Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در انفجار امروز در کابل دو تن زخم برداشته اند

بامداد امروز یک انفجار در نزدیک لیسه حبییبه در جاده دارالامان از مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داد.

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در کنار جاده بوده است.

جنرال مبین، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که در این انفجار دو تن زخم برداشته اند.

تا کنون گروهی مسولیت این انفجار را به دوش نگرفته است.

در انفجار امروز در کابل دو تن زخم برداشته اند

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این رویداد ناشی از انفجار یک ماین کنار جاده بوده است.

تصویر بندانگشتی

بامداد امروز یک انفجار در نزدیک لیسه حبییبه در جاده دارالامان از مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داد.

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در کنار جاده بوده است.

جنرال مبین، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که در این انفجار دو تن زخم برداشته اند.

تا کنون گروهی مسولیت این انفجار را به دوش نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره