Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشست کمیته اعتباربخشی سازمان ملل درباره کرسی افغانستان و میانمار

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل متحد در نشستی روز چهارشنبه در باره کرسی افغانستان و میانمار در سازمان ملل رای‌زنی خواهد کرد.

پس از سقوط حکومت پیشین، امارت اسلامی سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر را همچون نماینده دایمی‌ به سازمان ملل معرفی کرد. در آن زمان، این پیشنهاد از سوی سازمان ملل رد شد و قرار  شد کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل در این باره تصمیم بگیرد.

اکنون غلام اسحاق‌زی، فرستاده حکومت پیشن در سازمان ملل، از افغانستان در این سازمان نماینده‌گی می‌کند. او نیز در نامه‌یی به دبیرکل سازمان ملل خواستار تمدید ماموریت‌اش شده است.

اکنون کمیته اعتبار بخشی در این باره در نشستی به روز چهارشنبه رای‌زنی دارد. چهار دیپلمات آگاه از موضوع به رویترز گفته اند که کمیته اعتبار بخشی در این باره تصمیمی نخواهد گرفت. ازین‌رو، نماینده‌گان کنونی این دو کشور در سازمان ملل باقی خواهند ماند.

به گفته این دیپلماتان، دادن کرسی افغانستان به امارت اسلامی گامی به سوی به رسمیت شناختن آن خواهد بود.

کشورهای روسیه، چین و ایالات متحده در کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل شامل استند. این کمیته پیش از ختم سال جاری گزارش‌اش را در باره سرنوشت این کرسی‌ها به مجمع عمومی سازمان ملل می‌فرستد.

به گفته این دیپلماتان، اغلب کمیته اعتبار بخشی و مجمع عمومی سازمان ملل در باره اعتبار دهی بر اساس اکثریت آراء تصمیم می‌گیرند.

نشست کمیته اعتباربخشی سازمان ملل درباره کرسی افغانستان و میانمار

منابع آگاه به رویترز گفته اند که احتمال دارد کمیته اعتباربخشی تصمیم نهایی را در باره کرسی افغانستان در سازمان ملل نگیرد و غلام اسحاق‌زی در سمت‌اش باقی خواهد ماند.  

Thumbnail

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل متحد در نشستی روز چهارشنبه در باره کرسی افغانستان و میانمار در سازمان ملل رای‌زنی خواهد کرد.

پس از سقوط حکومت پیشین، امارت اسلامی سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر را همچون نماینده دایمی‌ به سازمان ملل معرفی کرد. در آن زمان، این پیشنهاد از سوی سازمان ملل رد شد و قرار  شد کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل در این باره تصمیم بگیرد.

اکنون غلام اسحاق‌زی، فرستاده حکومت پیشن در سازمان ملل، از افغانستان در این سازمان نماینده‌گی می‌کند. او نیز در نامه‌یی به دبیرکل سازمان ملل خواستار تمدید ماموریت‌اش شده است.

اکنون کمیته اعتبار بخشی در این باره در نشستی به روز چهارشنبه رای‌زنی دارد. چهار دیپلمات آگاه از موضوع به رویترز گفته اند که کمیته اعتبار بخشی در این باره تصمیمی نخواهد گرفت. ازین‌رو، نماینده‌گان کنونی این دو کشور در سازمان ملل باقی خواهند ماند.

به گفته این دیپلماتان، دادن کرسی افغانستان به امارت اسلامی گامی به سوی به رسمیت شناختن آن خواهد بود.

کشورهای روسیه، چین و ایالات متحده در کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل شامل استند. این کمیته پیش از ختم سال جاری گزارش‌اش را در باره سرنوشت این کرسی‌ها به مجمع عمومی سازمان ملل می‌فرستد.

به گفته این دیپلماتان، اغلب کمیته اعتبار بخشی و مجمع عمومی سازمان ملل در باره اعتبار دهی بر اساس اکثریت آراء تصمیم می‌گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره