدم حضور و دعوت از طالبان در کنفرانس بُن در سال ۲۰۰۱، مداخله امریکا در انتخابات‌های ریاست جمهوری افغانستان، اشتباهات چهار دولت امریکا که در جنگ افغانستان دخیل بودند، تا روی کار آمدن طالبان و فروپاشی حکومت پیشین پاسخ دریافت خواهد کرد.»

احمد خان اندر، آگاه روابط بین الملل در این باره گفت: «ایجاد این کمیسون‌ها هیچ سودی به مردم افغانستان ندارد و مردم افغانستان در هر لحظه گواه اتفاقات ناخوش‌ آیند اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اند.»

این نشریه امریکایی نگاشته است که تا اکنون شمار اعضای این کمیسیون مشخص نیست، اما شناسایی موضوعات مبهم در باره حضور بیست ساله امریکا در افغانستان از مسایلی استند که باید برای مردم امریکا و افغانستان بازگو شود.

سید باقر محسنی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «کانگرس امریکا احساس می‌کند که تقصیر و قصور در پی خروج و حضور شان در افغانستان وجود دارد، از همین‌رو در تلاش بازپرس از مقام‌های اجرایی امریکا استند.»

 سید هارون هاشمی، آگاه سیاسی گفت: «این کمیسیون باید تمام حقیقت‌های مثبت و منفی از خروج نابهنگام امریکا از افغانستان را بیان کند، مگر اثرات منفی این خروج به مردم افغانستان صدمه جدی زده که جبران ناپذیر است.»

از سویی هم، امارت اسلامی می‌گوید که در شکست نظامی امریکا در افغانستان هیچ موارد مبهم وجود ندارد  و آنچه به همه جهان معلوم است این است که امریکا در جنگ افغانستان شکست خورده و باید این را بپذیرد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در خروج امریکا از افغانستان، برای مردم هیچ چیزی مبهم وجود ندارد و این حقیقت است که امریکا در افغانستان شکست خورد، اما امریکا می‌تواند این که علت‌های این شکست چه بوده، به مردم شان بیان کند.»

جوبایدن، رییس جمهور امریکا با صراحت از روند خروج سربازان‌اش از افغانستان دفاع کرده و گفته است که کشوراش به هدف خود در افغانستان رسیده است. اما بسیاری از سیاسیون، سناتوران و دیپلمات‌های پیشین امریکايی خروج زود هنگام نیروهای امريکایی را شکست نظامی این کشور در افغانستان عنوان کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره