Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملا محمد یعقوب: یک نیروی هوایی مستقل ایجاد می‌کنیم

ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع می‌گوید که آنان تلاش دارند تا یک نیروی هوایی مستقل در کشور بسازند که به کمک هیچ کشوری نیاز نداشته باشد.

مجاهد روز گذشته در نشستی با کارمندان فرودگاه گفته است که نیروی هوایی ایجاد خواهند کرد که به کمک‌های کشورهای بیرونی به ويژه امریکا، هند و پاکستان نیاز نخواهند داشت.

آقای مجاهد می‌گوید: «ما قوای هوایی ایجاد می‌کنیم که نه به کمک امریکا، هند، پاکستان، ازبیکستان و تاجیکستان نیاز داشته باشد.»

از سویی هم، وزرات‌های دفاع و داخله می‌گویند که هرگز اجازه نخواهند تا حتی یک گلوله هم به بیرون از کشور انتقال یابد.

پیش از این ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی پخش شده‌اند که گویا برخی از سازوبرگ‌های نظامی از افغانستان به پاکستان انتقال می‌یابند.

وزارت داخله در پیوند به این مساله واکنش نشان داده و می‌گوید که امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که حتا یک گلوله را هم به خارج انتقال دهد.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله گفت: «قاچاق تجهیزات نظامی به پاکستان را به گونه کامل رد می‌کنیم. به هیچ کسی اجازه این کار داده نمی‌شود.»

با این حال، شماری از شهروندان کشور نیز انتقال سازوبرگ‌های نظامی کشور به پاکستان را خیانت ملی می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که جلو این کار را بگیرد.

شکورشاه، باشنده کابل گفت: «جلو قاچاق تانک‌های نظامی و اسلحه باید گرفته شود. این‌ها مال ملت اند.»

حمید، باشنده کابل گفت: «وظیفه دولت است که جلو فرستادن تجهیزات نظامی به خارج را بگیرد.»

پیش از این مقام های امارت اسلامی گفته اند که ارتش یکصد هزار نفری در کشور ایجاد خواهند کرد.

سرپرست وزارت خارجه نیز گفته است که افغانستان به ارتش کوچک نیاز دارد.

ملا محمد یعقوب: یک نیروی هوایی مستقل ایجاد می‌کنیم

در روزهای گذشته نوارهای تصویری در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند که گویا شماری از سازوبرگ‌ نظامی کشور به پاکستان انتقال می‌یابند.

تصویر بندانگشتی

ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع می‌گوید که آنان تلاش دارند تا یک نیروی هوایی مستقل در کشور بسازند که به کمک هیچ کشوری نیاز نداشته باشد.

مجاهد روز گذشته در نشستی با کارمندان فرودگاه گفته است که نیروی هوایی ایجاد خواهند کرد که به کمک‌های کشورهای بیرونی به ويژه امریکا، هند و پاکستان نیاز نخواهند داشت.

آقای مجاهد می‌گوید: «ما قوای هوایی ایجاد می‌کنیم که نه به کمک امریکا، هند، پاکستان، ازبیکستان و تاجیکستان نیاز داشته باشد.»

از سویی هم، وزرات‌های دفاع و داخله می‌گویند که هرگز اجازه نخواهند تا حتی یک گلوله هم به بیرون از کشور انتقال یابد.

پیش از این ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی پخش شده‌اند که گویا برخی از سازوبرگ‌های نظامی از افغانستان به پاکستان انتقال می‌یابند.

وزارت داخله در پیوند به این مساله واکنش نشان داده و می‌گوید که امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که حتا یک گلوله را هم به خارج انتقال دهد.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله گفت: «قاچاق تجهیزات نظامی به پاکستان را به گونه کامل رد می‌کنیم. به هیچ کسی اجازه این کار داده نمی‌شود.»

با این حال، شماری از شهروندان کشور نیز انتقال سازوبرگ‌های نظامی کشور به پاکستان را خیانت ملی می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که جلو این کار را بگیرد.

شکورشاه، باشنده کابل گفت: «جلو قاچاق تانک‌های نظامی و اسلحه باید گرفته شود. این‌ها مال ملت اند.»

حمید، باشنده کابل گفت: «وظیفه دولت است که جلو فرستادن تجهیزات نظامی به خارج را بگیرد.»

پیش از این مقام های امارت اسلامی گفته اند که ارتش یکصد هزار نفری در کشور ایجاد خواهند کرد.

سرپرست وزارت خارجه نیز گفته است که افغانستان به ارتش کوچک نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره