Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس الوزرا بر داشتن روابط خوب با کشورهای منطقه و جهان تأکید کرد

ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرا شام امروز (شنبه ۶ قوس) در نخستین بیانیه‌اش بر روابط خوب میان امارت اسلامی و کشورهای منطقه و جهان تأکید کرد.

رییس الوزرا در یک نوار صوتی نیم ساعته در باره مسایل گونه‌گون به شمول آموزش دختران، اوضاع اقتصادی، منجمد ماندن ذخایر ارزی کشور، مسایل امنیتی و اصلاحات سخن زد.

او گفت که امارت اسلامی می‌خواهد با همه کشورها روابط خوب سیاسی و اقتصادی داشته باشد. او همچنان اضافه کرد که امارت اسلامی نمی‌‌خواهد در امور دیگران مداخله کند و از کشورها خواست که کمک‌های شان را به مردم افغانستان ادامه دهند.

رییس الوزرا به تمام ادارات دولتی دستور داد که برای رسیده‌گی به مشکلات مردم دروازه‌های ادارات حکومتی را باز نگه دارند و افرادی را که از نام نیروهای امارت اسلامی سوء استفاده می‌کنند، خلع سلاح و به پنجه قانون بسپارند.

اوهمچنان افزود که برای اصلاحات ادارات دولتی کمیسیون‌های گونه‌گون را ایجاد کرده است تا به مشکلات مردم رسیده‌گی صورت بگیرد.

رییس الوزا همچنان افزود که تا هنوز به افرادی که در حکومت پیشین کار می‌کردند، هیچ گونه آسیب نرسیده است.

وی در این بیانه گفت که حکومت تازه همه شمول‌تر از حکومت پیشین است.

رییس الوزرا درارتباط به حقوق بشری و حقوق بانوان گفت که حقوق اصلی بانوان را برای شان داده اند و نیز در حکومت کنونی حقوق بانوان مطابق شریعت اسلامی تامین می‌شود.

به گفته وی، اگر ذخایر ارزی افغانستان آزاد شود، مشکلات اقتصادی در کشور حل خواهند شد. او افزود که چالش‌های اقتصادی پیش از آمدن امارت اسلامی وجود داشت.  

رییس الوزرا بر داشتن روابط خوب با کشورهای منطقه و جهان تأکید کرد

رییس الوزرا می‌گوید که اگر ذخایر ارزی بانک مرکزی آزاد شود، مشکلات اقتصادی در کشور حل خواهند شد.

Thumbnail

ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرا شام امروز (شنبه ۶ قوس) در نخستین بیانیه‌اش بر روابط خوب میان امارت اسلامی و کشورهای منطقه و جهان تأکید کرد.

رییس الوزرا در یک نوار صوتی نیم ساعته در باره مسایل گونه‌گون به شمول آموزش دختران، اوضاع اقتصادی، منجمد ماندن ذخایر ارزی کشور، مسایل امنیتی و اصلاحات سخن زد.

او گفت که امارت اسلامی می‌خواهد با همه کشورها روابط خوب سیاسی و اقتصادی داشته باشد. او همچنان اضافه کرد که امارت اسلامی نمی‌‌خواهد در امور دیگران مداخله کند و از کشورها خواست که کمک‌های شان را به مردم افغانستان ادامه دهند.

رییس الوزرا به تمام ادارات دولتی دستور داد که برای رسیده‌گی به مشکلات مردم دروازه‌های ادارات حکومتی را باز نگه دارند و افرادی را که از نام نیروهای امارت اسلامی سوء استفاده می‌کنند، خلع سلاح و به پنجه قانون بسپارند.

اوهمچنان افزود که برای اصلاحات ادارات دولتی کمیسیون‌های گونه‌گون را ایجاد کرده است تا به مشکلات مردم رسیده‌گی صورت بگیرد.

رییس الوزا همچنان افزود که تا هنوز به افرادی که در حکومت پیشین کار می‌کردند، هیچ گونه آسیب نرسیده است.

وی در این بیانه گفت که حکومت تازه همه شمول‌تر از حکومت پیشین است.

رییس الوزرا درارتباط به حقوق بشری و حقوق بانوان گفت که حقوق اصلی بانوان را برای شان داده اند و نیز در حکومت کنونی حقوق بانوان مطابق شریعت اسلامی تامین می‌شود.

به گفته وی، اگر ذخایر ارزی افغانستان آزاد شود، مشکلات اقتصادی در کشور حل خواهند شد. او افزود که چالش‌های اقتصادی پیش از آمدن امارت اسلامی وجود داشت.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره