Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید روسیه، هند و چین بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

وزیران خارجه کشورهای روسیه، هند و چین روز گذشته در یک نشست مجازی در باره تهدیدات تروریسم، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و سایر موضوعات گفت‌وگو کردند.

وزیران خارجه این سه کشور همچنان روی وضعیت کنونی افغانستان بحث کرده و خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر شده‌اند.

در بیانیه مشترکی که پس از این دیدار نشر شد، آمده است که وزیران خارجه این کشور‌ها نگرانی شان را در مورد گسترش مواد مخدر و وضعیت وخیم بشری در افغانستان ابراز کرده و خواهان کمک‌های فوری بشردوستانه به افغانستان شده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «وزیران خارجه اراده خود را برای مقابله با گسترش قاچاق مواد مخدر و مت‌آمفتامین در افغانستان و فراتر از آن ابراز داشتند. این پدیده تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه بوده و یک منبع مالی برای سازمان‌های تروریستی می‌باشد.»

شرکت کننده‌گان این نشست همچنان بر نیاز مبارزه با گروه‌های هراس افگن و ایجاد صلح پایدار در افغانستان تاکید کردند و پشتیبانی شان را از یک افغانستان صلح آمیز، امن و با ثبات اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است: «آن‌ها پشتیبانی خود را از اصل اساسی صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها اعلام کردند و خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر به معنای واقعی کلمه شدند که از همه گروه‌های قومی و سیاسی بزرگ این کشور نماینده‌گی کند.»

وزیران خارجه این سه کشور همچنین از طالبان خواستند تا مطابق به بیانیه‌ها و قطعنامه‌های نشست‌های بین المللی و منطقه‌ای اخیر در باره افغانستان، از جمله قطعنامه سازمان ملل متحد در باره افغانستان، عمل کنند.

این در حالیست که اخیرا نشست‌هایی در مسکو، تهران، اسلام آباد و دهلی نو درباره افغانستان برگزار شده است. مبارزه با تروریسم، تشکیل حکومت فراگیر و فراهم سازی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از جمله موضوعاتی استند که در این نشست‌ها بر آن‌ها تأکید شدند.

تأکید روسیه، هند و چین بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

وزیران خارجه کشورهای هند، روسیه و چین طی یک نشست مجازی خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان شدند.

تصویر بندانگشتی

وزیران خارجه کشورهای روسیه، هند و چین روز گذشته در یک نشست مجازی در باره تهدیدات تروریسم، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و سایر موضوعات گفت‌وگو کردند.

وزیران خارجه این سه کشور همچنان روی وضعیت کنونی افغانستان بحث کرده و خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر شده‌اند.

در بیانیه مشترکی که پس از این دیدار نشر شد، آمده است که وزیران خارجه این کشور‌ها نگرانی شان را در مورد گسترش مواد مخدر و وضعیت وخیم بشری در افغانستان ابراز کرده و خواهان کمک‌های فوری بشردوستانه به افغانستان شده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «وزیران خارجه اراده خود را برای مقابله با گسترش قاچاق مواد مخدر و مت‌آمفتامین در افغانستان و فراتر از آن ابراز داشتند. این پدیده تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه بوده و یک منبع مالی برای سازمان‌های تروریستی می‌باشد.»

شرکت کننده‌گان این نشست همچنان بر نیاز مبارزه با گروه‌های هراس افگن و ایجاد صلح پایدار در افغانستان تاکید کردند و پشتیبانی شان را از یک افغانستان صلح آمیز، امن و با ثبات اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است: «آن‌ها پشتیبانی خود را از اصل اساسی صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها اعلام کردند و خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر به معنای واقعی کلمه شدند که از همه گروه‌های قومی و سیاسی بزرگ این کشور نماینده‌گی کند.»

وزیران خارجه این سه کشور همچنین از طالبان خواستند تا مطابق به بیانیه‌ها و قطعنامه‌های نشست‌های بین المللی و منطقه‌ای اخیر در باره افغانستان، از جمله قطعنامه سازمان ملل متحد در باره افغانستان، عمل کنند.

این در حالیست که اخیرا نشست‌هایی در مسکو، تهران، اسلام آباد و دهلی نو درباره افغانستان برگزار شده است. مبارزه با تروریسم، تشکیل حکومت فراگیر و فراهم سازی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از جمله موضوعاتی استند که در این نشست‌ها بر آن‌ها تأکید شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره