تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار سازمان‌های جهانی از وضعیت بشری در افغانستان

رییس عمومی صلیب سرخ جهانی در دیدارش از بیمارستان‌های کشور می‌گوید در صورت ادامه اوضاع کنونی، آینده بحرانی و خطرناکی در انتظار افغانستان است.

دومینیک ستیل آرت، رییس عمومی صلیب سرخ جهانی گفت: «من در افغانستان آینده را بسیار وخیم می‌بینم بخاطری که مشکل بنیادی مردم چالش اقتصادی است. پول در افغانستان موجود نیست، ما حالت بسیار خراب بشری را در افغانستان شاهد هستیم. نخستین نیاز اولیه این است که پول در سیستم اقتصادی افغانستان داخل شود، تا معاش‌های کارمندان دولتی پرداخت شود.»

همزمان، سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید محدودیت‌ها بر دارایی‌های افغانستان را که مانع ارایه خدمات صحی، غذا و سایر خدمات ضروری به مردم این کشور می‌شود، را بی‌درنگ کاهش بدهد.

یمینی میشرا، مدیر منطقه‌‌یی جنوب آسیای عفو بین‌الملل گفت: «ترکیبی از تعلیق کمک‌های خارجی، مسدود کردن دارایی‌های افغانستان و تحریم‌های بین‌المللی بر طالبان، کشوری را که از سطح بالای فقر رنج می‌برد، وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار کرده است..»

شماری از پزشکان در شفاخانه‌ها می‌گویند با آنکه مراجعه مردم برای مداوای بیماری شان به شفاخانه‌های دولتی نسبت به ماهای پیش افزایش یافته است، اما ارایه خدمات به دلیل نبود تجهیزات بسنده اندک شده است.

سید مسیح الله هاشمی، پزشک گفت: «در شفاخانه‌ها چند وقت می‌شود که مواد اولیه تمام شده، غذا به مریض‌ها داده نمی‌شود، سایه مشکلات اقتصادی حتی بالای مریضان افتاده که باید بستر شود و داخل بستر شوند اما امکاناتش نیست.»

عفو بین‌الملل سطح کنونی کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان بسنده نداسته و هشدار داده است که بدون پشتیبانی فوری هدفمند بین‌المللی و اجازه ندادن استفاده از ذخایر ارزی کشور، زمینه برای یک فاجعه انسانی در ماه‌های آینده در افغانستان آماده می‌شود.

چند روز پیش دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم در نشست شورای امنیت سازمان ملل با محوریت اوضاع بشری کشور، از وقوع فاجعه انسانی زودهنگام و تلفات جانی وحشت‌ناک ناشی از آن در زمستان پیش‌رو درکشور هشدار داده است.

هشدار سازمان‌های جهانی از وضعیت بشری در افغانستان

سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید محدودیت‌ها بر دارایی‌های افغانستان را که مانع ارایه خدمات اساسی می‌شود را بی‌درنگ کاهش بدهد.

Thumbnail

رییس عمومی صلیب سرخ جهانی در دیدارش از بیمارستان‌های کشور می‌گوید در صورت ادامه اوضاع کنونی، آینده بحرانی و خطرناکی در انتظار افغانستان است.

دومینیک ستیل آرت، رییس عمومی صلیب سرخ جهانی گفت: «من در افغانستان آینده را بسیار وخیم می‌بینم بخاطری که مشکل بنیادی مردم چالش اقتصادی است. پول در افغانستان موجود نیست، ما حالت بسیار خراب بشری را در افغانستان شاهد هستیم. نخستین نیاز اولیه این است که پول در سیستم اقتصادی افغانستان داخل شود، تا معاش‌های کارمندان دولتی پرداخت شود.»

همزمان، سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید محدودیت‌ها بر دارایی‌های افغانستان را که مانع ارایه خدمات صحی، غذا و سایر خدمات ضروری به مردم این کشور می‌شود، را بی‌درنگ کاهش بدهد.

یمینی میشرا، مدیر منطقه‌‌یی جنوب آسیای عفو بین‌الملل گفت: «ترکیبی از تعلیق کمک‌های خارجی، مسدود کردن دارایی‌های افغانستان و تحریم‌های بین‌المللی بر طالبان، کشوری را که از سطح بالای فقر رنج می‌برد، وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار کرده است..»

شماری از پزشکان در شفاخانه‌ها می‌گویند با آنکه مراجعه مردم برای مداوای بیماری شان به شفاخانه‌های دولتی نسبت به ماهای پیش افزایش یافته است، اما ارایه خدمات به دلیل نبود تجهیزات بسنده اندک شده است.

سید مسیح الله هاشمی، پزشک گفت: «در شفاخانه‌ها چند وقت می‌شود که مواد اولیه تمام شده، غذا به مریض‌ها داده نمی‌شود، سایه مشکلات اقتصادی حتی بالای مریضان افتاده که باید بستر شود و داخل بستر شوند اما امکاناتش نیست.»

عفو بین‌الملل سطح کنونی کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان بسنده نداسته و هشدار داده است که بدون پشتیبانی فوری هدفمند بین‌المللی و اجازه ندادن استفاده از ذخایر ارزی کشور، زمینه برای یک فاجعه انسانی در ماه‌های آینده در افغانستان آماده می‌شود.

چند روز پیش دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم در نشست شورای امنیت سازمان ملل با محوریت اوضاع بشری کشور، از وقوع فاجعه انسانی زودهنگام و تلفات جانی وحشت‌ناک ناشی از آن در زمستان پیش‌رو درکشور هشدار داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره