Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اجرای مانور از سوی نیروهای هوایی امارت اسلامی در ولایت بلخ

پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی، برای نخستین‌بار امروز (دوشنبه ۸ قوس) نیروهای هوایی در بلخ در یک مانور نظامی با پرواز دادن هواپیماهای جنگی توانایی‌ رزمی ‌شان را به نمایش گذاشتند.

فرمانده عمومی نیروهای هوایی از خلبانانی که پس از سقوط حکومت پیشین به بیرون از کشور رفته‌اند، می‌خواهد که به کشور برگردند.

پس از سقوط حکومت پیشین، شماری از خلبانان نیروهای هوایی کشور را ترک کردند.

امان الدین منصور، فرمانده عمومی نیروهای هوایی تاکید می‌ورزد که هر گاه این خلبانان به کشور برگردند، دوباره به نیروی هوایی جذب خواهند شد و از تجربه‌ آن‌ها کار گرفته می‌شود.

او گفت: «در روزهای نزدیک از تمام میدان‌های هوایی معلومات خواهیم گرفت که چقدر طیاره فعال و غیرفعال داریم و چقدر ما پیلوتانی داریم که آماده خدمت استند و چقدر شان نیست. کسانی که بیرون رفته تلاش می‌کنیم که از آن‌ها درخواست شود که دوباره به کشور برگردند و در خدمت هم‌وطنان شان قرار بگیرند.»

در این مانور نظامی، خلبانان امارت اسلامی چرخ‌بال‌های ام‌ای ۱۷ و ام‌دی را به پرواز درآوردند. شماری از نیروهای هوایی پیشین به ویژه افراد دارای تجربه فنی در ترکیب نیروهای هوایی در بلخ قرار دارند.

سیدمحمد احمدزی، فرمانده حمایه وظایف میدان هوایی نظامی در شمال کشور، گفت: «تمام پرسونل هوایی آماده باش هر نوع شرایط، در هر نوع آب و هوا پروازهای خود را دوام می‌دهند و با امکانات ناچیز طیاره‌های شان را فعال نگه داشتند و بسیار همکار نزدیک با ما هستند.»

محمداکرام استانکزی، افسر نیروهای هوایی، گفت: «امکاناتی که قبلا در این‌جا بوده و حالا هم تمام کارکنان ما موجود استند. انجینران ما مشکلات تخنیکی را رفع می‌سازند و در این‌جا برای حفظ و آبادانی کشور کار می‌کنند.»

در این میان، فرمانده قول اردوی الفتح می‌گوید که نیروهای هوایی در بلخ از توانایی‌های رزمی خوب برخوردارند و در هنگام نیاز از آنان برای سرکوب هراس‌افگنان کار گرفته خواهد شد.

عطاء‌الله عمری، فرمانده قول اردوی الفتح گفت: «قوای هوایی ولایت بلخ آماده هستند به خدمت مردم خود برسند. اگر از هر کنج و کنار افغانستان علیه ما مقابله صورت بگیرد، آماده استند که مجاهدین را به آن‌جا انتقال بدهند.»

این نیروها با انجام یک رزمایش در حالی توانایی‌های شان را به رخ کشیده‌اند که سه روز پیش سرپرست وزارت دفاع در یک نشست با افسران نیروهای هوایی در کابل گفته ‌است که تلاش دارند یک نیروی هوایی مستقل ایجاد کنند.

اجرای مانور از سوی نیروهای هوایی امارت اسلامی در ولایت بلخ

مقام‌های نظامی امارت اسلامی می‌گویند که خلبانان نیروی هوایی حکومت پیشین می‌توانند به کشور برگردند و مشکل امنیتی برای شان پیش نخواهد آمد.

تصویر بندانگشتی

پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی، برای نخستین‌بار امروز (دوشنبه ۸ قوس) نیروهای هوایی در بلخ در یک مانور نظامی با پرواز دادن هواپیماهای جنگی توانایی‌ رزمی ‌شان را به نمایش گذاشتند.

فرمانده عمومی نیروهای هوایی از خلبانانی که پس از سقوط حکومت پیشین به بیرون از کشور رفته‌اند، می‌خواهد که به کشور برگردند.

پس از سقوط حکومت پیشین، شماری از خلبانان نیروهای هوایی کشور را ترک کردند.

امان الدین منصور، فرمانده عمومی نیروهای هوایی تاکید می‌ورزد که هر گاه این خلبانان به کشور برگردند، دوباره به نیروی هوایی جذب خواهند شد و از تجربه‌ آن‌ها کار گرفته می‌شود.

او گفت: «در روزهای نزدیک از تمام میدان‌های هوایی معلومات خواهیم گرفت که چقدر طیاره فعال و غیرفعال داریم و چقدر ما پیلوتانی داریم که آماده خدمت استند و چقدر شان نیست. کسانی که بیرون رفته تلاش می‌کنیم که از آن‌ها درخواست شود که دوباره به کشور برگردند و در خدمت هم‌وطنان شان قرار بگیرند.»

در این مانور نظامی، خلبانان امارت اسلامی چرخ‌بال‌های ام‌ای ۱۷ و ام‌دی را به پرواز درآوردند. شماری از نیروهای هوایی پیشین به ویژه افراد دارای تجربه فنی در ترکیب نیروهای هوایی در بلخ قرار دارند.

سیدمحمد احمدزی، فرمانده حمایه وظایف میدان هوایی نظامی در شمال کشور، گفت: «تمام پرسونل هوایی آماده باش هر نوع شرایط، در هر نوع آب و هوا پروازهای خود را دوام می‌دهند و با امکانات ناچیز طیاره‌های شان را فعال نگه داشتند و بسیار همکار نزدیک با ما هستند.»

محمداکرام استانکزی، افسر نیروهای هوایی، گفت: «امکاناتی که قبلا در این‌جا بوده و حالا هم تمام کارکنان ما موجود استند. انجینران ما مشکلات تخنیکی را رفع می‌سازند و در این‌جا برای حفظ و آبادانی کشور کار می‌کنند.»

در این میان، فرمانده قول اردوی الفتح می‌گوید که نیروهای هوایی در بلخ از توانایی‌های رزمی خوب برخوردارند و در هنگام نیاز از آنان برای سرکوب هراس‌افگنان کار گرفته خواهد شد.

عطاء‌الله عمری، فرمانده قول اردوی الفتح گفت: «قوای هوایی ولایت بلخ آماده هستند به خدمت مردم خود برسند. اگر از هر کنج و کنار افغانستان علیه ما مقابله صورت بگیرد، آماده استند که مجاهدین را به آن‌جا انتقال بدهند.»

این نیروها با انجام یک رزمایش در حالی توانایی‌های شان را به رخ کشیده‌اند که سه روز پیش سرپرست وزارت دفاع در یک نشست با افسران نیروهای هوایی در کابل گفته ‌است که تلاش دارند یک نیروی هوایی مستقل ایجاد کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره