تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت پایتخت نشینان از افزایش بیکاری در کشور

شماری از باشنده‌گان شهر کابل از ادامه بیکاری در ماه‌های پسین در کشور شکایت دارند و می‌افزایند که مشکلات اقتصادی آنان را با چالش‌های فراوان روبرو کرده است.

آنان می‌گویند که با گذشت هر روز دامنه بی‌کاری در کشور گسترش می‌یابد و حتا نمی‌توانند مواد اولیه خانه‌های شان را به دست آورند.

عبدالحمید که باشنده اصلی ولایت پروان است، اکنون برای پیدا کردن لقمه نانی با کراچی دست داشته‌اش به کابل پناه آورده است.

او که ۵۷ سال سن دارد، تنها نان‌آور یک خانواده پنج نفری است و از صبح تا شام برای پیدا کردن کار سرگردان است. او از امارت اسلامی می‌خواهد که زمینه کاروبار را برای مردم فراهم بسازد.

عبدالحمید، کارگر گفت: «توان خرید یک دانه پراستامول را ندارم. اگر خدای نخواسته مریض شوه، از دست ما می‌رود، چون توان این را ندارم که به داکتر ببرم‌اش.»

ازمری، کارگر گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که ارزانی شود، کاروبار پیدا شود و برای مردم تنخواه شان را بدهد.»

در همین حال، مسوولان امارت اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهند که برای پیکار با فقر و بی‌کاری همکاری کنند و نیز پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد بسازند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی کوشش می‌کند تا سرکل (دوران) اقتصادی در کشور به گونه خوب به چرخش بیاید، و در این راستا در قدم اول جامعه جهانی می‌خواهد با امارت اسلامی هم‌صدا باشد تا بر امریکا فشار بیاورد. همچنان خود امریکا باید موضوع را درک بکند تا پول‌های منجمد شده دولت و مردم افغانستان را رها کند.»

بربنیاد گزارش‌ها، میزان بی‌کاری در پایتخت افزایش یافته و درآمدهای ثابت بیشتر کارمندان از دست رفته اند. مسوولان امارت اسلامی گفته اند که تلاش دارند تا هر چه زودتر اقتصاد کشور را بهبود ببخشند.

شکایت پایتخت نشینان از افزایش بیکاری در کشور

آنان می‌گویند که با گذشت هر روز دامنه بی‌کاری در کشور گسترش می‌یابد و حتا نمی‌توانند مواد اولیه خانه‌های شان را به دست آورند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان شهر کابل از ادامه بیکاری در ماه‌های پسین در کشور شکایت دارند و می‌افزایند که مشکلات اقتصادی آنان را با چالش‌های فراوان روبرو کرده است.

آنان می‌گویند که با گذشت هر روز دامنه بی‌کاری در کشور گسترش می‌یابد و حتا نمی‌توانند مواد اولیه خانه‌های شان را به دست آورند.

عبدالحمید که باشنده اصلی ولایت پروان است، اکنون برای پیدا کردن لقمه نانی با کراچی دست داشته‌اش به کابل پناه آورده است.

او که ۵۷ سال سن دارد، تنها نان‌آور یک خانواده پنج نفری است و از صبح تا شام برای پیدا کردن کار سرگردان است. او از امارت اسلامی می‌خواهد که زمینه کاروبار را برای مردم فراهم بسازد.

عبدالحمید، کارگر گفت: «توان خرید یک دانه پراستامول را ندارم. اگر خدای نخواسته مریض شوه، از دست ما می‌رود، چون توان این را ندارم که به داکتر ببرم‌اش.»

ازمری، کارگر گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که ارزانی شود، کاروبار پیدا شود و برای مردم تنخواه شان را بدهد.»

در همین حال، مسوولان امارت اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهند که برای پیکار با فقر و بی‌کاری همکاری کنند و نیز پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد بسازند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی کوشش می‌کند تا سرکل (دوران) اقتصادی در کشور به گونه خوب به چرخش بیاید، و در این راستا در قدم اول جامعه جهانی می‌خواهد با امارت اسلامی هم‌صدا باشد تا بر امریکا فشار بیاورد. همچنان خود امریکا باید موضوع را درک بکند تا پول‌های منجمد شده دولت و مردم افغانستان را رها کند.»

بربنیاد گزارش‌ها، میزان بی‌کاری در پایتخت افزایش یافته و درآمدهای ثابت بیشتر کارمندان از دست رفته اند. مسوولان امارت اسلامی گفته اند که تلاش دارند تا هر چه زودتر اقتصاد کشور را بهبود ببخشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره