Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معاونین رییس الوزرا با نماینده ازبیکستان دیدار کردند

ملا عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی، معاونین رییس الوزرا امروز با عصمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان، در کابل دیدار کردند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌‌گوید که در این دیدار آنان روی گسترش مناسبات میان دو کشور، پروژه‌های مشترک اقتصادی و ترانزیتی، تمدید قرارداد برق، و آغاز پروازها میان دو کشور گفت‌وگو کردند.  

عبدالغنی برادر در این نشست گفت: «ما تمام شرایط لازم را بخاطر گسترش همکاری‌ها میان دو کشور در عرصه‌های مختلف آماده کرده‌ایم و مسئولین مربوطۀ دو کشور طی نشست‌های جداگانه به توافقات لازم در این زمینه‌ها دست خواهند یافت.»

در این دیدار، سرپرست وزارت‌های آب و برق، اقتصاد و وزارت فواید عامه در باره فعالیت‌های ادارات مربوطه شان در راستای عملی سازی پروژه‌های تزانزیتی و اقتصادی میان دو کشور توضیحات دادند.

آقای حنفی در این دیدار گفت که امارت اسلامی خواهان گسترش روابط با تمام همسایه‌ها، به ویژه ازبیکستان، است.

حنفی همچنان گفت که در برابر هیچ کشوری از خاک افغانستان استفاده نخواهد شد.  

معاونین رییس الوزرا با نماینده ازبیکستان دیدار کردند

معاونین رییس الوزرا در دیدارهای جداگانه با نماینده ویژه ازبیکستان برای افغانستان گفت‌وگو کردند.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی، معاونین رییس الوزرا امروز با عصمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان، در کابل دیدار کردند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌‌گوید که در این دیدار آنان روی گسترش مناسبات میان دو کشور، پروژه‌های مشترک اقتصادی و ترانزیتی، تمدید قرارداد برق، و آغاز پروازها میان دو کشور گفت‌وگو کردند.  

عبدالغنی برادر در این نشست گفت: «ما تمام شرایط لازم را بخاطر گسترش همکاری‌ها میان دو کشور در عرصه‌های مختلف آماده کرده‌ایم و مسئولین مربوطۀ دو کشور طی نشست‌های جداگانه به توافقات لازم در این زمینه‌ها دست خواهند یافت.»

در این دیدار، سرپرست وزارت‌های آب و برق، اقتصاد و وزارت فواید عامه در باره فعالیت‌های ادارات مربوطه شان در راستای عملی سازی پروژه‌های تزانزیتی و اقتصادی میان دو کشور توضیحات دادند.

آقای حنفی در این دیدار گفت که امارت اسلامی خواهان گسترش روابط با تمام همسایه‌ها، به ویژه ازبیکستان، است.

حنفی همچنان گفت که در برابر هیچ کشوری از خاک افغانستان استفاده نخواهد شد.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره