Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وضعیت اقتصادی افغانستان در صد روز گذشته

افغانستان در صد روز نخست حاکمیت امارت اسلامی به علت منجمد شدن ذخایر ارزی‌، قطع کمک‌های جهانی و مراودات بانکی با بحران بزرگ مالی مواجه شده است.

اداره جوبایدن، رییس جمهور امریکا بیش از نُه میلیارد دالر ذخایر پولی افغانستان را در بانک‌های امریکا منجمد ساخت که در نتیجه آن سیستم بانکی کشور به چالش‌های جدی مواجه شد.

بربنیاد گزارش بانک جهانی، در این مدت بیکاری مطلق در افغانستان به بیش از چهل و یک درصد رسیده است.

هزاران تن از شهروندان به علت اوضاع سیاسی ناروشن کشور در پشت بانک‌های تجارتی صف بستند که این کار بانک‌ها را بیشتر با کمبود سرمایه روبرو ساخت.

در آن هنگام، سخنگوی صندوق جهانی پول اعلام کرد که روابط وام دهنده‌گان جهانی به افغانستان و تحویل دهی پول به این کشور به حالت تعلیق درآمده است.

جری وایس، سخنگوی صندوق جهانی پول گفت: «روابط وام دهنده‌گان جهانی به افغانستان و تحویل دهی پول به این کشور از سوی صندوق بین المللی پول، پس از تسخیر کابل از سوی امارت اسلامی به حالت تعلیق درآمد، کمبود پول نقد در بانک‌ها، اقتصاد متزلزل افغانستان را ضعیف خواهد کرد.»

ایالات متحده امریکا دسترسی امارت اسلامی را به میلیاردها دالر ذخایر پولی افغانستان مسدود ساخت. براساس گزارش صندوق جهانی پول، دولت افغانستان تا ماه اپریل سال روان میلادی، نزدیک به نه میلیارد و چهار صد میلیون دالر سرمایه ذخیروی داشت.

صندوق بین المللی پول نیز برنامه قرضه ۳۷۰ میلیون دالری را که به هدف پیکار با ویروس کرونا اختصاص یافته بود، همچنان به حالت تعلیق درآورد.

درهمین حال، بانک جهانی پرداخت بودجه برای پروژه‌های توسعه‌یی در کشور را متوقف ساخت و تقریبا داد و ستد مالی کشور با تمام نهادهای بزرگ مالی بسته شد. هنس تیمر، اقتصاد دان ارشد بانک جهانی در این باره گفت: «اوضاع اقتصادی کوچک در افغانستان با توقف کمک‌های جهانی، بسیار بحرانی است به ویژه مشکلات در روابط بازرگانی و مالی به وجود آمده است.»

در صد روز نخست حکومت داری امارت اسلامی، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از ۲۲ میلیون شهروند افغانستان با گرسنگی شدید روبرو اند و با این وضعیت تا پایان سال روان میلادی، نود وهفت درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

سازمان ملل متحد برای رسیده‌گی به وضعیت اقتصادی مردم افغانستان و کمک‌های بشردوستانه، نشست ویژه برگزار کرد که در این نشست، بیش از یک میلیارد و دوصد میلیون دالر تعهد کردند. انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: «امروز به گونه واضح تعهد بیش از یک میلیارد دالر را داشتیم، این ناممکن است که بگویم چه مقدار این تعهد به درخواست کمک‌ها بشردوستانه است، اما به هر صورت، این نشان دهنده تعهد ماست.»

ازسویی دیگر، ارزش پول افغانی نیز در صد روز نخست حاکمیت امارت اسلامی به گونه بی‌پیشینه کاهش یافت، این کاهش بهای کالاهای مصرفی در افغانستان را بلند برد.

وضعیت اقتصادی افغانستان در صد روز گذشته

اداره جوبایدن، رییس جمهور امریکا بیش از نُه میلیارد دالر ذخایر پولی افغانستان را در بانک‌های امریکا منجمد ساخت که در نتیجه آن سیستم بانکی کشور به چالش‌های جدی مواجه شد.

Thumbnail

افغانستان در صد روز نخست حاکمیت امارت اسلامی به علت منجمد شدن ذخایر ارزی‌، قطع کمک‌های جهانی و مراودات بانکی با بحران بزرگ مالی مواجه شده است.

اداره جوبایدن، رییس جمهور امریکا بیش از نُه میلیارد دالر ذخایر پولی افغانستان را در بانک‌های امریکا منجمد ساخت که در نتیجه آن سیستم بانکی کشور به چالش‌های جدی مواجه شد.

بربنیاد گزارش بانک جهانی، در این مدت بیکاری مطلق در افغانستان به بیش از چهل و یک درصد رسیده است.

هزاران تن از شهروندان به علت اوضاع سیاسی ناروشن کشور در پشت بانک‌های تجارتی صف بستند که این کار بانک‌ها را بیشتر با کمبود سرمایه روبرو ساخت.

در آن هنگام، سخنگوی صندوق جهانی پول اعلام کرد که روابط وام دهنده‌گان جهانی به افغانستان و تحویل دهی پول به این کشور به حالت تعلیق درآمده است.

جری وایس، سخنگوی صندوق جهانی پول گفت: «روابط وام دهنده‌گان جهانی به افغانستان و تحویل دهی پول به این کشور از سوی صندوق بین المللی پول، پس از تسخیر کابل از سوی امارت اسلامی به حالت تعلیق درآمد، کمبود پول نقد در بانک‌ها، اقتصاد متزلزل افغانستان را ضعیف خواهد کرد.»

ایالات متحده امریکا دسترسی امارت اسلامی را به میلیاردها دالر ذخایر پولی افغانستان مسدود ساخت. براساس گزارش صندوق جهانی پول، دولت افغانستان تا ماه اپریل سال روان میلادی، نزدیک به نه میلیارد و چهار صد میلیون دالر سرمایه ذخیروی داشت.

صندوق بین المللی پول نیز برنامه قرضه ۳۷۰ میلیون دالری را که به هدف پیکار با ویروس کرونا اختصاص یافته بود، همچنان به حالت تعلیق درآورد.

درهمین حال، بانک جهانی پرداخت بودجه برای پروژه‌های توسعه‌یی در کشور را متوقف ساخت و تقریبا داد و ستد مالی کشور با تمام نهادهای بزرگ مالی بسته شد. هنس تیمر، اقتصاد دان ارشد بانک جهانی در این باره گفت: «اوضاع اقتصادی کوچک در افغانستان با توقف کمک‌های جهانی، بسیار بحرانی است به ویژه مشکلات در روابط بازرگانی و مالی به وجود آمده است.»

در صد روز نخست حکومت داری امارت اسلامی، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از ۲۲ میلیون شهروند افغانستان با گرسنگی شدید روبرو اند و با این وضعیت تا پایان سال روان میلادی، نود وهفت درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

سازمان ملل متحد برای رسیده‌گی به وضعیت اقتصادی مردم افغانستان و کمک‌های بشردوستانه، نشست ویژه برگزار کرد که در این نشست، بیش از یک میلیارد و دوصد میلیون دالر تعهد کردند. انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: «امروز به گونه واضح تعهد بیش از یک میلیارد دالر را داشتیم، این ناممکن است که بگویم چه مقدار این تعهد به درخواست کمک‌ها بشردوستانه است، اما به هر صورت، این نشان دهنده تعهد ماست.»

ازسویی دیگر، ارزش پول افغانی نیز در صد روز نخست حاکمیت امارت اسلامی به گونه بی‌پیشینه کاهش یافت، این کاهش بهای کالاهای مصرفی در افغانستان را بلند برد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره