Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درباره وضعیت افغانستان بی‌حضور این کشور در نشست «ایکو» بحث شد

پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی یا «ایکو» روز گذشته بی‌حضور افغانستان در ترکمنستان برگذار شد.

شرکت کننده‌گان این نشست اوضاع کنونی افغانستان را نگران کننده می‌دانند و خواهان صلح همیشه‌گی در افغانستان شدند.

رییس جمهور ترکیه می‌گوید که افغانستان با بحران سختی روبرو است و از سران این نشست می‌خواهد تا از بهر جلوگیری از بحران اقتصادی و بشری در افغانستان، کمک‌های‌ شان را ادامه بدهند. او وضعيت کنونی اقتصادی افغانستان را سبب آغاز مهاجرت‌های گروهی از افغانستان می‌داند.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت: «ایجاد صلح و ثبات پایدار در اسرع وقت در افغانستان که با یک بحران جدی انسانی و اقتصادی مواجه است، مهم است.»

اما حضور افغانستان در نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی چقدر مهم است؟

خدایار سعید، استاد دانشگاه گفت: «عدم اشتراک افغانستان در نشست ایکو، فکر می‌کنم با توجه به اوضاع ناهنجار اقتصادی، می‌تواند پیامدهای نادرست بر حکومت و مردم افغانستان داشته باشد.»

از سوی دیگر، شماری از شهروندانی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند از جامعه جهانی می‌خواهند که کمک‌های انسان دوستانه شان را سرعت ببخشند.

عبدالقادر، باشنده کابل گفت: «فعلا ما با وضعیتی روبرو استیم که اگر نان چاشت را پیدا کنیم، نان شب را نداریم، و اگر نان شب را داشته باشیم، برای چاشت نان نداریم.»

پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی در حالی به پایان برگزار شد که آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از نیم از جمعیت افغانستان با عدم مصونیت غذایی روبرو استند.
 

درباره وضعیت افغانستان بی‌حضور این کشور در نشست «ایکو» بحث شد

امسال از افغانستان هیچ نماینده‌یی در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی در ترکمنستان شرکت نکرده است.

تصویر بندانگشتی

پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی یا «ایکو» روز گذشته بی‌حضور افغانستان در ترکمنستان برگذار شد.

شرکت کننده‌گان این نشست اوضاع کنونی افغانستان را نگران کننده می‌دانند و خواهان صلح همیشه‌گی در افغانستان شدند.

رییس جمهور ترکیه می‌گوید که افغانستان با بحران سختی روبرو است و از سران این نشست می‌خواهد تا از بهر جلوگیری از بحران اقتصادی و بشری در افغانستان، کمک‌های‌ شان را ادامه بدهند. او وضعيت کنونی اقتصادی افغانستان را سبب آغاز مهاجرت‌های گروهی از افغانستان می‌داند.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت: «ایجاد صلح و ثبات پایدار در اسرع وقت در افغانستان که با یک بحران جدی انسانی و اقتصادی مواجه است، مهم است.»

اما حضور افغانستان در نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی چقدر مهم است؟

خدایار سعید، استاد دانشگاه گفت: «عدم اشتراک افغانستان در نشست ایکو، فکر می‌کنم با توجه به اوضاع ناهنجار اقتصادی، می‌تواند پیامدهای نادرست بر حکومت و مردم افغانستان داشته باشد.»

از سوی دیگر، شماری از شهروندانی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند از جامعه جهانی می‌خواهند که کمک‌های انسان دوستانه شان را سرعت ببخشند.

عبدالقادر، باشنده کابل گفت: «فعلا ما با وضعیتی روبرو استیم که اگر نان چاشت را پیدا کنیم، نان شب را نداریم، و اگر نان شب را داشته باشیم، برای چاشت نان نداریم.»

پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی در حالی به پایان برگزار شد که آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از نیم از جمعیت افغانستان با عدم مصونیت غذایی روبرو استند.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره