Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تولید زعفران در هرات پنجاه درصد کاهش یافته است

مسوولان ریاست زراعت هرات می‌گویند که به علت خشکسالی، کشت‌زارهای زعفران این ولایت حاصلات کمتری داشته اند و تولیدات زعفران در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.

پیر محمد حلیمی، سرپرست ریاست زراعت هرات گفت: «امسال تقریبا ۱۰ تُن زعفران برداشت شده است و پیش بینی میشه که در آینده این مقدار بیشتر شود.»

کشاورزان در ولایت هرات می‌گویند که، سال گذشته بیش از ۲۰ تُن زعفران در ولایت هرات برداشت شده بود، اما امسال به دلیل خشک‌سالی میزان براداشت این تولیدات به ۱۰ تُن رسیده است.

عبدالاحمد، کشاورز گفت: «نسبت به پارسال همی خشک‌سالی و کم بارانده‌گی است که ما داریم، از لحاظ گل و زعفران ما بسیار کاهش است.»

اتحادیه ملی زعفران کاران کشور می‌گوید که امسال در مقایسه با سال گذشته، بهای زعفران سه برابر افزایش یافته است، اما صادرات زعفران افغانستان هنوزهم متوقف است.

عبدالشکور احراری، مسوول کمیته صادرات اتحادیه ملی زعفران کاران گفت: «در جریان سه ماه گذشته که تحولی بوجود آمده است، هیچ راهی برای بیرون رفت برای این نیست که ما این را صادر کنیم و مشکلی که ما فعلاً داریم مشکل صادرات زعفران می‌باشد.»

از سویی هم، در فصل برداشت گل‌های زعفران برای صدها تن از زنان و دختران کار موقت فراهم می‌شود و بیشتر گل‌های زعفران کشور را زنان و دختران گردآوری می‌کنند.

صالحه احمدی، زعفران کار گفت: «از لحاظ اقتصادی برای ما خیلی خوب است. صبح مکتب می‌رویم و از مکتب که می‌آییم اینجا گل پاک می‌کنیم.»

هایده، زعفران کار گفت: «این زمینه برای ما مساعد است که از این طریق ما می‌توانیم درآمدی به دست آوریم و به خانه خود کار کنیم و مشکلات خانواده خود را حل کنیم.»

در حال حاضر زنان و دختران نقش پر رنگ در قسمت پروسس و آماده سازی زعفران در ولایت هرات را دارند.

شبانه نظیف، پروسس کننده زعفران گفت: «اکثر مردها بیکار هستند، این خیلی شغلی خوبی است برای ما خانم‌ها، ما از طریق این می‌توانیم هم مشکل خود و هم مشکل فامیل خود را حل کنیم.»

شبانه نظیف، پروسس کننده زعفران گفت: «خیلی خوشحال هستیم که اینجا زمینه کار برای ما مساعد شده است.»

این در حالیست که، بیش از ۹۰ درصد زعفران کشور در هرات برداشت می‌شود که برای سومین بار به عنوان بهترین زعفران جهان شناخته شده است.

تولید زعفران در هرات پنجاه درصد کاهش یافته است

از سویی هم، صادر کننده‌گان زعفران می‌گویند که بهای زعفران در مقایسه با سال گذشته سه برابر افزایش یافته است، اما صادرات زعفران افغانستان هنوز متوقف است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست زراعت هرات می‌گویند که به علت خشکسالی، کشت‌زارهای زعفران این ولایت حاصلات کمتری داشته اند و تولیدات زعفران در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.

پیر محمد حلیمی، سرپرست ریاست زراعت هرات گفت: «امسال تقریبا ۱۰ تُن زعفران برداشت شده است و پیش بینی میشه که در آینده این مقدار بیشتر شود.»

کشاورزان در ولایت هرات می‌گویند که، سال گذشته بیش از ۲۰ تُن زعفران در ولایت هرات برداشت شده بود، اما امسال به دلیل خشک‌سالی میزان براداشت این تولیدات به ۱۰ تُن رسیده است.

عبدالاحمد، کشاورز گفت: «نسبت به پارسال همی خشک‌سالی و کم بارانده‌گی است که ما داریم، از لحاظ گل و زعفران ما بسیار کاهش است.»

اتحادیه ملی زعفران کاران کشور می‌گوید که امسال در مقایسه با سال گذشته، بهای زعفران سه برابر افزایش یافته است، اما صادرات زعفران افغانستان هنوزهم متوقف است.

عبدالشکور احراری، مسوول کمیته صادرات اتحادیه ملی زعفران کاران گفت: «در جریان سه ماه گذشته که تحولی بوجود آمده است، هیچ راهی برای بیرون رفت برای این نیست که ما این را صادر کنیم و مشکلی که ما فعلاً داریم مشکل صادرات زعفران می‌باشد.»

از سویی هم، در فصل برداشت گل‌های زعفران برای صدها تن از زنان و دختران کار موقت فراهم می‌شود و بیشتر گل‌های زعفران کشور را زنان و دختران گردآوری می‌کنند.

صالحه احمدی، زعفران کار گفت: «از لحاظ اقتصادی برای ما خیلی خوب است. صبح مکتب می‌رویم و از مکتب که می‌آییم اینجا گل پاک می‌کنیم.»

هایده، زعفران کار گفت: «این زمینه برای ما مساعد است که از این طریق ما می‌توانیم درآمدی به دست آوریم و به خانه خود کار کنیم و مشکلات خانواده خود را حل کنیم.»

در حال حاضر زنان و دختران نقش پر رنگ در قسمت پروسس و آماده سازی زعفران در ولایت هرات را دارند.

شبانه نظیف، پروسس کننده زعفران گفت: «اکثر مردها بیکار هستند، این خیلی شغلی خوبی است برای ما خانم‌ها، ما از طریق این می‌توانیم هم مشکل خود و هم مشکل فامیل خود را حل کنیم.»

شبانه نظیف، پروسس کننده زعفران گفت: «خیلی خوشحال هستیم که اینجا زمینه کار برای ما مساعد شده است.»

این در حالیست که، بیش از ۹۰ درصد زعفران کشور در هرات برداشت می‌شود که برای سومین بار به عنوان بهترین زعفران جهان شناخته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره