تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسکو واشنگتن را مقصر بحران افغانستان می‌داند

مسکو می‌گوید که افغانستان در آستانه یک فاجعه بشری قرار گرفته و واشنگتن به تشدید این بحران دامن می‌زند.

ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در صفحه تلگرام‌اش از منجمد ماندن ذخایر ارزی افغانستان از سوی ایالات متحده انتقاد کرده است. 

خانم زاخاروا می‌گوید: «امریکا افغانستان را در آستانه یک فاجعه بزرگ بشری قرار داده و هنوز هم به تشدید این بحران دامن می‌زند. مسخره است که امریکا به افغان‌ها وعده کمک بشردوستانه می‌دهد، اما مشخص نیست که ذخایر ارزی این کشور را چه زمانی آزاد می‌سازد.» 

پیش از این مقام‌های امریکایی گفته اند ذخایر ارزی افغانستان هنگامی آزاد می‌شود که طالبان به تعهدات شان عمل کنند.  

آگاهان به این باور اند که روسیه به علت امنیت کشورهای آسیای میانه می‌خواهد رضایت امارت اسلامی را بدست بیآورد. 

مهدی افضلی، آگاه روابط بین‌الملل می‌گوید: «چیزی را که روس‌ها به دنبال آن است، به دست‌گیری رضایت طالبان است. بخاطر امنیت آسیای میانه.» 

عزیز مجدیدی، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «امریکا باید به جای اعمال فشار و تشدید بحران به خواست دولت و مردم افغانستان تمکین کند به روابط نیک دوجانبه.» 

امارت اسلامی در باره این گفته‌های مسکو واکنش نشان نداده است. اما پیش از این بارها از ایالات متحده خواستار آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان شده است.

مسکو واشنگتن را مقصر بحران افغانستان می‌داند

مقام‌های امریکایی همواره تاکید کرده اند که ذخایر ارزی افغانستان زمانی آزاد خواهد شد که امارت اسلامی به تعهدات‌اش عمل کند. 

Thumbnail

مسکو می‌گوید که افغانستان در آستانه یک فاجعه بشری قرار گرفته و واشنگتن به تشدید این بحران دامن می‌زند.

ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در صفحه تلگرام‌اش از منجمد ماندن ذخایر ارزی افغانستان از سوی ایالات متحده انتقاد کرده است. 

خانم زاخاروا می‌گوید: «امریکا افغانستان را در آستانه یک فاجعه بزرگ بشری قرار داده و هنوز هم به تشدید این بحران دامن می‌زند. مسخره است که امریکا به افغان‌ها وعده کمک بشردوستانه می‌دهد، اما مشخص نیست که ذخایر ارزی این کشور را چه زمانی آزاد می‌سازد.» 

پیش از این مقام‌های امریکایی گفته اند ذخایر ارزی افغانستان هنگامی آزاد می‌شود که طالبان به تعهدات شان عمل کنند.  

آگاهان به این باور اند که روسیه به علت امنیت کشورهای آسیای میانه می‌خواهد رضایت امارت اسلامی را بدست بیآورد. 

مهدی افضلی، آگاه روابط بین‌الملل می‌گوید: «چیزی را که روس‌ها به دنبال آن است، به دست‌گیری رضایت طالبان است. بخاطر امنیت آسیای میانه.» 

عزیز مجدیدی، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «امریکا باید به جای اعمال فشار و تشدید بحران به خواست دولت و مردم افغانستان تمکین کند به روابط نیک دوجانبه.» 

امارت اسلامی در باره این گفته‌های مسکو واکنش نشان نداده است. اما پیش از این بارها از ایالات متحده خواستار آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره