تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعالان حقوق زن خواهان سهم فعال زنان در حکومت تازه استند

شماری از مدافعان حقوق زنان در یک گردهمایی در کابل با نشر یک قطعنامه از امارت اسلامی می‌خواهند که بر بنیاد تعهدات شان به جامعه جهانی، زنان را در ساختار حکومت تازه سهم دهند.

این بانوان به مناسبت کارزار شانزده روزه پیکار با خشونت در برابر زنان، گرد آمدند و از امارت اسلامی می‌خواهند که بربنیاد ارزش‌های اسلامی، باید بر زنان در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سهم فعال بدهند. 

دیانا عزیزی، آمر انستیتیوت اداره و حسابداری نسوان گفت: «در حکومت گذشته هم چالش‌هایی در برابر زنان وجود داشت و اکنون هم از حق کار و تحصیل بازمانده اند. ما از حکومت امارت اسلامی خواهشمندیم تا وعده‌های که دادند را عملی بکنند.»

بانوان اشتراک کننده در باره جایگاه زنان در دین اسلام این گونه دیدگاه دارند.

عابده مجیدی، استاد دانشکده شرعیات در این گردهمایی گفت: «اگر ما دین و شریعت خود را درست بفهمیم و عمل کنیم، هم خانه ما به بهشت تبدیل می‌شود و هم اجتماع ما، چرا که نصوص شرعی ما غنی از دستورات است که بیانگر حقوق کامل انسانی برای یک زن می‌باشد.»

دیبا مشکان، استاد دارالعلوم بی‌بی‌عایشه صدیقه گفت:«به امید روزی که یک جامعه عاری از خشونت داشته باشیم که صدای هیچ زنی برای احقاق حقوق‌اش خالی نماند.»

از سویی هم، سازمان عفو بین‌الملل با نگرانی از اوضاع زنان افغانستان، از رهبران جهان می‌خواهد که برای حفاظت از دستآوردهای بیست ساله زنان افغانستان بر طالبان فشار بیاورند تا حقوق اساسی زنان را تامین کنند. این سازمان با پخش فراخوان آنلاین از مردم جهان خواسته که با امضای آن از جامعه جهانی بخواهند که بر پشتیبانی از حقوق زنان افغانستان ادامه دهند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی گفته است: «زنان افغانستان در ۲۰ سال گذشته با وجود بی‌ثباتی و درگیری‌های سیاسی، دستآوردهای زیادی داشته اند که اکنون با خطر نابودی قرار دارند و جهان باید برای پشتیبانی از حقوق زنان افغانستان ادامه دهد.»

به تازه‌گی رییس الوزرای امارت اسلامی ملا محمد حسن آخند در سخنرانی خود گفت که طالبان متعهد به تامین حقوق زنان در چوکات دین اسلام اند و در بخش آموزش و پرورش هم تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد.

فعالان حقوق زن خواهان سهم فعال زنان در حکومت تازه استند

به تازه‌گی رییس الوزرای امارت اسلامی ملا محمد حسن آخند در سخنرانی خود گفت که طالبان متعهد به تامین حقوق زنان در چوکات دین اسلام اند و در بخش آموزش و پرورش هم تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

شماری از مدافعان حقوق زنان در یک گردهمایی در کابل با نشر یک قطعنامه از امارت اسلامی می‌خواهند که بر بنیاد تعهدات شان به جامعه جهانی، زنان را در ساختار حکومت تازه سهم دهند.

این بانوان به مناسبت کارزار شانزده روزه پیکار با خشونت در برابر زنان، گرد آمدند و از امارت اسلامی می‌خواهند که بربنیاد ارزش‌های اسلامی، باید بر زنان در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سهم فعال بدهند. 

دیانا عزیزی، آمر انستیتیوت اداره و حسابداری نسوان گفت: «در حکومت گذشته هم چالش‌هایی در برابر زنان وجود داشت و اکنون هم از حق کار و تحصیل بازمانده اند. ما از حکومت امارت اسلامی خواهشمندیم تا وعده‌های که دادند را عملی بکنند.»

بانوان اشتراک کننده در باره جایگاه زنان در دین اسلام این گونه دیدگاه دارند.

عابده مجیدی، استاد دانشکده شرعیات در این گردهمایی گفت: «اگر ما دین و شریعت خود را درست بفهمیم و عمل کنیم، هم خانه ما به بهشت تبدیل می‌شود و هم اجتماع ما، چرا که نصوص شرعی ما غنی از دستورات است که بیانگر حقوق کامل انسانی برای یک زن می‌باشد.»

دیبا مشکان، استاد دارالعلوم بی‌بی‌عایشه صدیقه گفت:«به امید روزی که یک جامعه عاری از خشونت داشته باشیم که صدای هیچ زنی برای احقاق حقوق‌اش خالی نماند.»

از سویی هم، سازمان عفو بین‌الملل با نگرانی از اوضاع زنان افغانستان، از رهبران جهان می‌خواهد که برای حفاظت از دستآوردهای بیست ساله زنان افغانستان بر طالبان فشار بیاورند تا حقوق اساسی زنان را تامین کنند. این سازمان با پخش فراخوان آنلاین از مردم جهان خواسته که با امضای آن از جامعه جهانی بخواهند که بر پشتیبانی از حقوق زنان افغانستان ادامه دهند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی گفته است: «زنان افغانستان در ۲۰ سال گذشته با وجود بی‌ثباتی و درگیری‌های سیاسی، دستآوردهای زیادی داشته اند که اکنون با خطر نابودی قرار دارند و جهان باید برای پشتیبانی از حقوق زنان افغانستان ادامه دهد.»

به تازه‌گی رییس الوزرای امارت اسلامی ملا محمد حسن آخند در سخنرانی خود گفت که طالبان متعهد به تامین حقوق زنان در چوکات دین اسلام اند و در بخش آموزش و پرورش هم تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره