تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: کمک بیش از ۶۰۰ میلیونی به افغانستان تکمیل شده است

سازمان ملل اخیرا گفته است که تقاضای بیش از ۶۰۰ میلیون دالری این سازمان برای جلوگیری از بحران پیش بینی شده افغانستان به گونه‌ی کامل تمویل شده است.

سخنگوی اداره هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل، ینس لرکه می‌گوید آنان می‌کوشند تا این کمک‌ها را به گونه مستقیم و بی دخالت حکومت به نیازمندان توزیع کنند.

کشور های گونه‌گون جهان در سیزده سپتمبر سال روان میلادی در یک نشست سازمان ملل متحد در باره افغانستان، کمک‌های فوری ۶۰۶ میلیون دالر را برای کمک به نیازمندان در افغانستان در خواست کردند، اکنون سازمان ملل متحد می‌گوید که این پول را جمع‌آوری کرده است.

ینس لرکه در این باره گفته است: «اکنون گفته می‌توانیم که در خواست کمک‌های بی درنگ برای افغانستان صد در صد تمویل شده است و ما اکنون می‌کوشیم تا این کمک‌ها هرچه زودتر از طریق سازمان‌های مددرسان به مردم نیازمند افغانستان برسد.»

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر در مورد این کمک‌ها به طلوع‌نیوز گفت: «این کمک خیلی خوب است در اوضاع کنونی افغانستان، اما باید در بخش‌های زیربنا و اقتصاد توجه شود و سازمان‌های جهانی باید در این زمینه به افغانستان کمک کنند.»

بربنیاد آمار های سازمان ملل، این کمک‌ها قرار است به یازده میلیون نیازمند در افغانستان توزیع شود.

افزون برایالات متحده، اتحادیه اروپا، فرانسه، جاپان و آلمان با فراهم کردن هفتاد وشش میلیون دالر یکی از بزرگترین کمک کننده‌های این برنامه استند.

شفیع صمیم، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «باید یک سیستم منظم برای توزیع این کمک‌ها ایجاد شود تا بتواند به گونه‌ی درست به نیازمندان برسد و از ضایع شدن این کمک‌ها در جاهای دیگر منع شود.»

خواجه فهیم عباس، استاد دانشگاه گفت: «حکومت باید راه‌کار درست را برای جلب کمک‌ها به افغانستان آماده کند تا از بحران بشری در افغانستان جلوگیری کنند.»

سازمان ملل متحد یکی از چالش‌های رساندن کمک‌ها به افغانستان را مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان عنوان می‌کند، اما حکومت می‌گوید که تلاش‌ها برای از میان برداشتن این چالش‌ها جریان دارد.

حکومت می‌گوید که این کمک‌ها نمی تواند جاگزین پول‌های منجمد شده افغانستان شود، مقام‌های امارت اسلامی تاکید می‌ورزند که ایالات متحده باید هر چه زودتر پول‌های افغانستان را آزاد سازد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما از این کمک‌ها ستایش می‌کنیم، اما باید پول‌های اصلی افغانستان آزاد شود تا اقتصاد و جریان بانکداری در افغانستان درست شود.»

چالش‌های مالی در افغانستان پس از آن بیشتر شد که همزمان با سقوط حکومت پیشین، ایالات متحده بیش از نُه میلیارد دالر پول افغانستان را منجمد ساخت و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز رسانیدن پول برای افغانستان را متوقف کردند.

سازمان ملل: کمک بیش از ۶۰۰ میلیونی به افغانستان تکمیل شده است

حکومت می‌گوید که این کمک‌ها نمی تواند جاگزین پول‌های منجمد شده افغانستان شود، مقام‌های امارت اسلامی تاکید می‌ورزند که ایالات متحده باید هر چه زودتر پول‌های افغانستان را آزاد سازد.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل اخیرا گفته است که تقاضای بیش از ۶۰۰ میلیون دالری این سازمان برای جلوگیری از بحران پیش بینی شده افغانستان به گونه‌ی کامل تمویل شده است.

سخنگوی اداره هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل، ینس لرکه می‌گوید آنان می‌کوشند تا این کمک‌ها را به گونه مستقیم و بی دخالت حکومت به نیازمندان توزیع کنند.

کشور های گونه‌گون جهان در سیزده سپتمبر سال روان میلادی در یک نشست سازمان ملل متحد در باره افغانستان، کمک‌های فوری ۶۰۶ میلیون دالر را برای کمک به نیازمندان در افغانستان در خواست کردند، اکنون سازمان ملل متحد می‌گوید که این پول را جمع‌آوری کرده است.

ینس لرکه در این باره گفته است: «اکنون گفته می‌توانیم که در خواست کمک‌های بی درنگ برای افغانستان صد در صد تمویل شده است و ما اکنون می‌کوشیم تا این کمک‌ها هرچه زودتر از طریق سازمان‌های مددرسان به مردم نیازمند افغانستان برسد.»

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر در مورد این کمک‌ها به طلوع‌نیوز گفت: «این کمک خیلی خوب است در اوضاع کنونی افغانستان، اما باید در بخش‌های زیربنا و اقتصاد توجه شود و سازمان‌های جهانی باید در این زمینه به افغانستان کمک کنند.»

بربنیاد آمار های سازمان ملل، این کمک‌ها قرار است به یازده میلیون نیازمند در افغانستان توزیع شود.

افزون برایالات متحده، اتحادیه اروپا، فرانسه، جاپان و آلمان با فراهم کردن هفتاد وشش میلیون دالر یکی از بزرگترین کمک کننده‌های این برنامه استند.

شفیع صمیم، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «باید یک سیستم منظم برای توزیع این کمک‌ها ایجاد شود تا بتواند به گونه‌ی درست به نیازمندان برسد و از ضایع شدن این کمک‌ها در جاهای دیگر منع شود.»

خواجه فهیم عباس، استاد دانشگاه گفت: «حکومت باید راه‌کار درست را برای جلب کمک‌ها به افغانستان آماده کند تا از بحران بشری در افغانستان جلوگیری کنند.»

سازمان ملل متحد یکی از چالش‌های رساندن کمک‌ها به افغانستان را مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان عنوان می‌کند، اما حکومت می‌گوید که تلاش‌ها برای از میان برداشتن این چالش‌ها جریان دارد.

حکومت می‌گوید که این کمک‌ها نمی تواند جاگزین پول‌های منجمد شده افغانستان شود، مقام‌های امارت اسلامی تاکید می‌ورزند که ایالات متحده باید هر چه زودتر پول‌های افغانستان را آزاد سازد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما از این کمک‌ها ستایش می‌کنیم، اما باید پول‌های اصلی افغانستان آزاد شود تا اقتصاد و جریان بانکداری در افغانستان درست شود.»

چالش‌های مالی در افغانستان پس از آن بیشتر شد که همزمان با سقوط حکومت پیشین، ایالات متحده بیش از نُه میلیارد دالر پول افغانستان را منجمد ساخت و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز رسانیدن پول برای افغانستان را متوقف کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره