Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در سه ماه گذشته پنجاه درصد مراکز آموزشی در سراسر کشور بسته شدند

اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی می‌گوید که در جریان سه ماه پسین، پنجاه درصد از مراکز آموزشی به علت‌های گونه‌گون از جمله نبود انگیزه برای درس خواندن و چگونگی پرداخت کرایه و مالیه در سراسر کشور بسته شده اند.

سنجر خالد، رییس عمومی اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «تحولات که در افغانستان آمد سبب شد تا فعالیت چهل تا پنجاه درصد مرکزهای آموزشی متوقف شود. کم بودن دانش‌آموز و نبود انگیزه از علت‌های عمده است.»

از سویی هم، برخی از دانش‌آموزان به طلوع‌نیوز می‌گویند که بسته بودن مکتب‌ها و‌ دانشگاه‌ها سبب شده است تا از علاقه‌مندی شان برای آماده‌گی به آزمون کانکور کاسته شود.

شبانه حبیب یار، دانش‌آموز صنف دوازده‌هم مکتب است که برنامه آمادگی آزمون کانکور‌ را به پیش می‌برد. او می‌گوید مطمئین نیست که در آزمون کانکور اشتراک کرده می‌تواند یا خیر، اما به تلاش‌اش‌ ادامه می‌دهد.

شبانه در این باره گفت: «امیدواری هنوز هم است، شاید درس خوانده بتوانیم و درآینده خود مان را بسازیم و به کشور خدمت کنیم.»

دانش‌آموزانی دیگری هم استند که به علت مسدود بودن مکتب‌ها، روشن نبودن آینده‌ دانش‌آموزان دختر و فقر اقتصادی از ادامه فراگیری آموزش دست کشیده اند.

ناجیه سروری یکی از همین دانش‌آموزان است. او می‌گوید: « انگیزه که داشتیم، از دست رفت. فکر می‌کردیم که آیا سال بعد می‌توانیم در امتحان اشتراک کنیم؟ آیا دختران دوباره مکتب رفته می‌توانند یاخیر؟ این‌ها باعث شد تا دیگر به مرکزها نوریم و درس را ادامه ندهیم.»

محمد عارف، مسوول یکی از کورس‌های آموزشی در غرب کابل می‌گوید که شمار اشتراک کننده‌گان دختر و پسر در صنف‌های آمادگی کانکور در این آموزشگاه حدود۶۰ درصد در بیش از سه ماه گذشته کاهش یافته است.

محمد عارف جمال، مدیر مسوول مرکز آموزشی ظهور گفت: «وقتی جمهوریت سقوط کرد و امارت اسلامی آمد، شاگردها کاهش پیدا کرد، به خصوص طبقه اناث، و از پنج تایم صنف آمادگی که داشتیم، حالا دو صنف داریم.»

آزمون کانکور سال گذشته با اشتراک دو صد هزار دانش‌آموز در شش دور در ۳۴ ولایت در ماه‌های ثور و سرطان سال روان برگزار شد. امسال هم، هرچند هنوز مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز بالا تر از صنف شش در بسیاری از ولایت‌ها باز نشده است، اما وزارت تحصیلات عالی از تلاش‌ها برای برگزاری آزمون کانکور همانند سال پیش خبر داده است.

در سه ماه گذشته پنجاه درصد مراکز آموزشی در سراسر کشور بسته شدند

از سویی هم، برخی از دانش‌آموزان به طلوع‌نیوز می‌گویند که بسته بودن مکتب‌ها و‌ دانشگاه‌ها سبب شده است تا از علاقه‌مندی شان برای آماده‌گی به آزمون کانکور کاسته شود.

Thumbnail

اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی می‌گوید که در جریان سه ماه پسین، پنجاه درصد از مراکز آموزشی به علت‌های گونه‌گون از جمله نبود انگیزه برای درس خواندن و چگونگی پرداخت کرایه و مالیه در سراسر کشور بسته شده اند.

سنجر خالد، رییس عمومی اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «تحولات که در افغانستان آمد سبب شد تا فعالیت چهل تا پنجاه درصد مرکزهای آموزشی متوقف شود. کم بودن دانش‌آموز و نبود انگیزه از علت‌های عمده است.»

از سویی هم، برخی از دانش‌آموزان به طلوع‌نیوز می‌گویند که بسته بودن مکتب‌ها و‌ دانشگاه‌ها سبب شده است تا از علاقه‌مندی شان برای آماده‌گی به آزمون کانکور کاسته شود.

شبانه حبیب یار، دانش‌آموز صنف دوازده‌هم مکتب است که برنامه آمادگی آزمون کانکور‌ را به پیش می‌برد. او می‌گوید مطمئین نیست که در آزمون کانکور اشتراک کرده می‌تواند یا خیر، اما به تلاش‌اش‌ ادامه می‌دهد.

شبانه در این باره گفت: «امیدواری هنوز هم است، شاید درس خوانده بتوانیم و درآینده خود مان را بسازیم و به کشور خدمت کنیم.»

دانش‌آموزانی دیگری هم استند که به علت مسدود بودن مکتب‌ها، روشن نبودن آینده‌ دانش‌آموزان دختر و فقر اقتصادی از ادامه فراگیری آموزش دست کشیده اند.

ناجیه سروری یکی از همین دانش‌آموزان است. او می‌گوید: « انگیزه که داشتیم، از دست رفت. فکر می‌کردیم که آیا سال بعد می‌توانیم در امتحان اشتراک کنیم؟ آیا دختران دوباره مکتب رفته می‌توانند یاخیر؟ این‌ها باعث شد تا دیگر به مرکزها نوریم و درس را ادامه ندهیم.»

محمد عارف، مسوول یکی از کورس‌های آموزشی در غرب کابل می‌گوید که شمار اشتراک کننده‌گان دختر و پسر در صنف‌های آمادگی کانکور در این آموزشگاه حدود۶۰ درصد در بیش از سه ماه گذشته کاهش یافته است.

محمد عارف جمال، مدیر مسوول مرکز آموزشی ظهور گفت: «وقتی جمهوریت سقوط کرد و امارت اسلامی آمد، شاگردها کاهش پیدا کرد، به خصوص طبقه اناث، و از پنج تایم صنف آمادگی که داشتیم، حالا دو صنف داریم.»

آزمون کانکور سال گذشته با اشتراک دو صد هزار دانش‌آموز در شش دور در ۳۴ ولایت در ماه‌های ثور و سرطان سال روان برگزار شد. امسال هم، هرچند هنوز مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز بالا تر از صنف شش در بسیاری از ولایت‌ها باز نشده است، اما وزارت تحصیلات عالی از تلاش‌ها برای برگزاری آزمون کانکور همانند سال پیش خبر داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره