تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دختران دانش آموز ننگرهار خواهان بازگشایی مکاتب دوره لیسه استند

دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم در مکتب‌های دخترانه در ولایت شرقی ننگرهار نگران اند که آیا در آینده به درس‌های شان ادامه داده می‌توانند یاخیر.

آنان که پیس از تحولات اخیر در کشور از رفتن به مکتب و مرکزهای آموزشی باز مانده اند می‌گویند که درصورت ادامه این وضعیت، آینده ناروشن در پیش خواهند داشت.

این در حالی‌ست که مکتب‌های ابتدایه دخترانه در شهر جلال آباد بر روی دانش‌آموزان دختر باز است.

صفا، دانش آموز به طلوع‌نیوز گفت: «آرزوی ما این است که صنف‌های بالاتر ازششم نیز شروع شود تا بتوانیم به آروزهایی که داریم، برسیم.»

وجیهه، دانش آموز گفت: « خواهرانم صنف نهم استند، هر روز صبح که از خانه بسوی مکتب حرکت می‌کنم، خواهرانم می‌پرسند که مکتب‌های بالاتر از صنف ششم چی زمانی شروع می‌شود.»

در همین حال، آموزگاران زن در ولایت ننگرهار می‌گویند که حضور زنان در همه بخش‌های جامعه یک نیاز است و امارت اسلامی باید زمینه آموزش و پرورش را برای دختران دانش‌آموز فراهم کند.

یک آموزگار زن به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات در برابر زنان در اینجا فراوان است، زنان به داکتر نیاز دارند، به قضا و محکمه نیاز دارند، شرایط پیش می‌یاید که نمی‌توان به مردان مراجعه کرد.»

یک آموزگار دیگر در همین باره گفت: «هر روز شاگردها پیش ما میایند که مکتب‌های چطور شد، آیا شروع می‌شود یانه؟ علاقه‌مندی به مکتب زیاد است.»

ریاست معارف ولایت ننگرهار می‌گوید که وزارت معارف می‌کوشد تا زمینه آموزش را برای دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم فراهم کند.

مفتی حبیب حضرت حقانی، رییس معارف ننگرهار در این باره گفت: «امارت اسلامی تصمیم‌های لازم را در باره آموزش آنان می‌گیرد و امید است که در آینده نزدیک این موضوع حل شود.

هرچند مکتب‌های دخترانه در هفته‌های پسین در هشت ولایت دوباره به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز شد، اما هنوز روشن نیست که دختران بالاتر از صنف ششم چه زمانی در دیگر ولایت‌ها اجازه رفتن به مکتب را بدست می‌آورند.

دختران دانش آموز ننگرهار خواهان بازگشایی مکاتب دوره لیسه استند

در همین حال، آموزگاران زن در ولایت ننگرهار می‌گویند که حضور زنان در همه بخش‌های جامعه یک نیاز است و امارت اسلامی باید زمینه آموزش و پرورش را برای دختران دانش‌آموز فراهم کند.

Thumbnail

دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم در مکتب‌های دخترانه در ولایت شرقی ننگرهار نگران اند که آیا در آینده به درس‌های شان ادامه داده می‌توانند یاخیر.

آنان که پیس از تحولات اخیر در کشور از رفتن به مکتب و مرکزهای آموزشی باز مانده اند می‌گویند که درصورت ادامه این وضعیت، آینده ناروشن در پیش خواهند داشت.

این در حالی‌ست که مکتب‌های ابتدایه دخترانه در شهر جلال آباد بر روی دانش‌آموزان دختر باز است.

صفا، دانش آموز به طلوع‌نیوز گفت: «آرزوی ما این است که صنف‌های بالاتر ازششم نیز شروع شود تا بتوانیم به آروزهایی که داریم، برسیم.»

وجیهه، دانش آموز گفت: « خواهرانم صنف نهم استند، هر روز صبح که از خانه بسوی مکتب حرکت می‌کنم، خواهرانم می‌پرسند که مکتب‌های بالاتر از صنف ششم چی زمانی شروع می‌شود.»

در همین حال، آموزگاران زن در ولایت ننگرهار می‌گویند که حضور زنان در همه بخش‌های جامعه یک نیاز است و امارت اسلامی باید زمینه آموزش و پرورش را برای دختران دانش‌آموز فراهم کند.

یک آموزگار زن به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات در برابر زنان در اینجا فراوان است، زنان به داکتر نیاز دارند، به قضا و محکمه نیاز دارند، شرایط پیش می‌یاید که نمی‌توان به مردان مراجعه کرد.»

یک آموزگار دیگر در همین باره گفت: «هر روز شاگردها پیش ما میایند که مکتب‌های چطور شد، آیا شروع می‌شود یانه؟ علاقه‌مندی به مکتب زیاد است.»

ریاست معارف ولایت ننگرهار می‌گوید که وزارت معارف می‌کوشد تا زمینه آموزش را برای دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم فراهم کند.

مفتی حبیب حضرت حقانی، رییس معارف ننگرهار در این باره گفت: «امارت اسلامی تصمیم‌های لازم را در باره آموزش آنان می‌گیرد و امید است که در آینده نزدیک این موضوع حل شود.

هرچند مکتب‌های دخترانه در هفته‌های پسین در هشت ولایت دوباره به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز شد، اما هنوز روشن نیست که دختران بالاتر از صنف ششم چه زمانی در دیگر ولایت‌ها اجازه رفتن به مکتب را بدست می‌آورند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره